Мартинівська сільська громада
Полтавський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Мартинівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Мартинівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) проєкту рішення Мартинівської сільської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151).

Проєкт рішення Мартинівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної громади для виконання заходів стратегічного плану розвитку Мартинівської сільської ради .

  1. Проблема, яку передбачається вирішити

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили,  який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування  податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що  справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та  зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів,  повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового  контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих  податків і зборів. До місцевих податків належать: єдиний податок та податок на  майно. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування  транспортних засобів та туристичний збір.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим  Кодексом України, забороняється.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і  зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної  компетенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно вимог п. 12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України рішення  про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує  бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних  місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми  відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що  настає за плановим періодом.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади, дія якого поширюється на орган місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку та єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Мартинівської сільської територіальної громади.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Мартинівською сільською радою рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Мартинівської сільської ради».

Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, ставок транспортного податку, ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу бюджету територіальної громади.

Станом на 01.01.2021 року надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році склали – 165,0 тис. грн., в тому числі фізичними особами – 2,4 тис. грн., 162,6 тис. грн. – юридичними особами.

Земельний податок за 2020 рік сплатили на загальну суму 786,1 тис. грн., в т.ч.: фізичних осіб на суму 504,2 тис. грн., юридичних осіб на суму 281,9 тис. грн.

Єдиного податку за 2020 рік сплачено до бюджету 6424,7 тис. грн. з них: 294,9 тис. грн. надійшло від юридичних осіб, 1003,7 тис. грн. – фізичних та  5126,1 тис. грн. надійшло від сплати єдиного податку сільськогосподарськими товаровиробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

У разі не прийняття рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Мартинівської сільської ради», податки будуть справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

Аналіз втрат до місцевого бюджету

тис. грн

№ з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків на 2022 рік

У разі не прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків на 2022рік

Відхилення, тис. грн.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

1

Податок на нерухоме майно

 

0,1-1,5

 

164,2

 

0,1-1,5

 

131,4

 

32,8

2

Плата за землю (ставка земельного податку)

0,01-5,0

811,6

0,01-5,0

787,3

24,0

3

Єдиний податок (І та ІІ групи)

фіз. особи

юрид. ос.

323,1

1312,6

фіз. особи

юрид. ос.

323,1

1312,6

0

0

 

Разом/втрати  до бюджету

Х

2611,5

Х

Х

56,8

 

Примітка: враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку селищна  рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок та єдиний податок є джерелами надходжень загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Органи місцевого самоврядування

Так

-

Субєкти господарювання, у тому числі субєкти малого підприємництва

Так

Так

-

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

- застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

- зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо селищна  рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Мартинівської сільської ради».

2. Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі Аналізу, в цілому.

Основними цілями його регулювання є:

- врегулювання місцевих податків та зборів на території Мартинівської сільської територіальної громади відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку), по єдиному податку (фізичним особам І, ІІ груп), відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини міського бюджету у 2022 році;

- забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;

- встановлення пільг щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування та вдосконалення відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

Відповідно до п.12.3.5. ст.12 Податкового Кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до Карлівського відділу ГУ ДПС у Полтавській області.

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення цілей

Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок.

Встановлення ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

Плата за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Встановлення ставок єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 32,8 тис. грн. по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 24,0 тис. грн. по земельному податку, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії, ростом індексу споживчих цін. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального та дорожнього господарства.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок податку залежно від типів об’єктів нерухомості та місця їх розташування (зональності) як запропоновано в проєкті рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель.

Встановлення ставок єдиного податку для платників І групи – 10 % та ІІ групи –     20 %.

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель. Ставки податків були обговорені та узгоджені консультаційно, на робочих нарадах та зустрічах, на спільному засіданні постійних депутатських комісій, членами яких також є платники податків.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок.

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.

Встановлення максимальної ставки земельного податку 5 % від нормативної грошової оцінки земель (для сільськогосподарських угідь та земель загального користування 1 %)

Альтернатива неприйнятна так як установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та/або юридичних осіб значно збільшить податкове навантаження на платників податку. Вартість 1 кв.м. об’єкта оподаткування становитиме 97,50 грн. (розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2021 року – 6000,00 грн., прогноз на 2022 рік – 6500,00 грн.).

Дана альтернатива призведе до загострення соціальної напруги серед мешканців громади, що є неприйнятним.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет (2611,5 тис. грн)

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Забезпечить максимальне надходження до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних.

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні.

Витрати у частині сплати за землю у сумі 787,3 тис. грн.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

Будуть виконані заходи передбачені Програмою економічного і соціального розвитку населених пунктів Мартинівської сільської ради.

 

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Буде надано більше послуг, збудовано та відремонтовано доріг, будуть надані більш якісні послуги щодо благоустрою громади.

Платники не будуть мати змоги вчасно сплатити податки, що призведе до нарахування пені та застосування штрафних санкцій.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Всього

Кількість суб'єктів платників єдиного податку І-ІІ групи, одиниць

 

 

2

60

72

Питома вага групи в загальній кількості, %

 

 

3,0

97,0

100

Кількість суб'єктів платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

 

 

3

20

23

Питома вага групи в загальній кількості, %

 

 

13,0

87,0

100

Кількість суб'єктів платників земельного податку, одиниць

 

 

4

31

35

Питома вага групи в загальній кількості, %

 

 

12,0

88,0

100

Всього

 

 

9

111

120

Питома вага групи в загальній кількості, %

 

 

8,0

92,0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Суб'єкти господарювання у 2022 році будуть сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та єдиний податок на 56,8 тис. грн. менше.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення сільської ради за запропонованими ставками, які становитимуть 56,8 тис. грн.

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Відсутні.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати максимальні ставки, що призведе до соціальної напруги та, можливо, до зменшення їх кількості.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 32,8 тис. грн. по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 24,0 тис. грн. по земельному податку, що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

2

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

 

 

Вирішує проблему.

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення ради.

Сумарні витрати становитимуть 56,8 тис. грн.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок

Додаткові надходження до бюджету

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій. Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Не вирішує проблем по сплаті податків.

Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету. Підвищення соціальної напруги.

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Податкове навантаження  для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету Мартинівської сільської територіальної громади.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та єдиного податку, що є посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність Мартинівської сільської територіальної громади.

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Мартинівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради». По кожному виду місцевого податку визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

1. Розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради» та Аналізу до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України та встановлення ставок місцевих податків та зборів.

5. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання в тому числі нерезидентами, які є власниками  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, які сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

Встановлення запропонованих ставок податків на 2022 рік є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі 1цього Аналізу.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і обов’язковим для  виконання всіма учасниками правовідносин яких стосується зазначене рішення.

Після прийняття цього рішення законодавчі акти Мартинівської сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва приведений нижче.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

І. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24.04.2021 по 24.05.2021.

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

У телефонному та усному режимі

5

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро- та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів. Запропоновано залишити розміри ставок на рівні діючих.

2

Робочі зустрічі

5

В цілому регулювання сприймається. Зауваження відсутні. Запропоновано залишити розміри ставок на рівні діючих.

ІІ. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 120 (одиниць),  у тому числі малого підприємництва: 9 (одиниць) та мікропідприємництва 111 (одиниць).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %

ІІІ. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за          п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішеннями  селищної ради), гривень

20545,00

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

20545,00

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

120

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

2465400,00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата - 10780/22/8, де 10780 грн. – середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Карлівському районі ; 22 дні – середньомісячна кількість робочих днів; 8 год. – тривалість робочого часу на день)

1,5год*61,25 грн = 91,88 грн

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*61,25 грн = 30,63 грн

 

0

 

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

122,51

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

120

16

Сумарно, гривень

14701,20

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

IV. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2465400,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

14701,20

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2480101,20

 

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2480101,20

0

V. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі аналізу статистичних даних що наданні відділом бухгалтерського обліку та звітності Мартинівської сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії акта:

Запропонований термін дії регуляторного акта – безстроковий. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі Аналізу, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, плата за землю, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І та ІІ групи) тис. грн.;

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, плата за землю, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І та ІІ групи), на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 р.

Всього за рік

в т.ч. за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис. грн), в тому числі:

2611,5

640,0

650,0

661,6

660,0

 

 

- Єдиний податок

1635,7

400,0

410,0

410,0

415,7

 

 

  • податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

164,2

 

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

44,2

 

 

  • плата за землю

811,6

200,0

200,0

211,5

 

200,1

 

 

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

120

20

30

50

20

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта

2,0 година

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

- на сплату податку

- на адміністративні витрати

 

 

2611,5

 

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, оприлюднення прийнятого рішення:

- на офіційному сайті ради.

високий

 

 

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники ГУ ДПС у Полтавській області;

- інформація фінансового відділу Мартинівськї сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь