A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Частина 1

Дата: 26.01.2021 15:38
Кількість переглядів: 339

Про Статут Мартинівської територіальної громади

 

         Відповідно до п. 48 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості від ________________, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Мартинівської територіальної громади (додається).

2. Подати Статут Мартинівської територіальної громади державному реєстратору.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості.

 

Сільський голова                                                                       В.І. Котенко    

 

 

                                                                                                                                     

 

Затверджено рішенням

Мартинівської сільської ради

від __________________

 

 

                                                                                               Сільський голова

 

                                                                                               ______________ В.І. Котенко

 

 

 

 

СТАТУТ

МАРТИНІВСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

 

ЗМІСТ

 

Преамбула

Розділ І. Загальні положення:

Глава 1.1. Загальна характеристика Мартинівської територіальної громади.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування:

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Глава 2.6. Місцевий референдум.

Глава 2.7. Загальні збори членів територіальної громади.

Глава 2.8. Громадські слухання.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Глава 2.13. Сільська рада.

Глава 2.14. Сільський голова.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради.

Глава 2.16. Староста.

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади:

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Розділ ІV. Відповідальність органів сільського самоврядування та їх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів сільського самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів сільського самоврядування та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Розділ V. Прикінцеві положення.

Додаток 1. Порядок організації громадських слухань Мартинівської територіальної громади.

 

 

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших законодавчих актів визначає систему місцевого самоврядування, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика Мартинівської сільської  територіальної громади

 

Стаття 1.1.1. Мартинівська територіальна громада (далі – територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад населених пунктів Мартинівської. Варварівської та Білухівської сільських рад Карлівського району Полтавської області

 Стаття 1.1.2. Територіальна громада є суб’єктом публічного права.

         Територіальній громаді належить право комунальної власності на майно, у тому числі грошові кошти.

         Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

 Стаття 1.1.3. Адміністративним центром територіальної громади є село Мартинівка Полтавської області, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Жителі всіх населених пунктів громади забезпечуються максимально зручними умовами для відвідування адміністративного центру громади.

 Стаття 1.1.4. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Мартинівську сільську раду (далі – рада).

Перші місцеві вибори депутатів ради (обєднаної) територіальної громади відбулися 25 жовтня 2020 року.

 Стаття 1.1.5. Територіальна громада в порядку встановленому законом може об’єднуватися з іншими сільськими територіальними громадами.

Рада може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та вступати в їх добровільні об’єднання.

 Стаття 1.1.6. Пам’ятними датами громади є: день села Мартинівка, який відзначається – 19 вересня; свято села Варварівка28 серпня; свято села Білухівка 24 серпня.

 Стаття 1.1.7. Офіційною символікою громади є її прапор та герб, положення, опис та порядок використання, яких затверджується рішенням ради.

На будівлі, де розміщена рада, виконавчі органи ради піднімається Державний Прапор України.

Окремі населені пункти громади, окрім адміністративного центру громади Мартинівки, не можуть мати власної офіційної символіки.

 Стаття 1.1.8. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Мартинівської  територіальної громади».

         Звання почесного громадянина Мартинівської територіальної громади присвоюються незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Мартинівської територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

         Сільська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі сіл, що входять до складу громади, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед громадою та внесли суттєвий вклад в її соціально-економічний та культурний розвиток.

         Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки громади, яке затверджується рішенням сільської ради.

Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за розпорядженням Мартинівського сільського голови відзначені Подякою та Почесною грамотою.

Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостами або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Мартинівської   територіальної громади», вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

 Стаття 1.2.1. Територія Мартинівської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру 75 км.

Територія громади межує:

1) з північного сходу – з Хрестищанською сільською радою Красноградського району;

2) зі сходу – з Кирилівською сільською радою Красноградського району;

3) з південного сходу – з Ленінською, Піщанською та Зорянською  сільськими радами Красноградського району

4) з півдня – з Ланнівською ОТГ Полтавського району;

5) із заходу – з Карлівською ОТГ Полтавського району.

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

 Стаття 1.2.2. На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

- села: Мартинівка, Білухівка, Варварівка, Вакулиха, Красне, Тишенкове, Шевченка, Мар'янівка, Знаменка.

 Стаття 1.2.3. Територія  громади займає площу близько 253,6 тис. кв. км.

Населення громади становить 4685 чоловік.

Гідрографічна сітка громади представлена річкою Орчик та технічними водоймами.

Площа лісового фонду становить 1058,46 га.

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 22439,49 га.

Площа земель запасу складає 3724,09 га.

На території громади є родовища корисних копалин: газові родовища.

 Стаття 1.2.4. Рішенням ради, за погодженням із жителями населених пунктів громади, на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради сільський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до Правил благоустрою на території  Мартинівської сільської ради, які передбачають:

1)  вимоги до утримання будинків і споруд;

2) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

3) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

4) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

5) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

6) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

 Стаття 1.2.5. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація, як поселень віднесення до окремих категорій населених пункті, здійснюється відповідно до закону.

 Стаття 1.2.6. Найменування та перейменування територіальних об’єктів Мартинівської територіальної громади, загальна характеристика кожного села; територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, провулків, площ, парків, скверів тощо – здійснюються радою з врахуванням думки членів територіальної громади – жителів відповідного села, у порядку, встановленому радою.

Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Присвоєння територіальним об’єктам громади, площам, вулицям імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, громадських діячів, діяльність, яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, вулиці.

При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами територіальної громади.

Назви територіальним об’єктам даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

 Стаття 1.3.1. Статут затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленному порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Статут діє в просторових межах територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

 Стаття 1.3.2. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

 Стаття 1.3.3. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш вищої юридичної сили.

 Стаття 1.3.4. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і використанню.

 Стаття 1.3.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами ради, постійними комісіями ради, сільським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 Стаття 1.4.1. Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

Відповідно до вимог ч.2 ст.67 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків сільського бюджету виконуються радою в межах переданих їй фінансових ресурсів.

За організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає сільський голова.

 Стаття 1.4.2. Органи і посадові особи територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

 Стаття 1.4.3. Взаємовідносини органів і посадових осіб територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства,установи і організації громади в інтересах територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників за погодженням ради;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів комунальних підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з чинними нормативами, включає територію громади або її частину.

  Стаття 1.4.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

Територіальна громада, рада, виконавчий комітет ради і їх посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади

 Стаття 1.5.1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою  щорічних Програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

 Стаття 1.5.2. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їх виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади;

6) інші програми розвитку громади передбачені законами України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора