Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про створення та затвердження Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

дванадцята позачергова сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

12 листопада 2021 року                                                           с. Мартинівка

 

Про створення та затвердження Положення про комісію щодо визначення  та відшкодування збитків власникам землі  та землекористувачам на території  Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного Кодексу України, ст.ст. 22, 1166 Цивільного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (зі змінами), рішенням десятої позачергової сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання від  14 липня 2021 року «Про встановлення та затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради», з  метою захисту майнових прав Мартинівської територіальної громади, як власника землі, в особі Мартинівської сільської ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до втрат місцевого бюджету, визначення та відшкодування збитків внаслідок порушення порядку землекористування, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та затвердити її персональний склад (додаток1).

2.Затвердити Положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (додаток 2).

3. Комісії проводити розрахунок розміру відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради,  згідно з Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284, з урахуванням   ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Мартинівської сільської ради, затвердженої рішенням десятої позачергової сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання від  14 липня 2021 року.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних    відносин, будівництва, архітектури і просторового планування та з питань місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища.

 

             Сільський голова                                       Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення дванадцятої позачергової сесії

Мартинівської сільської ради восьмого скликання  

від 12.11.2021 року

 

 

Склад

комісії щодо  визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

Голова комісії:

Родик Олександр Анатолійович,

заступник сільського голови

Заступник голови комісії:

Дроздович Ігор Анатолійович,

керуючий справами апарату виконавчого комітету

Секретар комісії:

Думенко Ольга Миколаївна,

начальник земельного відділу апарату виконавчого комітету

Члени комісії:

 

 

Сущенко Ірина Анатоліївна,

начальник управління правового та кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету

 

Думенко Юлія Юріївна,

начальник фінансового відділу Мартинівської сільської ради

 

Козелько Оксана Дмитрівна,

Начальник відділу -головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету

 

 Знахуренко Євгеній Миколайович,

депутат Мартинівської сільської ради, голова постійної комісії з питань земельних    відносин, будівництва, архітектури і просторового планування та з питань місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища

 

Іваніщак Оксана Юріївна,

начальник відділу у Карлівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області

(за згодою)

 

Левошко Людмила Сергіївна,

адвокат, представник Мартинівської сільської ради із земельних питань

(за згодою)

 

Бойченко Алля Миколаївна,

староста Білухівського старостинського округу

 

Данець Микола Федорович,

староста Варварівського старостинського округу

Панасенко Наталія Василівна,

член виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (за згодою)

 

 

Примітка.

1. До основного складу комісії за протокольним рішенням комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі землекористувачам також включаються:

- власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки;

- представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати.

 

 

 

Секретар сільської ради                                  О.Ю. Ляхова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення дванадцятої позачергової сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання  

від 12.11.2021 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо  визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (надалі Комісія) створена з метою визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам з метою їх подальшого відшкодування.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (зі змінами), та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Мартинівської сільської ради .

1.3. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок:

а) вилучення (викупу) або тимчасового зайняття земельних ділянок;

б) обмеження прав власників землі та землекористувачів щодо використання земельних ділянок;

в) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан;

г) неодержання доходів, у тому числі і орендної плати, зокрема: використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

1.4. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі необхідності (у разі отримання заяви від власника земельної ділянки або землекористувача або виявлення несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди або факту безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до втрат місцевого бюджету).

1.5. Заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у місячний термін.

1.6. У разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є Мартинівська сільська рада, її інтереси представляє сільський голова, його заступник та секретар сільської ради.

 

2.Права Комісії

2.1. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України;

отримувати письмові пояснення з приводу питань, що належать до предмету діяльності Комісії;

складати акти, визначати рівень збитків та направляти вимоги особі, що завдала шкоду, щодо добровільного відшкодування збитків.

3.Підготовка питань до розгляду Комісією

3.1. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:

копія рішення Мартинівської сільської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (за наявності);

акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки (додаток 1 до Положення);

документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого майна;

витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (в разі наявності);

попередній розрахунок суми збитків;

інформацію від територіального органу Держгеокадастру про наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку (державних актів тощо);

довідка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (у випадку, якщо заявник чи особа, яка заподіяла збитки, є суб’єктом господарювання);

підтвердження про здійснення плати за землю;

письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими завдані збитки, про час та дату засідання комісії з доказами про надсилання (повідомлення повинне бути надіслане не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання комісії).

копії матеріалів листування Мартинівської сільської ради та її виконавчих органів з суб’єктами, якими завдані збитки (за наявності);

інші документи.

4. Організація роботи Комісії

4.1. Роботу Комісії організує голова Комісії, який:

забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання Комісії;

визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

керує діяльністю Комісії;

підписує документи Комісії від її імені.

4.2. За відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

4.3. Під час засідань Комісії ведеться протокол. Протоколи Комісії зберігаються протягом трьох років з дати їх оформлення.

4.4. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар комісії, який:

погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за п`ять днів до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;

веде протокол засідання Комісії.

4.5. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів.

4.6. При розгляді питання щодо визначення розміру збитків у роботі Комісії бере участь особа, що завдала шкоду, яка повинна бути завчасно повідомлена секретарем Комісії про час та місце проведення засідання Комісії за 10 календарних днів до дня розгляду питання.

4.7. У разі відсутності особи, що завдала шкоду, на першому засіданні Комісії, та відсутності офіційної згоди на проведення засідання без її участі –засідання Комісії переноситься.

4.8. У разі повторної відсутності особи, що завдала шкоду, без поважних причин, Комісія має право проводити засідання без участі такої особи.

У разі наявності поважних причин відсутності особа, що завдала шкоду, надає письмове підтвердження такої причини, засідання комісії переноситься на інший строк.

4.9. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального складу Комісії та оформлюються актом (додаток 2 до Положення) в двох примірниках, що підписуються головуючим на засіданні (головою або його заступником). У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.10. Один примірник залишається в матеріалах справи Комісії, другий вручається або надсилається рекомендованим листом особі, що завдала шкоду, протягом 10 робочих днів від дати затвердження. 

 

5. Порядок нарахування та відшкодування збитків

5.1. Збитки відшкодовуються власникам землі та землекористувачам підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок – після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

5.2. За рішенням Комісії вказаний строк може бути збільшено, але не більше ніж на 6 місяців, після затвердження актів комісій про що зазначається в акті щодо визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам.

Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства, але не більше ніж за останні 3 роки.

5.3. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документу, що посвідчує право оренди (користування) земельною ділянкою визначається:

для землевласників, підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;

для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, встановленої рішенням сільської ради для відповідної категорії землекористувачів на момент фактичного використання земельної ділянки.

5.4. Розрахунок збитків проводиться відповідним відділом Мартинівської сільської ради на підставі:

даних про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається територіальним органом Держгеокадастру України за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки;

інформації про площу земельної ділянки.

5.5. У разі необхідності Комісія має право запропонувати надати інші документи.

5.6. Розрахунки збитків розглядаються Комісією разом з іншими наданими документами.

5.7. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача.

5.8. Акт Комісії щодо визначення розміру збитків власникам землі підлягає затвердженню рішенням сільської ради.

5.9. Після затвердження рішенням сільської ради акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків, Мартинівська сільська рада направляє у п'ятиденний термін особам, що завдали шкоду, повідомлення (додаток 3 до Положення) про необхідність відшкодування збитків.

5.10. У повідомленні зазначаються:

результати розгляду матеріалів Комісією, розрахунок суми збитків, рішення сільської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

5.11. Повідомлення підписується сільським головою або іншою уповноваженою особою та надсилається особі, що завдала шкоду, рекомендованим листом.

5.12. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні, та наданні згоди добровільного відшкодування збитків, укладається договір про добровільне відшкодування збитків (додаток 4 до Положення).

5.13. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача, якому вони заподіяні.

У випадку, завдання збитків Мартинівській сільській об’єднаній територіальній громаді, збитки відшкодовуються шляхом сплати коштів до бюджету Мартинівської територіальної громади.

5.14. Невід'ємною частиною договору є:

акт Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам;

рішення сільської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам;

письмова згода про добровільне відшкодування збитків.

5.15. У випадку, завдання збитків Мартинівській сільській об’єднаній територіальній громаді, договір про добровільне відшкодування збитків підписується сільським головою та суб'єктом відшкодування збитків.

5.16. У випадку невиконання фізичною або юридичною особою зобов’язань щодо відшкодування збитків, недосягнення сторонами згоди або неотримання заяви про згоду добровільного відшкодування збитків за результатами розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, Мартинівська сільська рада готує матеріали для вирішення питання про стягнення завданих збитків у судовому порядку.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

6.2.Адреса Комісії для листування: 39520, Полтавська область, Полтавський район, с. Мартинівка, вул. Богдана Хмельницького, 18.

6.3. Зміна складу Комісії здійснюється за рішенням сільської ради.

6.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням сільської ради.

 

                     Секретар сільської ради                                   О.Ю. Ляхова

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про комісію

щодо визначення та відшкодування збитків

 власникам землі та землекористувачам

на території Мартинівскьої сільської

 ради Полтавського району Полтавської області

                                                                             

 

АКТ

обстеження стану та використання земельної ділянки

«___»____________ 20__ р.

с. Мартинівка

Нами (мною), ___________________________________________________________________
(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що проводили обстеження)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

за участю____________________________________________
(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до обстеження )
______________________________________________________________________________________________________________________________________

у присутності ___________________________________________________________________

 (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи
чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є землекористувачем земельної ділянки що обстежується _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

відповідно до вимог статей 156, 157 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
_______________________________________________________________________________

(зазначити, з якого питання проводиться обстеження,
_______________________________________________________________________________ назва підприємства, установи чи організації, прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________________________________________ керівника (представника) юридичної особи чи фізичної особи, які є землекористувачем земельної ділянки що обстежується)

Місцезнаходження земельної ділянки, що обстежується ______________________________________________________________________________________________________________________________________

У результаті обстеження встановлено:
___________________________________________________________________

(зазначити результати обстеження , при виявленні порушення земельного законодавства вказати його суть ___________________________________________________________________

з посиланням на акти чинного законодавства, вимоги яких порушені, місце розташування земельної ділянки, ___________________________________________________________________

її площа, категорія земель та склад угідь, фактична площа та стан використання земельної ділянки,

______________________________________________________________________________

наявність документів, що посвідчують право на земельну ділянку тощо)

План-схема земельної ділянки

Пояснення особи, що є землекористувачем земельної ділянки, що обстежується:

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи осіб, які склали акт:

________________________________________ підпис _____________

(прізвище та ініціали)

________________________________________ підпис _____________

Підписи осіб, які були присутні при обстеженні:

________________________________________ підпис ______________

(прізвище та ініціали)

________________________________________ підпис ______________

Підпис представника юридичної чи фізичної особи:

 

З актом ознайомлений, копію акту отримав

_____________________________________ ______________підпис ____

(прізвище та ініціали)

 

Копія акту відправлена поштою (у разі відмови отримання акту)

_______________________
(прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акту) 

      _________
               (дата) 

підпис ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про комісію щодо

визначення та відшкодування збитків

землі та землекористувачам

на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

АКТ

про визначення розміру збитків

 

«___»______________20__

 

Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, у складі:_____________________________________________________________

(П.І.Б. членів комісії)

За участю землекористувача (представника) ___________________________________________________________________

(П.І.Б.)

ВСТАНОВИЛА:

 

1.Земельна ділянка яка знаходиться за адресою:

_____________________________________________________________

Розмір земельної ділянки: _____________________га.

Кадастровий номер (у разі наявності)__________________________________________________________

Нормативно-грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки: ________________________________________________________________грн.

Встановлений розмір податку (орендної плати):_____________________________________________________________

Період, за який нараховуються збитки:_____________________________________________________________

Фактичне використання земельної ділянки підтверджується:

_____________________________________________________________

Розмір збитків, завданих місцевому бюджету за фактичне використання земельної ділянки, складає: ___________________________________________________________________

 

Голова комісії__________________(П.І.Б.)

 

Секретар комісії ________________(П.І.Б.)

 

Землекористувач:_______________(П.І.Б) 

                                                                                 «___»___________(дата)

Відмітка про направлення поштою: __________(дата) _________ (№ квитанції).

 

 

Додаток 3

до Положення про комісію щодо

визначення та відшкодування збитків

землі та землекористувачам

на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

або

П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

На підставі Положення про порядок щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого рішенням Мартинівської сільської ради від «___»_____________ року (далі - Положення) комісією з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на засіданні, яке відбулося «___»________________ року), розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Мартинівській сільській раді, та підлягають відшкодуванню внаслідок використання земельної ділянки з порушення вимог законодавства про плату за землю (площа та адреса земельної ділянки, рішення міської ради та договір оренди землі - за наявністю).

Акт про визначення збитків власнику землі від ______року №________затверджений рішенням Мартинівської сільської ради від _______року.

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від ______ року №___, та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі Мартинівську сільську раду.

У разі визнання вимог, добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом сплати коштів на відповідний рахунок (зазначити рахунок) Мартинівської сільської ради.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки, відповідні матеріали будуть передані до суду.

Додаток:

копія Акту про визначення обсягу збитків від ______ ______ року №________ на ___ арк.

рішення сільської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам.

 

 

 

Голова Комісії                                                           ____________________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про комісію щодо

визначення та відшкодування збитків

землі та землекористувачам

на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

ДОГОВІР

про добровільне відшкодування збитків

 

с. Мартинівка                                                                                «____»_______20__ р.

Мартинівська сільська рада, ідентифікаційний код юридичної особи 21046561, місцезнаходження (39520, Полтавська область, Карлівський район, село Мартинівка, вулиця Хмельницького Богдана, 18), в особі сільського

 голови Котенка Віктора Івановича, з одного боку – Сторона 1, та

______________________________________________________________________________________________________________________________________в подальшому – Сторона 2, уклали цей договір про нижченаведене:

2.Предмет договору

За цим договором Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки, завдані внаслідок (зазначити необхідне)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

/вилучення (викуп), тимчасове зайняття земельних ділянок, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведенням їх у непридатний для використання стан, неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю, загальною площею _________, яка знаходиться___________________________________, в період з ____________ по ___________ та використовується для ______________________________________________________________________________________ (надана рішенням сільської ради від _________, інше).

Підстави для відшкодування збитків

Підставою для відшкодування збитків є Акт щодо визначення збитків власнику землі (землекористувачу) від ____________№______, затверджений рішенням Мартинівської сільської ради від ____________.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сторона 2 зобов’язується в строк до ________________сплатити Стороні 1 збитки в сумі ________ грн.

3.2. Збитки сплачуються щомісячно у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:

________ місяць __________ грн.

________ місяць __________ грн.

на наступні банківські реквізити:__________________________________.

3.3. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов’язку оформлення землекористування у встановленому порядку.

4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору:

у разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право звертатись до суду щодо стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.

4.Припинення дії договору

Дія договору припиняється після повної сплати завданих збитків заподіяних власникам землі та землекористувачам.

5. Прикінцеві положення

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

5.2. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий – у Сторони 2.

5.4. Невід’ємною частиною договору є:

Акт Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитку власникам землі та землекористувачам від _____________ № ______;

рішення сільської ради про затвердження акту Комісії щодо визначення та відшкодування розміру збитку власникам землі та землекористувачам від ___________№ _____

письмова згода про добровільне відшкодування збитків.

 

6. Реквізити Сторін

Сторона 1

Сторона 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь