Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Мартинівської сільської ради

 

Фото без опису
МАРТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від  29 квітня 2021 року                                                                № 33/2021

 

Про затвердження Положення про порядок надання
дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення

ярмарків на території Мартинівської сільської ради

 

З метою поліпшення торговельного обслуговування населення, захисту споживчого ринку від неякісних та небезпечних товарів, створення максимальних зручностей для покупців, на підставі Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р. № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків
на території Мартинівської сільської ради згідно з додатком.

2. Виконання даного рішення покласти на земельний відділ апарату виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (Думенко О.М.) та старост Білухівського та Варварівського старостинських округів (Бойченко А.М., Данець М.Ф.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови О.А. Родика.

 

         Сільський голова                                               В.І. Котенко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИЇЗНУ (ВИНОСНУ) ТОРГІВЛЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ В МАРТИНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків на території Мартинівської сільської ради (далі – Положення) визначає основні вимоги щодо порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами, підприємцями, що здійснюють діяльність на території сільської ради (далі – суб’єкти). Дане Положення визначає вимоги до організації виїзної (виносної) торгівлі на території Мартинівської сільської ради і є обов’язковим для виконання.

1.2. Виїзна (виносна) торгівля є різновидом дрібнороздрібної торгівлі, тобто різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією з форм позамагазинного продажу товарів.

Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою сільської ради (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» та інших нормативних актів.

2.Основні терміни

2.1. Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони, літні майданчики тощо), через торгові автомати. 

2.2. Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.

2.3. Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

2.4. Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного приміщення; біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі.

2.5. Дозвіл на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (далі-Дозвіл) є безоплатним дозвільним документом, який надає право його власнику на експлуатацію тимчасового об’єкта виїзної (виносної) торгівлі. Дозвіл видається за встановленою формою, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (за встановленим зразком відповідно до додатку №2 даного Положення.

2.6. Схема розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі, - схема розміщення, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до об’єкта (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

2.7. Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

 

3. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території Мартинівської сільської ради

3.1.Умови розміщення пунктів виїзної торгівлі

3.1.1. Розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3.1.2. Об’єкти виїзної (виносної) торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд, відповідати вимогам правил торгівлі та нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.

3.1.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виїзної (виносної) торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.

3.1.4. Розміщення пунктів виїзної торгівлі дозволяється в районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що вказані в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й пішоходів.

3.1.5. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 4 метрів за межею пішохідної частини. Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини.

3.1.6. Заборонено розміщення пунктів виїзної (виносної) торгівлі:

- в межах сільських комунікацій;

- на газонах, зелених насадженнях;

- на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;

- в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури (за винятком обслуговування сільських заходів).

3.1.7. Реалізація картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу, дозволяється в кварталах житлових будинків з автотранспорту, якщо розміщення автотранспорту відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Реалізація картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу зі спеціальних контейнерів, сіток, піддонів, встановлюється не нижче 50 см від землі.

3.2. Умови провадження торговельної діяльності

3.2.1. Продаж товарів під час виїзної торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотк  и-прилавки), торгівельні автомати, палатки, прилавки, столики, розноски, лотки, тощо.

3.2.2. Під час виїзної торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.

Торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами можливо здійснювати лише за умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

При організації святкових заходів виїзну торгівлю дозволяється доповнити товарами наступного асортименту: шашлики, хот-доги з соусними начинками, піца з напівфабрикатів і гарячі напої на розлив (при наявності одноразового посуду), бутильована вода.

3.2.3. Під час виїзної торгівлі забороняється продаж:

- продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також умови для додержання температурних режимів по зберіганню та продажу цих товарів;

- нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту;

- без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію товарів які реалізуються.

- продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;

- використання газобалонного обладнання для живлення кавомашини або іншого додаткового обладнання;

- продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання за відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.

3.2.4. Торгівля проводиться суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними особами), громадянами на території сільської ради після отримання дозволу від фахівців виконавчого комітету сільської ради на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (згідно з додатком № 2).

3.2.5. Господарюючий суб'єкт при організації виїзної торгівлі, які безпосередньо здійснюють торгівлю через дрібнороздрібну торговельну шляхом використання засобів пересувної мережі повинні керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про дорожній рух», Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, що затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року   № 369, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а також цим Порядком. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198

3.2.7. Тимчасова (святкова) торгівля з лотків проводиться суб’єктами підприємницької діяльності з нагоди свят або інших культурно-масових заходів, які організовуються місцевою владою, підприємствами та установами сільської ради.

3.2.8. У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:

 • для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону;
 • для фізичної особи - підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, документ, що підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.

3.2.9. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів із засобів пересувної мережі на товари, що одержані для продажу, повинні мати та пред’явити на вимогу контролюючого органу:

- документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);

- документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари);

- для товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р.  № 28 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 травня 2005 р. за  № 466/10746), у накладній або в іншому відвантажувальному документі має бути зазначено реєстраційний номер сертифікатів відповідності та/або реєстраційні номери декларацій про відповідність;

- копії гігієнічних висновків;

- ярлики (цінники) або покажчики цін;

- у випадках застосування пересувної мережі (транспортного засобу) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відмітками про переобладнання транспортного засобу, видане у встановленому порядку підрозділами ДАІ МВС України, санітарний паспорт на автомобіль, виданий уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби України;.

Суб'єкти господарювання (власники засобів пересувної мережі) повинні мати на всі товари, що реалізуються в цих засобах, вищезазначені документи.

3.2.10. Особи, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів з засобів пересувної мережі підлягають в установленому порядку обов'язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, копія якої зберігається на робочих місцях працівників.

Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.

3.2.11. На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари, повинен бути оформлений санітарний паспорт.

3.2.12. Засоби пересувної мережі, як об’єкти пересувної дрібнороздрібної торгівлі повинні відповідати вимогам СанПіН 5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі», СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування». Засоби пересувної мережі повинні бути забезпечені відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються - холодильним устаткуванням

3.2.13. Торгівля із засобів пересувної мережі напоями на розлив, продовольчими товарами та продукцією громадського харчування без упаковки, не допускається без підключення до водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентарю (або посуд одноразового використання), комплект миючих і дезинфікуючих засобів, бачки з кришками для збирання відходів.

Для приготування продукції повинна використовуватися питна вода, яка відповідає ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Відповідно до вимог СанПіН 5781-91 у засобах пересувної мережі по закінченні робочого дня перевізне та переносне обладнання повинно бути піддане санітарній обробці, автотранспорт повинен бути чистим, справним, кузов машини повинен мати гігієнічне покриття, мийка й санітарна обробка автотранспорту, призначеного для перевезення харчових продуктів, повинна здійснюватись в автогосподарствах, дезінфекція транспорту проводиться в міру необхідності, але не менш як 1 раз у 10 днів тощо.

Обладнання, що використовується для продажу продовольчих товарів, повинно мати гігієнічні висновки (сертифікати відповідності), що їх надають виробники.

Працівники засобів пересувної мережі зобов’язані утримувати їх, а також навколишню територію в чистоті, стежити за якістю прийнятих і реалізованих харчових продуктів, суворо дотримуватись термінів реалізації та правил відпускання харчових продуктів, запобігати забрудненню продуктів, бути охайно одягненим, носити чистий санітарний одяг установленого зразка, спеціальний головний убір, нагрудний фірмовий знак, суворо дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки після кожної перерви в роботі та у міру необхідності.

3.2.14. Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб'єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до об’єкту торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою сільської ради суб’єкт, який здійснює торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.

3.2.15. Здійснення торговельної діяльності, за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою сільської ради, забороняється поза межами встановленими схемами дислокації нестаціонарних об'єктів торгівлі.

3.2.16. Забороняється зміна групи товарів об’єктів виносної та виїзної торгівлі без погодження із виконавчим комітетом сільської ради.

4. Порядок отримання дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі

4.1. Для розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі  суб’єкт господарювання необхідно отримати Дозвіл, для чого він  подає у Центр надання адміністративних послуг наступні документи:

4.1.2. Для отримання дозволу на розміщення виносної торгівлі, заявник подає наступні документи:

 • заява згідно з додатком №1 до Порядку;
 • асортиментний  перелік продукції для реалізації;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • схема розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі, затверджена рішенням виконкому  ради;
 • копія договору на вивіз твердих побутових відходів укладеного з уповноваженим підприємством;
 • погодження власника місця розташування об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (уповноваженої особи);

4.1.3. Для отримання дозволу на розміщення об’єкту виїзної торгівлі, заявник подає наступні документи:

 • заява згідно з додатком №1 до Порядку;
 • копію санітарного паспорта автомобіля (при торгівлі з автотранспортних засобів продовольчими товарами);
 • документ про взяття на облік як платника податку;
 • документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником або особою, що здійснює торгівлю (не вимагається у разі здійснення такої торгівлі фізичною особою – підприємцем як працівником, що здійснює продаж безпосередньо);
 • схема розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі, затверджена рішення виконкому сільської ради;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія договору на вивіз твердих побутових відходів укладеного з комунальним підприємством Халтуринське ГСКП.
 • погодження власника місця розташування об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (уповноваженої особи);

 

4.1.4  Особливості тимчасової (святкової) торгівлі.

1) Суб’єкти підприємницької діяльності, які мають бажання здійснювати (виїзну, виносну) торгівлю з лотків під час проведення на території сіл громади культурно-масових заходів, повинні подати до апарату виконавчого комітету (старостам) такі документи:

 • заяву на ім’я сільського голови;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • асортиментний перелік товарів.

2) Для організації (виїзної, виносної) торгівлі під час проведення культурно-масових заходів Дозвіл оформляється розпорядженням сільського голови, в якому зазначаються всі суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюватимуть торгівлю з лотків, а також час проведення цієї торгівлі. Копії розпорядження надаються дільничному інспектору поліції та всім суб’єктам підприємницької діяльності, які братимуть участь у святковій торгівлі.

4.2. Відповідальність за підготовку Дозволу несе земельний відділ апарату виконавчого комітету та старости Мартинівської сільської ради.

Граничний строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня прийняття заяви.

Адміністративна послуга щодо видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  сільської ради надається безоплатно.

4.3. Рішення щодо надання дозволу та терміну дії дозволу приймається комісією за дотриманням порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень та надання послуг у сфері розваг на території об’єктів благоустрою сільської ради за зверненням суб’єкта господарської діяльності. Термін дії дозволу не може перевищувати один календарний рік.

4.4. Після прийняття позитивного рішення комісією, Центром надання адміністративних послуг, заявнику надається дозвіл, відповідно до розділу 2.5, даного Порядку.

4.5. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:

- подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;

- виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

- цільове призначення наявної в заявника земельної ділянки (у разі виносної торгівлі) не відповідає предмету дозволу;

- відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом дозволу.

4.6. У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 4.5 Порядку, відповідальні фахівці виконавчого комітету Мартинівської сільської ради протягом десяти робочих днів, з дня реєстрації заяви, на адресу заявника готує обґрунтовану відмову. Відмова передається Центру надання адміністративних послуг для інформування заявника.

4.7. У випадку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством комісія приймає рішення про відмову у видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою сільської ради, про що автор звернення повідомляється Центром надання адміністративних послуг, протягом 10 робочих днів, з дня прийняття рішення.

4.8. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.

4.9. Дозвіл на розміщення об'єктів виїзної торгівлі громадянам, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію власного виробництва, що не має ознак господарської діяльності згідно із цим Порядком не надається. Реалізація такої продукції громадянами здійснюється на територіях ринків сільської ради у порядку, визначеному Правилами торгівлі на ринках.

5. Припинення дії дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі

5.1.  Анулювання дозволу здійснюється комісією на підставі протоколів перевірок (обстежень) за поданням контролюючих органів або на підставі обґрунтованих, неодноразових письмових скарг споживачів.

5.2. Дозвіл припиняється:

- в разі закінчення його дії;

- в разі недотримання вимог розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі відповідно до дозволу;

- у разі скасування або закінчення строку дії ліцензії на відповідний вид господарської діяльності;

- у разі порушення норм даного Порядку та  діючого законодавства;

- у разі ліквідації суб’єкта господарювання відносно якого було оформлено Дозвіл;

- у разі смерті фізичної особи відносно якої оформлено Дозвіл.

- у разі порушення суб’єктом та його працівниками вимог законодавства, цього Положення, інших нормативних актів, дозвіл на організацію виїзної (виносної) торгівлі призупиняється до усунення порушень або анулюється розпорядженням сільського голови про що інформуються суб’єкти підприємницької діяльності через видачу виписки з розпорядження.

6. Відповідальність і  контроль за виконанням

6.1. Відповідальність за порушення вимог щодо організації виїзної (виносної) торгівлі суб’єкти та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.

6.2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється працівником поліції та посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування в межах компетенції, наданої законодавством.

7. Заключні положення

7.1. Скасування виданого Дозволу може бути здійснено у разі систематичних порушень (двох і більше) працівниками об’єктів виїзної торгівлі вимог законодавства, правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативних актів.

7.2. Дозвіл анулюється органом, що його видав, в тому числі за поданням органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.

7.3.Суб’єкти господарювання, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю без дозволу  виконкому притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст. ст. 152, 160, 164 КУпАП.

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Мартинівської сільської ради

 

Заява

про видачу дозволу-погодження на розміщення

об’єктів виїзної (виносної) торгівлі

 

Сільському голові ______________

_______________________________

(ПІБ підприємця, найменування юридичних осіб)

_______________________________

(Юридична адреса для юридичних осіб,

 домашня адреса для фізичних осіб, телефон)

Заява

 

Заявник_____________________________________________________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

Адреса______________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса)

 

ПІБ керівника підприємства ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

Паспорт______№___________виданий «____»_____________________________________

 (для фізичної особи)

____________________________________________________________________________

(ким виданий)

 

Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___» ________20____р.

Ідентифікаційний код _____________________________________

 

Прошу Вас видати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(тип і спеціалізація об’єкту)

За адресою:__________________________________________________________________

Режим роботи________________________________________________________________

(вказати місце розташування)

Термін розміщення ___________________________________________________________

 

При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правила торгівлі, санітарні норми та правила, норми пожежної безпеки, Правила благоустрою сільської ради, інші нормативно-правові акти України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території сільської ради ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати.

До заяви додаю такі документи на ______ аркушах.

1.(список документів, що додаються).

Дата_____________                                        Підпис____________

Додаток 2

до Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Мартинівської сільської ради

 

Фото без опису

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Б.Хмельницького  5 село Мартинівка Карлівського району Полтавської області 39520, тел. 94-4-31 тел/факс ( 05346) 94442 , E-mail:  xaltyrinorada@ukr.net  код ЄДРПОУ 04383475

 

Д О З В І Л

на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного побутового, торгівельного та іншого призначення

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради надає дозвіл

__________________________________________________________________________

(назва господарюючого суб’єкта, для фізичних осіб прізвище, ім’я, по батькові)

 

____________________________________________________________________________ (юридична адреса, телефон)

 

 

на розміщення об’єкту:                    _____________________________

                  

в приміщенні за адресою:                _____________________________

 

 

та встановлює режим роботи:                  _____________________________

 

 

Термін дії дозволу                                    _____________________________

 

 

 

Заступник сільського голови                                             __________

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Назва акту: проект рішення виконавчого комітету  Мартинівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надання

дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення

ярмарків на території Мартинівської сільської ради”.

 

 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений у відповідності зі ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІУ, Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою КМУ від 11.03.2004 № 308, і визначає правові і організаційні основи реалізації проекту рішення виконавчого комітету  Мартинівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Мартинівської сільської ради”.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

 

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах громади у відповідності з частиною 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюють згідно законодавства правила торгівлі на ринках, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. Також, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України за № 57/188/84/105 від 26.02.2002, затверджені Правила торгівлі на ринках, згідно з якими органи місцевого самоврядування можуть встановлювати правила торгівлі на ринках з урахуванням положень вищевказаних Правил.

 

Діючим законодавством визначено, що ринок – це спеціально відведене і обладнане місце для надання послуг з продажу товарів, на території якого суб’єкт господарювання, який має право на користування або розпорядження даною земельною ділянкою, організовує або забезпечує створення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються в залежності від попиту і пропозицій.

 

Встановлені вимоги до об’єктів ринкової торгівлі є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької діяльності. Однак, мають місце порушення діючого законодавства, правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, часто відсутні документи, що підтверджують якість товарів, відсутні цінники.

 

У зв’язку зі змінами в діючому законодавстві (прийняття Податкового Кодексу та інші зміни), а також враховуючи значну кількість громадян, які здійснюють покупки на ринках в населених пунктах громади, питання санітарного стану території ринків, дотримання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, створення умов для підвищення якості обслуговування покупців є актуальними і потребують подальшого врегулювання.

 

Даний регуляторний акт направлений на досягнення конкретної цілі – чіткої позиції про відповідальність суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для проведення торгової діяльності, і продавців за порушення правил торгівлі на ринках населених пунктів Мартинівської громади з метою подальшого удосконалення їх роботи.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

 

- встановлення єдиних і зрозумілих правил торгівлі на ринках для всіх учасників ринкової торгівлі;

 

- встановлення відповідальності за порушення правил торгівлі на ринках з метою подальшого удосконалення їх роботи;

 

- створення сприятливих умов для споживачів при придбанні товарів на ринках.

 

 

3. Визначення і оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей           

 

            Правила торгівлі на ринках в населених пунктах Мартинівської громади викладені з врахуванням діючих вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

            Перевагами цього способу регулювання є створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на ринках та встановлення чітких вимог до продавців за порушення правил торгівлі з метою подальшого вдосконалення роботи ринків.

 

 

4. Опис механізмів і методів, які пропонуються для вирішення проблем

 

            Для реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 

- дотримання вимог діючого законодавства на ринках Мартинівської громади, вимог до утримання територій ринків у відповідності з затвердженими нормами і Правилами, дотримання чистоти і порядку на ринках, підвищення якості обслуговування покупців.

 

Механізмом дії даного регуляторного акту є покладення відповідальності за створення належних умов для здійснення торговельної діяльності на адміністрацію ринків з метою подальшого удосконалення роботи ринків, підвищення якості обслуговування покупців і виключення скарг мешканців громади на порушення законодавства на ринках.

 

Реалізація проекту рішення виконавчого комітету  Мартинівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Мартинівської сільської ради” дозволить встановити чіткі вимоги до продавців за порушення вимог діючого законодавства при здійсненні торговельної діяльності на ринках.

 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у випадку прийняття регуляторного акту

 

            Перевагами в досягненні визначених цілей є фактори:

 

- створення сприятливих умов для здійснення торговельної діяльності на території ринків для суб’єктів господарювання і для громадян;

 

- ознайомлення суб’єктів господарювання з Правилами торгівлі на ринках Мартинівської громади

 

            Даний регуляторний акт стимулює суб’єктів господарювання і громадян, які здійснюють торговельну діяльність на території ринків, виконувати вимоги, встановлені Правилами торгівлі на ринках Мартинівської сільської ради у відповідності до діючого законодавства.

 

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений рішенням виконкому Мартинівської сільської ради.

 

 

           6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 

 

Сфера інтересів територіальної громади:

 

Можливість отримання якісного обслуговування на ринках міста

 

Можливість розвитку на території громади належних умов для ринкової торгівлі

 

Витрати відсутні

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання:

 

Можливість здійснювати торговельну діяльність у відповідності до вимог діючого законодавства

 

 

Витрати відсутні

 

Інформування суб’єктів господарювання по основним положенням регуляторного акту буде забезпечено шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Мартинівської сільської ради та через інші доступні джерела.

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

 

            Термін дії регуляторного акту не обмежується в часі у зв’язку з необхідністю постійно дотримуватись Правил торгівлі на ринках Мартинівської громади.

 

            При внесенні змін чи доповнень до нормативно-правових актів вищої юридичної сили до Правил торгівлі на ринках Мартинівської громади вноситимуться відповідні зміни або буде прийнятий новий регуляторний акт в установленому порядку.

 

 

 

           8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

 

            Головним показником результативності даного регуляторного акту є відсутність порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і споживачами) чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

 

 

           9. Заходи відстеження результативності нормативно-правового акту.

 

            Здійснення спільних з контролюючими службами періодичних перевірок ринків з питань виконання суб’єктами господарювання вимог Правил торгівлі на ринках Мартинівської громади, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за даними земельного відділу Мартинівської сільської ради та старост старостинських округів.

 

Базове відстеження результативності дії даного регуляторного акту буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

 

Періодичні відстеження будуть здійснюватися кожні 3 роки після проведення повторного.

 

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акту або окремих його положень такими, що втратили чинність.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь