A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Статуту Мартинівської територіальної громади

Фото без опису

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

шоста позачергова сесія восьмого  скликання

 

       РІШЕННЯ

 

01 квітня 2021 року                                                      с.Мартинівка

                                                           

 

Про затвердження Статуту

Мартинівської територіальної громади

 

         Відповідно до п. 48 статті 26, статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості від 19.03.2021 року сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Мартинівської територіальної громади (додається).

2. Подати Статут Мартинівської територіальної громади державному реєстратору.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості.

 

Сільський голова                                                                  В.І. Котенко    

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                               Затверджено рішенням

Мартинівської сільської ради

від 01.04.2021 р

Сільський голова

                                                                                               ______________ В.І. Котенко

 

 

 

 

СТАТУТ

МАРТИНІВСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

ЗМІСТ

 

Преамбула

Розділ І. Загальні положення:

Глава 1.1. Загальна характеристика Мартинівської територіальної громади.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування:

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Глава 2.6. Місцевий референдум.

Глава 2.7. Загальні збори членів територіальної громади.

Глава 2.8. Громадські слухання.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Глава 2.13. Сільська рада.

Глава 2.14. Сільський голова.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради.

Глава 2.16. Староста.

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади:

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Розділ ІV. Відповідальність органів сільського самоврядування та їх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів сільського самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів сільського самоврядування та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Розділ V. Прикінцеві положення.

Додаток 1. Порядок організації громадських слухань Мартинівської територіальної громади.

 

 

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших законодавчих актів визначає систему місцевого самоврядування, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика Мартинівської сільської  територіальної громади

 

Стаття 1.1.1. Мартинівська територіальна громада (далі – територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад населених пунктів Мартинівської. Варварівської та Білухівської сільських рад Карлівського району Полтавської області

 Стаття 1.1.2. Територіальна громада є суб’єктом публічного права.

         Територіальній громаді належить право комунальної власності на майно, у тому числі грошові кошти.

         Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

 Стаття 1.1.3. Адміністративним центром територіальної громади є село Мартинівка Полтавської області, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Жителі всіх населених пунктів громади забезпечуються максимально зручними умовами для відвідування адміністративного центру громади.

 Стаття 1.1.4. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Мартинівську сільську раду (далі – рада).

Перші місцеві вибори депутатів ради (об’єднаної) територіальної громади відбулися 25 жовтня 2020 року.

 Стаття 1.1.5. Територіальна громада в порядку встановленому законом може об’єднуватися з іншими сільськими територіальними громадами.

Рада може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та вступати в їх добровільні об’єднання.

 Стаття 1.1.6. Пам’ятними датами громади є: день села Мартинівка, який відзначається – 19 вересня; свято села Варварівка – 28 серпня; свято села Білухівка – 24 серпня.

 Стаття 1.1.7. Офіційною символікою громади є її прапор та герб, положення, опис та порядок використання, яких затверджується рішенням ради.

На будівлі, де розміщена рада, виконавчі органи ради піднімається Державний Прапор України.

Окремі населені пункти громади, окрім адміністративного центру громади Мартинівки, не можуть мати власної офіційної символіки.

 Стаття 1.1.8. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Мартинівської  територіальної громади».

         Звання почесного громадянина Мартинівської територіальної громади присвоюються незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Мартинівської територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

         Сільська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі сіл, що входять до складу громади, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед громадою та внесли суттєвий вклад в її соціально-економічний та культурний розвиток.

         Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки громади, яке затверджується рішенням сільської ради.

Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за розпорядженням Мартинівського сільського голови відзначені Подякою та Почесною грамотою.

Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостами або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Мартинівської   територіальної громади», вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

 Стаття 1.2.1. Територія Мартинівської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру 75 км.

Територія громади межує:

1) з північного сходу – з Хрестищанською сільською радою Красноградського району;

2) зі сходу – з Кирилівською сільською радою Красноградського району;

3) з південного сходу – з Ленінською, Піщанською та Зорянською  сільськими радами Красноградського району

4) з півдня – з Ланнівською ОТГ Полтавського району;

5) із заходу – з Карлівською ОТГ Полтавського району.

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

 Стаття 1.2.2. На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

- села: Мартинівка, Білухівка, Варварівка, Мар'янівка, Знаменка, селища Вакулиха, Красне, Тишенківка, Шевченка.

 Стаття 1.2.3. Територія  громади займає площу близько 253.559 кв. км.

Населення громади станом на 01.01.2021 р. становить 4685 чоловік.

Гідрографічна сітка громади представлена річкою Орчик та штучними водоймами.

Площа лісового фонду становить 1058,46 га.

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 22439,49 га.

Площа земель запасу складає 3724,09 га.

 Стаття 1.2.4. Рішенням ради, за погодженням із жителями населених пунктів громади, на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради сільський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до Правил благоустрою на території  Мартинівської сільської ради, які передбачають:

1)  вимоги до утримання будинків і споруд;

2) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

3) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

4) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

5) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

6) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

 Стаття 1.2.5. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація, як поселень віднесення до окремих категорій населених пункті, здійснюється відповідно до закону.

 Стаття 1.2.6. Найменування та перейменування територіальних об’єктів Мартинівської територіальної громади, загальна характеристика кожного села; територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, провулків, площ, парків, скверів тощо – здійснюються радою з врахуванням думки членів територіальної громади – жителів відповідного села, у порядку, встановленому радою.

Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Присвоєння територіальним об’єктам громади, площам, вулицям імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, громадських діячів, діяльність, яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, вулиці.

При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами територіальної громади.

Назви територіальним об’єктам даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

 Стаття 1.3.1. Статут затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Статут діє в просторових межах територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

 Стаття 1.3.2. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

 Стаття 1.3.3. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш вищої юридичної сили.

 Стаття 1.3.4. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і використанню.

 Стаття 1.3.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами ради, постійними комісіями ради, сільським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 Стаття 1.4.1. Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

Відповідно до вимог ч.2 ст.67 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків сільського бюджету виконуються радою в межах переданих їй фінансових ресурсів.

За організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає сільський голова.

 Стаття 1.4.2. Органи і посадові особи територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

 Стаття 1.4.3. Взаємовідносини органів і посадових осіб територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників за погодженням ради;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів комунальних підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з чинними нормативами, включає територію громади або її частину.

  Стаття 1.4.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

Територіальна громада, рада, виконавчий комітет ради і їх посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади

 Стаття 1.5.1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою  щорічних Програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

 Стаття 1.5.2. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їх виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади;

6) інші програми розвитку громади передбачені законами України.

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

 Стаття 2.1.1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

-   територіальну громаду;

- внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів старостинських округів та адміністративного центру;

- сільську раду - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

- сільського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

- виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

- старост старостинських округів;

- органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

 Стаття 2.1.2. Система місцевого самоврядування територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

 Стаття 2.2.1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 Стаття 2.2.2. Членами територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чиним законодавством.

Стаття 2.2.3. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі старостинських округів, адміністративного центру та сіл громади. Внутрішні громади безпосередньо беруть участь у вирішенні питань віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання тощо.

         Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста відповідного старостинського округу, депутати Ради, обрані у відповідних одномандатних виборчих округах.

 Стаття 2.2.4. Територіальна громада обирає раду та сільського голову, а також формує об’єкти комунальної власності.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

 Стаття 2.2.5. До компетенції територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

 Стаття 2.3.1. Членом територіальної громади є особа, яка постійно проживає на території громади на законних підставах.

Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету територіальної громади, користуються усіма правами членів територіальної громади, окрім виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання.

Рішенням органів місцевого самоврядування територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

 Стаття 2.3.2. Основні права членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, члени територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість питною водою;

2) якісне електропостачання і інших альтернативних видів енергії;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків в селах та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у всіх населених пунктах об’єднаної громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітлення вулиць у темну пору доби;

7) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

8) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

9) наявність умов для своєї зайнятості;

10) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

11) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

12) забезпечення фізіологічних потреб людини;

13) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

14) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

15) забезпеченість закладами й спорудами фізичної культури і спорту (спортивні майданчики, спортивні стадіони тощо);

16) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури,

музеї тощо);

17) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів територіальної громади не є вичерпним.

 Стаття 2.3.3. Права і обов`язки членів територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами територіальної громади обов`язків стосовно територіальної громади вцілому, внутрішніх громад чи інших членів територіальної громади.

Основні обов’язки членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей територіальної громади, об’єктів історико-культурної спадщини, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань, поваги до прав інших громадян, тощо;

4) сприяння реалізації права членів територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади, дотримання Правил благоустрою.

Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 Стаття 2.4.1. Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх посадових осіб.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їх посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 Стаття 2.4.2. Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори (конференції);

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- індивідуальні та колективні петиції;

- органи самоорганізації населення;

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

- інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.

Глава 2.5. Місцеві вибори

 Стаття 2.5.1. Члени територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- сільського голови;

- депутатів ради;

- старост (окрім адміністративного центру громади).

Стаття 2.5.2. Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади на

місцевих виборах встановлюється законодавством України.

 

Глава 2.6. Місцевий референдум

 Стаття 2.6.1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

Участь у місцевому референдумі приймають лише повнолітні члени територіальної громади.

Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

 Стаття 2.6.2. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади та її органів.

Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів територіальної громади або їх окремих категорій.

 Стаття 2.6.3. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік.

Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються шляхом офіційного повідомлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ради.

Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб, підприємств, організацій розташованих на території ради.

Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акту, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії ради або засіданні її виконавчого комітету).

Глава 2.7. Загальні збори громадян за місцем проживання

         Стаття 2.7.1. Члени територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їх легітимних представників, збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.

         Ініціювання, організація та проведення загальних зборів(конференцій), норми представництва на конференції регламентуються законом та Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади, яке затверджується сільською радою.   

Глава 2.8. Громадські слухання

 Стаття 2.8.1. Організація громадських слухань здійснюється згідно Порядку, який є невід’ємною частиною цього Статуту.

Порядок організації громадських слухань Мартинівської сільської територіальної громади є додатком та невід’ємною частиною Статуту Мартинівської сільської територіальної громади (додаток№1).

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

 Стаття 2.9.1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива реалізується у формі подання до сільської ради проекту рішення ради разом з супровідними документами.

Суб’єктами розробки проекту рішення ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

 Стаття 2.9.2.  Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300 членами Територіальної громади а рішення, що стосується окремого населеного пункту громади за умови підтримки не менш як 50 жителями цього населеного пункту.

         Підтримка проекту рішення Ради, поданого в порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади, які збирає ініціативна група, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.   

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади.

         Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії сільської ради.

 Стаття 2.9.3. Розгляд  питання,  внесеного  в  порядку   місцевої  ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 Стаття 2.9.4. Рішення, прийняті сільською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому сільською радою.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами територіальної громади для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території , інших програм.

До системи органів самоорганізації населення територіальної громади

входять:

-  сільські комітети;

-  вуличні, будинкові комітети.

Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом.

 Стаття 2.10.2. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

 Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

 Стаття 2.11.1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Порядок розгляду звернень членів територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 Стаття 2.12.1. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні до його початку, повідомити усно чи  подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради не пізніше за півгодини до початку засідання, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування при наявності вільних місць.

 Стаття 2.12.2. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради.

 

Стаття 2.12.3. Членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.13. Сільська рада

 Стаття 2.13.1. Сільська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Загальний склад (чисельність депутатів) ради встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Строк повноважень ради відповідно до Конституції України становить 5 років.

Дострокове припинення повноважень ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Стаття 2.13.2. Завдання, функції та повноваження ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

Сільська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

 Стаття 2.13.3. Робочими органами ради є її постійні й тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Видатки на забезпечення діяльності ради передбачаються у місцевому бюджеті територіальної громади.

 Стаття 2.13.4. Формами роботи ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій ради. Сесійні засідання ради проводяться у приміщенні залу засідань ради.

Порядок роботи ради визначається Регламентом Мартинівської сільської ради, який затверджується радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту.

Дотримання вимог Регламенту ради забезпечує сільський голова.

Сесійне засідання ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів ради. Порядок реєстрації депутатів ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

 Стаття 2.13.5. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого поіменного голосування, якщо інше не встановлене законом.

У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів територіальної громади.

Рішення ради підписуються сільським головою.

Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене сільським головою і винесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо сільський голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

Підставами зупинення рішення ради сільським головою можуть бути:

1) порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Мартинівської сільської об’єднаної територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради;

3) прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

У двотижневий строк сільська рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

У разі, якщо сільська рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене сільським головою та його пропозиції, а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Мартинівської сільської ради.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Стаття 2.13.6. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження сільської ради може бути ефективніше реалізоване іншим органом системи місцевого самоврядування територіальної громади нею утвореним, рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому органу на період повноважень ради поточного скликання.

Делегування повноважень ради здійснюється за попередньою згодою такого органу, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

Делегування повноважень ради супроводжується одночасною передачею відповідному органу коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

Орган, якому делегуються повноваження ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед радою за реалізацію делегованих повноважень.

 Стаття 2.13.7. Сільська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед територіальною громадою.

 Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 Стаття 2.13.8. Депутат сільської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округу.

Повноваження депутата сільської ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів сільською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання з моменту набуття повноважень її депутатами, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Сільська рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

 Стаття 2.13.9. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

 Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у випадках передбачених част.1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження секретаря сільської ради визначені част.3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У випадку відсутності сільського голови, секретар ради виконує його обов’язки з питань діяльності Ради.

 Стаття 2.13.10. У раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата ради, сільського голови, інших посадових осіб сільської ради або його родичів).

У разі, якщо на розгляд сесії сільської ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів ради, сільського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій чи усній формі. Письмова заява чи усне повідомлення про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається (заноситься) до протоколу засідання.

Неповідомлення депутатом ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення сільським головою зазначеного рішення ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті 2.13.5 цього Статуту.

Глава 2.14. Сільський голова

 

Стаття 2.14.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Сільський голова обирається членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Не може бути обраним сільським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання корупції».

Термін повноважень сільського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Перед вступом у свої повноваження сільський голова, який вперше обирається на цю посаду,  складає присягу такого змісту:

 «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

 Форми роботи і повноваження сільського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом ради.

Повноваження сільського голови припиняються достроково сільською громадою шляхом референдуму. Рішення про проведення референдуму, щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою як з власної ініціативи, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів громади, які мають право голосу на місцевих виборах.

Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у випадках передбачених част.1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

У разі дострокового припинення повноважень сільського голови проводяться позачергові вибори сільського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи сільської ради здійснює секретар ради.

 Сільський голова здійснює надані йому повноваження передбачені  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Сільський голова може мати заступника який призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради

 Стаття 2.15.1. Виконавчими органами ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет сільської ради (далі: виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням сільського голови, з врахуванням чинного законодавства України.

Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням ради.

Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються сільською радою за поданням сільського голови.

Стаття 2.15.2. Виконавчий комітет ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється сільською радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчий комітет має свою печатку.

Очолює виконавчий комітет сільський голова. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді.

Сільський голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується сільською радою за поданням сільського голови.

За посадою до складу виконавчого комітету входять секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости старостинських округів. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.

Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради.

Глава 2.16. Староста

 Стаття 2.16.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси громади відповідного старостинського округу.

Старости затверджуються рішенням ради на строк її повноважень у відповідних старостинських округах. Порядок затвердження старости визначається Законами України «Про місцеві вибори» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

За посадою староста входить до складу виконавчого комітету сільської ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

 Стаття 2.16.2. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету територіальної громади.

 Стаття 2.16.4. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, відповідальним - перед радою та її виконавчим комітетом. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади

Стаття 3.1.1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунальна власність). До комунальної власності територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в «Переліку об’єктів права власності Мартинівської територіальної громади». Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади.

До комунальної власності територіальної громади можуть належати:

- земля та її природні ресурси;

- комунальні підприємства;

- заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інше майно, що належить територіальній громаді;

- частки (паї) у майні підприємств;

- комунальний житловий та нежитловий фонд громади;

- доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити громади (органів сільського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;

- нерухоме майно, що передається до комунальної власності територіальної громади за рішенням суду;

- інше рухоме та нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

Об’єкти виключної комунальної власності територіальної громади визнаються рішенням сільської ради.

Визначені рішенням сільської ради об’єкти виключної комунальної власності не можуть бути відчужені в будь-якій формі.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

 Стаття 3.1.2. До комунальної власності територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності.

Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.

Набуття територіальною громадою права на земельні ділянки, передача  земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

 Стаття 3.1.3. Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями ради у порядку, визначеному законодавством України.

До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:

- землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

- землі під автомобільними дорогами;

- землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;

- землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визначених Земельним Кодексом;

- землі водного фонду, крім випадків, визначених Земельним Кодексом;

- земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

- земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів;

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується радою за поданням виконавчого комітету.

 Стаття 3.1.4. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є територіальна громада.

Сільська рада здійснює щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади всі майнові операції. Сільська рада дає попередню згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності:

- школами та навчальними установами, бібліотеками, установами культури, дитячими садками, медичними закладами, спортивними спорудами загально-громадського значення;

- будинками, що використовуються для потреб управління громадою;

- будинками житлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів;

Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснює виконавчий комітет сільської ради, на який покладаються наступні функції:

- підготовка пропозицій на розгляд сільської ради, щодо прийняття об’єктів до комунальної власності територіальної громади;

- підготовка і передача на розгляд сільської ради проектів рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

- надання пропозицій на розгляд сільської ради, щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади та поводження з комунальним майном.

Загальний контроль за об’єктами комунальної власності та їх використанням здійснює сільський голова.

Сільський голова раз на рік інформує раду про стан комунальної власності територіальної громади, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

 Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади

 Стаття 3.2.1. Фінансовою основою місцевого самоврядування територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

Фінансову основу місцевого самоврядування територіальної громади складають:

- кошти сільського бюджету;

- кошти позабюджетних і цільових фондів;

- фінансово-кредитні ресурси;

- страхові ресурси;

- кошти підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

- кошти, отримані від приватизації комунального майна територіальної громади;

- джерелами формування коштів можуть бути кошти міжнародних донорських організацій, що надходять у вигляді безповоротної допомоги чи співфінансування;

- інші фінансові ресурси, передані територіальній громаді.

 Стаття 3.2.2. Територіальна громада має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється сільською радою в межах, визначених законодавством.

Територіальна громада має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території сільської ради підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

Стаття 3.2.3. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

Текст місцевого бюджету розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради для загального доступу.

Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання сільського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонено законодавством.

 Стаття 3.2.4. Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату органів сільського самоврядування, комунальних служб, апарату органів самоорганізації населення, соціальне обслуговування жителів територіальної громади, сплату видатків по сільських позиках тощо.

 Стаття 3.2.5. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм розвитку територіальної громади, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

 Стаття 3.2.6. В доходи сільського бюджету зараховуються:

-      місцеві податки і збори;

- надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку законодавством;

- фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані громаді з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

- фінансові ресурси, передані територіальній громаді з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

- надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади;

- прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади (або частка прибутку, визначена рішенням селищної ради);

- штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

- інші кошти, отримані від господарської діяльності органів сільського самоврядування;

- інші податки і збори, передбачені законами України;

- пожертви та інша благодійна допомога.

У доходній частині бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

Дохідна частина бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій сільського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

З метою збалансованості сільського бюджету сільська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.

 Стаття 3.2.7. Доходи сільського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворились внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається сільською радою.

 Стаття 3.2.8. Видаткова частина бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток територіальної громади.

Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачати видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні для здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.   

 Стаття 3.2.9. Сільський бюджет може передбачати резервний фонд, який використовується сільським головою за попереднього погодження з постійною комісією ради з питань планування, фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку для фінансування непередбачених видатків.

Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання сільського бюджету.

 Стаття 3.2.10. Контроль за виконанням бюджету здійснює сільська рада.

Контроль за використанням коштів сільського бюджету комунальними підприємствами, організаціями, установами здійснює виконавчий комітет та постійна комісія ради питань планування, фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Стаття 3.2.11. Сільська рада може утворювати позабюджетні, цільові фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням сільської ради.

 Стаття 3.2.12. Для позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням сільської ради включатися:

-      добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

-     штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку;

-    штрафи за пошкодження пам’ятників історії, культури і архітектури;

-    інші позабюджетні кошти.

 Стаття 3.2.13. Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються сільським головою у порядку, визначеному сільською радою.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів сільського самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

 Стаття 4.1.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала сільська рада несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою про результати своєї роботи і надають жителям громади необхідну інформацію.

Жителі територіальної громади мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

- структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;

- компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- призначення та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;

- поточну діяльність та план роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя територіальної громади.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються сільською радою та сільським головою.

Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

Староста старостинського округу може бути відкликаним громадою за наявності підстав та у порядку передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» для депутатів місцевих рад.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначаються законами України та цим Статутом.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів членів територіальної громади, рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

 Стаття 4.1.2. Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності позицію сільських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів територіальної громади, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

 Стаття 4.1.3. Збитки, завдані юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних дій, рішень або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних дій, рішень посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 Стаття 4.1.4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень виконавчої влади лише в тій мірі, в якій ці повноваження були забезпечені відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами.

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 Статут Мартинівської сільської територіальної громади прийнято __-ою сесією сільської ради 8- го скликання від    .    .2021 р.

 Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської ради, якщо його положення не суперечать чинному законодавству України.

 Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.

 Сільська рада при необхідності може вносити в Статут зміни, доповнення та корективи, які підлягають обов’язковій державній реєстрації згідно з законодавством.

                                                                           

             Секретар ради                                                О.Ю. Ляхова

 

                                                                               Додаток 1

До Статуту Мартинівської  територіальної громади, затвердженого рішенням __ сесії Мартинівської сільської ради 8-го скликання  від _______________

 

 

Порядок організації громадських слухань

Мартинівської  територіальної громади

 

1. Загальні положення

 1.1. Порядок організації громадських слухань Мартинівської територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог, передбачених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та є додатком і невід’ємною частиною Статуту Мартинівської сільської  територіальної громади.

1.2. Цей Порядок визначає організацію ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань.

1.3. Порядок не поширюється на проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

1.4. Сільський голова, сільська рада, постійні депутатські комісії ради можуть ініціювати проведення консультацій з членами територіальної громади у формі громадських слухань шляхом видання розпорядження або ухвалення відповідного рішення. У цьому випадку сільський голова, сільська рада, постійна комісія ради є ініціаторами громадських слухань. Вказані ініціатори можуть створювати робочі групи з підготовки до проведення громадських слухань у складі посадових осіб сільської ради, депутатів сільської ради, експертів, фахівців відповідної галузі та ін. Робочі групи проводять засідання, про що складається протокол у довільній формі. Підготовка до громадських слухань проводиться відповідно до пункту 3 цього Порядку.

1.5. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування України».

1.6. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості безпосередньо брати участь у порушенні питань та внесенні пропозицій щодо питань місцевого значення.

1.7. Предметом громадських слухань можуть бути такі питання місцевого значення:

- проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

- звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі - підприємств, установ і організацій - надавачів послуг);

- проект Статуту територіальної громади;

- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;

- охорона об’єктів культурної спадщини;

- розміщення на території громади екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів, на яке належить до компетенції сільської ради;

- інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування.

1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та законодавству України.

1.9. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.10. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.11. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті на громадських слуханнях.

1.12. У громадських слуханнях можуть брати участь члени територіальної громади, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, сільських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.

 1.13. Участь депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях з питань, що відносяться до напрямів їхньої діяльності є обов’язковою.

1.14. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

- усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади;

- частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону;

- частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

1.15. Громадські слухання, з питань віднесених до відання сільського голови, Мартинівської сільської ради та виконавчого органу Мартинівської сільської ради проводяться не рідше одного разу на рік.

 2. Ініціювання та порядок призначення громадських слухань

 2.1. Ініціаторами проведення громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади. Ініціативна група створюється у складі не менше 3 (трьох) членів територіальної громади.

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Мартинівської сільської ради у вигляді письмового повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку, в якому обов’язково зазначаються:

- тема (питання), що пропонується до розгляду;

- пропозиції щодо запрошених осіб.

Окрім того, обов’язково додається оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення відповідних громадських слухань, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Затверджені форми-зразки повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань та підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення громадських слухань розміщуються на офіційному веб-сайті ради http://martynivka.gromada.org.ua.

2.1. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали, що виносяться на слухання.

2.2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане ініціативною групою, повинно бути підписане всіма членами ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, домашньої адреси та контактного номеру телефону. Своїм підписом вони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

Громадські слухання, що стосуються

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади

50

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону

30

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

10

 Під час збору підписів ініціативна група зобов’язана попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. Також ініціативна група зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.4. Секретар ради перевіряє повноту та правильність записів у підписних листах і повідомляє ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть вносити правильні записи і додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

2.5. Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.6. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється протягом 3 (трьох) робочих днів від дня передачі пакету документів вказаного у пункті 2.2 цього Порядку, про що секретар ради письмово повідомляє ініціативну групу з проведення громадських слухань.

 3. Підготовка громадських слухань

 3.1. Сільський голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань (прийняття рішення сільською радою, одержання протоколу постійної депутатської комісії ради) видає розпорядження про призначення громадських слухань.

Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

В розпорядженні сільського голови, зазначається:

- територія, на яку поширюється проведення громадських слухань;

- тема громадських слухань;

- дата, місце, час їх проведення;

- ініціатор;

-посадові особи сільської ради, відповідальні за організаційно - методичну підготовку громадських слухань;

-особи, що запрошуються на слухання (депутати сільської ради, експерти, фахівці відповідної галузі та ін.);

- план заходів з організації підготовки слухань.

Таке саме розпорядження видає сільський голова у разі, коли ініціатором громадських слухань є він сам, сільська рада або постійна депутатська комісія.

3.2. Підготовка громадських слухань здійснюється за участю посадових осіб сільської ради спільно з ініціатором громадських слухань.

3.3. Громадські слухання призначаються у вихідні, або в робочі дні після 18 години у найбільшому за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території або поблизу території відповідного населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

У разі значної кількості питань, які виносяться на громадські слухання, вони можуть призначатись на таку кількість днів, яка буде достатньою для розгляду.

3.4. Секретар ради не пізніше як за 10 календарних днів до їх проведення забезпечує сповіщення членів територіальної громади про дату, час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання шляхом відповідної публікації у місцевій пресі та на офіційному веб-сайті ради.

3.5. Члени територіальної громади мають бути проінформовані про час, місце, де вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

3.6. Секретар ради забезпечує відкритий доступ членів територіальної громади до матеріалів, поданих ініціатором до звернення про проведення громадських слухань, в приміщенні селищної ради та на офіційному веб-сайті ради. У разі організації ініціатором до проведення громадських слухань попереднього громадського обговорення за допомогою соціальних мереж, адреси таких веб-сайтів за його клопотанням секретар ради оприлюднює у місцевій пресі та на офіційному веб-сайті ради.

3.7. Члени громади приходять на громадські слухання вільно відповідно до оголошення про їх проведення.

3.8. Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечують посадові особи сільської ради спільно з ініціатором громадських слухань. Для реєстрації необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

            4. Порядок проведення громадських слухань

 4.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводиться їх аудіо- або відеозапис.

4.2. Ініціатор або його представник відкриває громадські слухання, після чого пропонує до обрання головуючого та секретаря громадських слухань, за кандидатури яких мають проголосувати члени територіальної громади, які зареєструвались. Секретар громадських слухань веде протокол, який підписують голова та секретар громадських слухань.

4.3. Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 (трьох) осіб.

4.4. Головуючий на громадських слуханнях коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.5. Головуючий в порядку черги надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

4.6. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються за 30 хвилин до їх початку в списку учасників громадських слухань, згідно із додатком 3 до цього Порядку, під час реєстрації їм видаються мандати для голосування.

У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, що завіряється їх особистим підписом. Посадова особа сільської ради зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.7. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний.

4.8. В порядку денному визначається час для звітів й доповідей, співдоповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Порядок денний слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи в обговоренні.

4.9. На громадських слуханнях розглядаються та приймаються рішення із питань, які було внесено до порядку денного і про які було повідомлено учасників громадських слухань.

4.10. Громадський порядок під час проведення громадських слухань забезпечують працівники поліції, яких сільська рада має завчасно попередити про проведення громадських слухань.

4.11. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку денного та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадських слухань більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує час для виступу.

4.12. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

5. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

5.1. За результатами громадських слухань складається протокол згідно із додатком 4 до цього Порядку, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань та оприлюднюється у 10 денний термін на офіційному веб-сайті сільської ради.

5.2. Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити:

- тему, час і місце проведення громадських слухань;

- кількість їх учасників;

- пропозиції, що були висловлені в під час слухань;

- результати голосування;

- звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

5.3. Протокол громадських слухань протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляється до сільської ради для обов’язкового розгляду.

5.4. Ініціатор проведення громадських слухань має право бути присутнім під час розгляду селищною радою пропозицій громадських слухань.

5.5. За результатами розгляду пропозиції громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

- врахувати пропозиції;

- відхилити пропозиції;

- частково врахувати пропозиції.

5.6. Про результати розгляду сільською радою пропозицій громадських слухань повідомляється громадськість шляхом відповідної публікації на офіційному веб-сайті ради.

 

 

Секретар ради                                                                             О.Ю. Ляхова

           

 

 

Додаток 1

до Порядку організації громадських слухань Мартинівської територіальної громади

 

Мартинівській сільській раді

Ініціативної групи (уповноважених представників)

__________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

домашня адреса із зазначенням номера телефону

__________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

домашня адреса із зазначенням номера телефону

__________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

домашня адреса із зазначенням номера телефону

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до Порядку організації громадських слухань повідомляємо про утворення «       »                       20       року Ініціативної групи у складі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць і рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підготовки та проведення громадських слухань членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів Мартинівської територіальної громади або одного населеного пункту _____________________________, мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку (вказане підкреслити) _________________________________________.

 На громадських слуханнях заплановано обговорити такі питання:

1. _________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

2. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

До участі у громадських слуханнях запрошуються члени територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах   усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту, мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку ______________________________________________

 Пропозиції щодо запрошених осіб:

1. _______________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування,

2. _______________________________________________________________

депутати сільської ради,

3. _______________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі,

4. _______________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій,

5. _______________________________________________________________

громадських організацій,

5. _______________________________________________________________

органів самоорганізації населення,

7. _______________________________________________________________

установ чи організацій

________________

Дата

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Домашня адреса та номер телефону

*Особистий

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Секретар ради                                                                             О.Ю. Ляхова

 

 

Додаток 2

до Порядку організації громадських слухань Мартинівської  територіальної громади

 

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №____

на підтримку проведення громадських слухань

із підписами членів територіальної громади

Ініціативна група із збору підписів на підтримку проведення громадських слухань утворена «___» ____________ 20___ року

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Контактний телефон

Домашня адреса

*Підпис

Дата підписання

1.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість підписів ____

( _______________________________)

кількість підписних листів цифрами і прописом

Член ініціативної групи _________  __________________

підпис                прізвище, ініціали

 

*Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

Секретар ради                                                                             О.Ю. Ляхова

 

Додаток 3

до Порядку організації громадських слухань Мартинівської  територіальної громади

Додаток до протоколу

громадських слухань членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах __________________________________________________________________

усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

__________________________________________________________________

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

 

від «___»____________20 ___ р.

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Адреса місця постійного проживання

*Підпис

1.

 

 

 

 

* Підписом особа дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 Голова           _______________          ____________________

                  (прізвище та ініціали)                      (підпис)

Секретар       ________________         ___________________

                  (прізвище та ініціали)                      (підпис)

 Секретар ради                                                                          О.Ю. Ляхова
                                                                                                                                                                                    

 

Додаток 4

до Порядку організації громадських слухань Мартинівської  територіальної громади

 

П Р О Т О К О Л

громадських слухань територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах ______________________________________________________________________________

усіх населених пунктів територіальної громади або одного населеного пункту,

________________________________________________________________________________

мікрорайону або одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

 

«____»____________ 20____ року

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку до цього протоколу).

Запрошені:

1. ________________________________________________________________

посадові особи місцевого самоврядування,

2. ________________________________________________________________

депутати сільської ради,

3. ________________________________________________________________

експерти, фахівці відповідної галузі,

4. ________________________________________________________________

представники місцевих осередків політичних партій,

5. ________________________________________________________________

громадських організацій,

5. ________________________________________________________________

органів самоорганізації населення,

7. ________________________________________________________________

установ чи організацій

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

1. __________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань: ________________________________________

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1. ______________________________________________________________ тема (питання), що пропонується до розгляду

2. _____________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

3. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

 

Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

СЛУХАЛИ:

1. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________;

УХВАЛИЛИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

2. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. ________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________;

УХВАЛИЛИ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

3. ________________________________________________________________

тема (питання), що пропонується до розгляду

ВИСТУПИЛИ:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – ________;

«Проти» – ________;

«Утрималися» – ________;

УХВАЛИЛИ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова           _______________ ____________________

(прізвище та ініціали)                      (підпис)

Секретар       ________________ ___________________

(прізвище та ініціали)                      (підпис)

 

 

Секретар ради                                                                             О.Ю. Ляхова

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь