Мартинівська сільська громада
Полтавський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської рад

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Мартинівської сільської ради Полтавського району  Полтавської області

«Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради»

 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Прийняття ставок на 2021 рік повинно відбутись із дотриманням  Податкового кодексу України та положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що вимагає прийняття рішення про місцеві податки і збори  з дотриманням регуляторної процедури.

Згідно з п. 12.3.4 Податкового кодексу України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

При прийнятті рішення ми прагнемо забезпечити баланс інтересів  усіх сторін - суб'єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування. З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальні ставки які б забезпечували стабільні та достатні надходження до бюджету громади та не шкодило  б підприємницькій діяльності. Місцеві податки і збори в повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету Мартинівської  сільської  ради.

Підтвердження важливості проблеми.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення сільського бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організація благоустрою населених пунктів.                

Враховуючи вищенаведене, Мартинівською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради» та оприлюднюється на сайті Мартинівської сільської ради.

          Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

                       

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. У разі якщо сільська рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проєкту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської територіальної громади.

Ціль регулювання:

- встановлення обґрунтованих ставок  та пільг із сплати місцевих податків і зборів з врахуванням норм Податкового кодексу України та беручи до уваги рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- забезпечення своєчасного та в повній мірі надходження місцевих податків і зборів;

- забезпечення відкритості та прозорості дій Мартинівської сільської ради  в питанні встановлення ставок місцевих податків і зборів.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати сільського бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального та економічного  значення територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільською ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території об’єднаної громади та відповідне наповнення  сільського бюджету, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2. Створення фінансових можливостей сільської ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

3.Забезпечення вимог чинного законодавства щодо встановлення місцевих податків і зборів.

1.Затрачений час на розроблення регуляторного акту.

2.Затрачений час на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

1.Сплата місцевих податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для  окремих категорій  громадян.

2.Відкритість та прозорість процедури, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.

3.Створення сприятливих фінансових можливостей сільської ради  для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

Сплата податків  за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

1

117

118

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0,1 %

99,9%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів за встановленими ставками.

2.Додаткові надходження до  місцевого бюджету, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу.

Сплата податків за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення.

                    

            ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1-цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

 Очікувані втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення, що не дозволить профінансувати заходи соціального та економічного  значення територіальної громади.

Альтернатива 2

3-цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі аспекти,  проблеми  існувати не будуть)

Прийняття рішення та встановлення запропонованих ставок, що забезпечить наповнення сільського бюджету на базі додаткових надходжень та чітких і прозорих механізмів справляння, що дозволить направити кошти для необхідних соціальних програм.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Відсутні

Громадяни: Сплата податків  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Держава: Відсутні

Громадяни: Відсутні

Суб’єкти господарювання: умовні витрати по сплаті земельного податку.

Проблема продовжує існувати. Цілі регулювання не будуть досягнуті. Зменшення надходжень до бюджету.

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до сільського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни: Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання: Сплата податку за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава: Витрати   пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Громадяни: Сплата податків за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання: сплата податків за запропонованими ставками.

 

Проблема існувати не буде. Забезпечить досягнення  регулювання, наповнення сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже в повній мірі.  До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

        

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно-обґрунтованих місцевих податків і зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –Мартинівської сільської ради.                                                                                                      

        

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  встановлення ставок місцевих податків і зборів шляхом прийняття рішення регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проекту рішення «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради» та аналізу регуляторного впливу  до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

- оприлюднення проекту рішення разом з аналізом проекту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проекту регуляторного акту;

- прийняття рішення на сесії Мартинівської сільської ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, зі змінами (додатки 1, 2, 3).

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01 січня 2022 року. Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. У разі необхідності за підсумками відстежень та змінами у законодавстві будуть вноситись зміни до нього.

Орендарі земельної ділянки несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з орендної плати за земельні ділянки у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку.

Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

Таким чином, орендарі земельної ділянки зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проєкту рішення.

Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

 Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету громади від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування сільських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до сільського бюджету від орендної плати за земельні ділянки.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

Показник

Прогноз на 2022 рік

Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

226

- юридичних осіб

111

- фізичних осіб

115

Надходження коштів до бюджету громади від плати за землю,         тис. грн., у тому числі:

6 000,0

- юридичними особами

4 800,0

- фізичними особами

1 200,0

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта, (год. / грн.)*

0,3/12,11

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України “Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Піщанської сільської ради;

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційному сайті Мартинівської сільської ради: https://martynivka-gromada.gov.ua/.

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами

 

 * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

12,11 грн. – розмір коштів, 

0,30 годин – розмір часу

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку - фінансовим та  земельним відділами Мартинівської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету громади, наданих Головним управлінням ДФС у Полтавській області розробникам регуляторного акта, та на підставі консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо розміру коштів і часу суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання.

Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, зі змінами.    

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь