Мартинівська сільська громада
Полтавський

2024

Бюджетний запит 6030г на 2024-2026 роки

  ЗАТВЕРДЖЕНО                                       Наказ Міністерства фінансів України                       17 липня 2015 року N 648                       (у редакції наказів Міністерства фінансів України                       від 17 липня 2018 року N 617)                                         БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ                     НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний                     (Форма 2024 -2)                   1. Халтуринське сільське комунальне підприємство   (0) (2)   (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9)       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)     2. Халтуринське сільське комунальне підприємство   (0) (2) (1)   (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9)       (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)     3. (0) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів (1)(6)(5)(6)(7)(0)(0)(0)(0)(0)       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)                                     4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:                     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення надання якісних послуг по благоустрою населених пунктів на території громади     2) завдання бюджетної програми; Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов     3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України. Бюджетний кодекс України, ЗУ " Про благоустрій населених пунктів.Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ " Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об"єктів благоустрою населених пунктів " № 154 від 23.09.2003 року ( зі змінами ) Прграма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024,     5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету 11,576,340 x x 11,576,340 14,218,300 x x 14,218,300 13,104,500 x x 13,104,500       Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - - x - - -         x - - - x - - - x - - -       Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x 546,53 546,53 546,53 x 1,102,800 1,102,800 1,102,800 x - - -     602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) x 546,53 546,53 546,53 x 1,102,800 1,102,800 1,102,800 x - - -       Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - - x - - -         x - - - x - - - x - - -       УСЬОГО 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500                                     2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                                     (грн)             Код Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               Надходження із загального фонду бюджету 13,300,000 x - 13,300,000 13,500,000 x - 13,500,000               Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - -                 x - - - x - - -               Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x - - - x - - -                 x - - - x - - -               Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - -                 x - - - x - - -               УСЬОГО 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 11,576,340 - - 11,576,340 14,218,300 - - 14,218,300 13,104,500 - - 13,104,500     3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 546,53 546,53 546,53 - 1,102,800 1,102,800 1,102,800 - - - -       УСЬОГО 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500                                     2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         - - - - - - - - - - - -       УСЬОГО - - - - - - - - - - - -                                     3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:                                   (грн)             Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000               УСЬОГО 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000                                             4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:                                   (грн)             Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 - - - - - - - -               УСЬОГО - - - - - - - -                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:     1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500       УСЬОГО 11,576,340 546,53 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - - 13,104,500                                     2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:                                     (грн)             N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000               УСЬОГО 13,300,000 - - 13,300,000 13,500,000 - - 13,500,000                                             8. Результативні показники бюджетної програми:       1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)       N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом       (5 + 6) (8 + 9) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         затрат                             1 Нараховано зарплати грн. кошторис 4,907,925.49 - 4,907,925.49 5,366,750.00 - 5,366,750.00 7,411,000.00 - 7,411,000.00       2 Затрати по поточному ремонту вуличного освітлення грн. кошторис - - - 390,670.00 - 390,670.00 500,000.00 - 500,000.00       3 Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ грн. Кошторис 2,696,848.60 - 2,696,848.60 - - - - - -       4 Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення грн. кошторис - - - - - - 670,000.00 - 670,000.00       5 Обсяг видатків на придбання контейнера пластикового для сміття грн. кошторис 259,500.00 - 259,500.00 - - - - - -       6 Середні витрати на організацію і на придбання предметів , які потрібні для благоустрою населених пунктів грн. кошторис 8,619,991.84 - 8,619,991.84 3,003,303.32 - 3,003,303.32 3,317,300.00 - 3,317,300.00       7 Обсяг видатків на придбання малогабаритної техніки грн. кошторис - 546,530.00 546,530.00 - 735,400.00 735,400.00 - - -         продукту                             1 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га. розрахунок 70.00 - 70.00 70.00 - 70.00 70.00 - 70.00       2 К-сть працівників осіб розрахунок 36.00 - 36.00 45.00 - 45.00 39.00 - 39.00       3 Кількість ліквідованих сміттєзвалищ шт. розрахунок 9.00 - 9.00 - - - - - -       4 Кількість витраченої ел. енергії на вуличне освітлення кВт.год розрахунок - - - - - - 79,200.00 - 79,200.00       5 Кількість пластикових контейнерів шт. розрахунок 50.00 - 50.00 - - - - - -       6 Кількість придбаної техніки шт. розрахунок - 6.00 6.00 - 5.00 5.00 - - -         ефективності                             1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства тис.грн. розрахунок 123,142.00 - 123,142.00 42,904.00 - 42,904.00 47,390.00 - 47,390.00       2 Середня зарплата грн. розрахунок 136,331.26 - 136,331.26 119,261.11 - 119,261.11 190,025.64 - 190,025.64       3 Середня вартість видаленого сміттєзвалища грн. Розрахунок 299,600.00 - 299,600.00 - - - - - -       4 Середня вартість 1 квт год грн. розрахунок - - - - - - Сер.45 - Сер.45       5 Середня вартість 2 контейнера грн. розрахунок 5,190.00 - 5,190.00 - - - - - -       6 Середня вартість придбаної техніки грн. розрахунок 8.00 91,088.00 91,096.00 - 147,080.00 147,080.00 - - -         якості                             1 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00       2 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - - - - -       3 Відсоток виконання відс. відсоток - - - - - - 100.00 - 100.00       4 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - - - - -       5 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00       6 Відсоток виконання відс. відсоток - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - - -                                                                       2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                                       (грн)             N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом             (5 + 6) (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               затрат                             1 Нараховано зарплати грн. кошторис 7,360,000.00 - 7,360,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00             2 Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення грн. кошторис 800,000.00 - 800,000.00 820,000.00 - 820,000.00             3 Середні витрати на організацію і на придбання предметів , які потрібні для благоустрою населених пунктів грн. кошторис 2,800,000.00 - 2,800,000.00 310,000.00 - 310,000.00               продукту                             1 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) га. розрахунок 70.00 - 70.00 70.00 - 70.00             2 К-сть працівників осіб розрахунок 39.00 - 39.00 39.00 - 39.00             3 Кількість витраченої ел. енергії на вуличне освітлення кВт.год розрахунок 79,200.00 - 79,200.00 79,200.00 - 79,200.00               ефективності                             1 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства тис.грн. розрахунок 40,000.00 - 40,000.00 - - -             2 Середня зарплата грн. розрахунок 188,717.94 - 188,717.94 205,128.20 - 205,128.20             3 Середня вартість 1 квт год грн. розрахунок 10.00 - 10.00 - - -               якості                             1 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00             2 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - -             3 Відсоток виконання відс. відсоток 100.00 - 100.00 - - -                                             9. Структура видатків на оплату праці:                                 (грн)         Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)         загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         у т.ч. посадовий оклад 4,166,975 - 3,022,170 - 4,343,060 - 4,600,000 - 5,000,000 -         Премії 740,95 - 2,143,102 - 3,067,786 - 2,760,000 - 3,000,000 -         УСЬОГО 740,95 - 2,143,102 - 3,067,786 - 2,760,000 - 3,000,000 -         у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х - Х - - - - - Х -                                         10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                 N з/п Категорії працівників 2022 рік (звіт) 2023 рік (план) 2024 рік 2025 рік 2026 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Керівники 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2 Спеціалісти 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 - - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3 Робітники 31.00 31.00 - - 40.00 39.00 - - 34.00 - 34.00 - 34.00 -   УСЬОГО 36.00 36.00 - - 45.00 44.00 - - 39.00 - 39.00 - 39.00 -   з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х - - Х Х - - Х - Х - Х -                                                                 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:         1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                                                     (грн)         N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)         загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом         (4 + 5) (7 + 8) (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         1 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 р. Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р. 11,576,340 - 11,576,340 - - - - - -         2 нського ГСКП на 2022 р ої ради від 21.12.2021 р. - 546,53 546,53 - - - - - -         3 нського ГСКП на 2023 р ої ради від 22.12.2022 р. - - - 14,218,300 - 14,218,300 - - -         4 нського ГСКП на 2023 р ої ради від 22.12.2022 р - - - - 1,102,800 1,102,800 - - -         5 нського ГСКП на 2024 р   - - - - - - 13,104,500 - 13,104,500           УСЬОГО   11,576,340 546,53 12,122,870 14,218,300 1,102,800 15,321,100 13,104,500 - 13,104,500                                         2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                               (грн)               N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)               загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом               (4 + 5) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9               1 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 р. Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р. 13,300,000 - 13,300,000 13,500,000 - 13,500,000               2 нського ГСКП на 2025 р   13,300,000 - 13,300,000 - - -               3 нського ГСКП на 2026 р   - - - 13,500,000 - 13,500,000                 УСЬОГО   26,600,000 - 26,600,000 27,000,000 - 27,000,000                                               12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:                                   (грн)       Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)     спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     Плуг 3-х корпусний 2022-2022 322,08 322,08 100 - - - - - - - -     Причіп автомобільний 2022-2022 49,95 49,95 100 - - - - - - - -     Дровокол 2022-2022 45 45 100 - - - - - - - -     Мотоблок 2022-2022 89,52 89,52 100 - - - - - - - -     Мийка високого тиску 2022-2022 39,98 39,98 100 - - - - - - - -     Подрібнювач гілок 2023-2023 324 324 100 - - - - - - - -     Транспортер стрічковий 2023-2023 117 117 100 - - - - - - - -     Фронтальний навантажувач 2023-2023 125 125 100 - - - - - - - -     Косарка роторна 2023-2023 46,4 46,4 100 - - - - - - - -     Косарка подрібнювач 2023-2023 123 123 100 - - - - - - - -     Всього 1,281,930 1,281,930 X - X - X - X - X                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023           році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.                   У 2022 році на виконання програми використано 12122870,44 грн. Бюджетна програма виконана на 56,33 %. Середні показники якості та ефективності свідчать проте, що комунальне підприємство не повністю досягло поставлених цілей і завдань. У 2023 році очікуємо більшої ефективності в роботі.                                               14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:                     1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:                                         (грн)             Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4 + 6)             загального фонду спеціального фонду             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 - - - - - - - -               УСЬОГО - - - - - - - -                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:                                         (грн)         Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік 2024 рік         затверджені призначення кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань граничний обсяг можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань         загального фонду спеціального фонду (3 - 5) (4 - 5 - 6) загального фонду спеціального фонду (8 - 10)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             - - - - - - - - - -           УСЬОГО - - - - - - - - - -                                         3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:                                     (грн)               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгова-ність на Дебіторська заборгова-ність на Очікувана дебіторська заборгова-ність на Причини виникнення заборгова-ності Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності               2022 2023 2024               1 2 3 4 5 6 7 8 9                   - - - - -                     УСЬОГО - - - - -                                                   4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:                               15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,   досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.                             Керівник установи         Михайло ГАВРЮШЕНКО                     (підпис)     (прізвище та ініціали)               Керівник фінансової служби         Лiдiя МIРОНЧУК                     (підпис)     (прізвище та ініціали)                                                                               {форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,     від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}    

11:02 18.12.2023

Бюджетний запит 6030б на 2024-2026 роки

                  ЗАТВЕРДЖЕНО                       Наказ Міністерства фінансів України                       17 липня 2015 року N 648                       (у редакції наказів Міністерства фінансів України                       від 17 липня 2018 року N 617)                                         БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ                     НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний                     (Форма 2024 -2)                   1. Комунальне підприємство "Білухівка" Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області   (0) (2)   (4)(5)(1)(7)(5)(1)(4)(6)       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)     2. Комунальне підприємство "Білухівка" Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області   (0) (2) (1)   (4)(5)(1)(7)(5)(1)(4)(6)       (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)     3. (0) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів (1)(6)(5)(6)(7)(0)(0)(0)(0)(0)       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)                                     4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:                     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підвищення рівня благоустрою села Білухівка     2) завдання бюджетної програми; Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)     3) підстави реалізації бюджетної програми. Статут КП "Білухівка", Конституція України, Закон України про місцеве самоврядування, Закон України про благоустрій населених пунктів, Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2023р., 2024 р.     5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету - x x - 901,2 x x 901,2 3,184,640 x x 3,184,640       Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - - x - - -         x - - - x - - - x - - -       Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x - - - x 406 406 406 x 123 123 123     602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) x - - - x 406 406 406 x 123 123 123       Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - - x - - -         x - - - x - - - x - - -       УСЬОГО - - - - 901,2 406 406 1,307,200 3,184,640 123 123 3,307,640                                     2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                                     (грн)             Код Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               Надходження із загального фонду бюджету 3,400,000 x - 3,400,000 3,400,000 x - 3,400,000               Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - -                 x - - - x - - -               Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x - - - x - - -                 x - - - x - - -               Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - -                 x - - - x - - -               УСЬОГО 3,400,000 - - 3,400,000 3,400,000 - - 3,400,000                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - - - - 901,2 - - 901,2 3,184,640 - - 3,184,640     3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - - - - - 406 406 406 - 123 123 123       УСЬОГО - - - - 901,2 406 406 1,307,200 3,184,640 123 123 3,307,640                                     2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         - - - - - - - - - - - -       УСЬОГО - - - - - - - - - - - -                                     3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:                                   (грн)             Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3,400,000 - - 3,400,000 3,400,000 - - 3,400,000               УСЬОГО 3,400,000 - - 3,400,000 3,400,000 - - 3,400,000                                             4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:                                   (грн)             Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 - - - - - - - -               УСЬОГО - - - - - - - -                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:     1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) - - - - 901,2 406 406 1,307,200 3,184,640 123 123 3,307,640       УСЬОГО - - - - 901,2 406 406 1,307,200 3,184,640 123 123 3,307,640                                     2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:                                     (грн)             N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) 3,400,000 - - 3,400,000 3,400,000 - - 3,400,000               УСЬОГО 3,400,000 - - 3,400,000 3,400,000 - - 3,400,000                                             8. Результативні показники бюджетної програми:       1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)       N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом       (5 + 6) (8 + 9) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         затрат                             1 обсяг видатків грн. кошторис - - - 901,200.00 4,060,000.00 4,961,200.00 3,184,640.00 123,000.00 3,307,640.00         продукту                                     - - - - - - - - -         ефективності                                     - - - - - - - - -         якості                                     - - - - - - - - -                                                                       2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                                       (грн)             N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом             (5 + 6) (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               затрат                             1 обсяг видатків грн. кошторис 3,400,000.00 - 3,400,000.00 3,400,000.00 - 3,400,000.00               продукту                                     - - - - - -               ефективності                                     - - - - - -               якості                                     - - - - - -                                             9. Структура видатків на оплату праці:                                 (грн)         Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)         загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         Обов’язкові виплати - - - - - - - - - -         у т.ч. посадовий оклад - - 224,957 - 1,129,056 - 1,129,056 - 1,129,056 -         Премії - - 226,743 - 865,61 - 865,61 - 865,61 -         УСЬОГО - - 226,743 - 865,61 - 865,61 - 865,61 -         у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х - Х - - - - - Х -                                         10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                 N з/п Категорії працівників 2022 рік (звіт) 2023 рік (план) 2024 рік 2025 рік 2026 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Керівники - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - - 2 Інші спеціалісти - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 - - - 3 Робітники - - - - 7.00 7.00 - - Сер.50 - Сер.50 - - -   УСЬОГО - - - - 9.00 9.00 - - Жов.50 - Жов.50 - - -   з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х - - Х Х - - Х - Х - Х -                                                                 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:         1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                                                     (грн)         N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)         загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом         (4 + 5) (7 + 8) (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         1 Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2023 р. Рішення 29 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8-го скликання від 14.09.2023 р. - - - 901,2 406 1,307,200 - - -         2 Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2024 р. Рішення 31 чергової сесії Мартиніської сільської ради 8-го скликання від 21.12.2023 р. - - - - - - 3,184,640 123 3,307,640           УСЬОГО   - - - 901,2 406 1,307,200 3,184,640 123 3,307,640                                         2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                               (грн)               N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)               загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом               (4 + 5) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9               1 Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2024 р. Рішення 31 чергової сесії Мартиніської сільської ради 8-го скликання від 21.12.2023 р. 3,184,640 123 3,307,640 3,184,640 123 3,307,640                 УСЬОГО   3,184,640 123 3,307,640 3,184,640 123 3,307,640                                               12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:                                   (грн)       Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)     спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         - - - 406 - 123 - - - - -     Пилорама стрічкова   90 - - 90 100 - - - - - -     Захват для колод, вила для піддонів, гак для бігбегів   70 - - 70 100 - - - - - -     Форматно-розкрійний верстат   114,96 - - 1,150,000 100 - - - - - -     Пила торцювальна   16,299 - - 18 100 - - - - - -     Рейсмусовий верстат переосний мережевий   22,5 - - 25 100 - - - - - -     Фугувальний верстат   86,76 - - 88 100 - - - - - -     Уско-зарядне до трактора   - - - - - 18 - - - - -     станок точильний до пилорами   - - - - - 30 - - - - -     Розвідний станок для стрічкових пилок   - - - - - 25 - - - - -     Компресор   - - - - - 25 - - - - -     Витяжна установка аспірація   - - - - - 25 - - - - -     Всього 400,519 - X 1,847,000 X 246 X - X - X                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023           році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.                   У 2023 році очікується 100 % виконання бюджетної програми а отже, досягнення та виконання поставлених завдань і функцій.                                               14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:                     1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:                                         (грн)             Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4 + 6)             загального фонду спеціального фонду             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 - - - - - - - -               УСЬОГО - - - - - - - -                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:                                         (грн)         Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік 2024 рік         затверджені призначення кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань граничний обсяг можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань         загального фонду спеціального фонду (3 - 5) (4 - 5 - 6) загального фонду спеціального фонду (8 - 10)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             - - - - - - - - - -           УСЬОГО - - - - - - - - - -                                         3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:                                     (грн)               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгова-ність на Дебіторська заборгова-ність на Очікувана дебіторська заборгова-ність на Причини виникнення заборгова-ності Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності               2022 2023 2024               1 2 3 4 5 6 7 8 9               2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - - - - -                     УСЬОГО - - - - -                                                   4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:                               15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,   досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.                             Керівник установи         Володимир КОЗЕЛЬКО                     (підпис)     (прізвище та ініціали)               Керівник фінансової служби         Лілія МАРЮШКО                     (підпис)     (прізвище та ініціали)                                                                               {форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,     від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}                                                                    

10:59 18.12.2023

Бюджетний запит 6013 на 2024-2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО                                         Наказ Міністерства фінансів України                       17 липня 2015 року N 648                       (у редакції наказів Міністерства фінансів України                       від 17 липня 2018 року N 617)                                         БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ                     НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний                     (Форма 2024 -2)                   1. Халтуринське сільське комунальне підприємство   (0) (2)   (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9)       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)     2. Халтуринське сільське комунальне підприємство   (0) (2) (1)   (3)(1)(9)(4)(6)(9)(7)(9)       (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)     3. (0) (2) (1) (6) (0) (1) (3) (6)(0)(1)(3) (0)(6)(2)(0) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (1)(6)(5)(6)(7)(0)(0)(0)(0)(0)       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)                                     4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:                     1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення надання якісних послуг по водопостачанню населенню громади     2) завдання бюджетної програми; Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства,Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства     3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України. Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190 " Про завердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України ". Прграма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024,     5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       Надходження із загального фонду бюджету 2,875,317 x x 2,875,317 1,131,000 x x 1,131,000 63,9 x x 63,9       Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - - x - - -         x - - - x - - - x - - -       Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x 4,557,272 4,557,272 4,557,272 x 249 249 249 x 143,8 143,8 143,8     602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) x 4,557,272 4,557,272 4,557,272 x 249 249 249 x 143,8 143,8 143,8       Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - - x - - -         x - - - x - - - x - - -       УСЬОГО 2,875,317 4,557,272 4,557,272 7,432,589 1,131,000 249 249 1,380,000 63,9 143,8 143,8 207,7                                     2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                                     (грн)             Код Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               Надходження із загального фонду бюджету 64,6 x - 64,6 65,1 x - 65,1               Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) x - - - x - - -                 x - - - x - - -               Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) x 145,4 145,4 145,4 x 146,7 146,7 146,7             602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) x 145,4 145,4 145,4 x 146,7 146,7 146,7               Повернення кредитів до бюджету x - - - x - - -                 x - - - x - - -               УСЬОГО 64,6 145,4 145,4 210 65,1 146,7 146,7 211,8                                             6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:     1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2,875,317 - - 2,875,317 1,131,000 - - 1,131,000 63,9 - - 63,9     3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 4,557,272 4,557,272 4,557,272 - 249 249 249 - 143,8 143,8 143,8       УСЬОГО 2,875,317 4,557,272 4,557,272 7,432,589 1,131,000 249 249 1,380,000 63,9 143,8 143,8 207,7                                     2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         - - - - - - - - - - - -       УСЬОГО - - - - - - - - - - - -                                     3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:                                   (грн)             Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 64,6 - - 64,6 65,1 - - 65,1             3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 145,4 145,4 145,4 - 146,7 146,7 146,7               УСЬОГО 64,6 145,4 145,4 210 65,1 146,7 146,7 211,8                                             4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:                                   (грн)             Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 - - - - - - - -               УСЬОГО - - - - - - - -                                             7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:     1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)     N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом     (3 + 4) (7 + 8) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 2,875,317 4,557,272 4,557,272 7,432,589 1,131,000 249 249 1,380,000 63,9 143,8 143,8 207,7       УСЬОГО 2,875,317 4,557,272 4,557,272 7,432,589 1,131,000 249 249 1,380,000 63,9 143,8 143,8 207,7                                     2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:                                     (грн)             N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом             (3 + 4) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 64,6 145,4 145,4 210 65,1 146,7 146,7 211,8               УСЬОГО 64,6 145,4 145,4 210 65,1 146,7 146,7 211,8                                             8. Результативні показники бюджетної програми:       1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                           (грн)       N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)       загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом       (5 + 6) (8 + 9) (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         затрат                             1 Придбання насосів грн. кошторис - 227,136.00 227,136.00 36,390.00 132,500.00 168,890.00 29,900.00 143,800.00 173,700.00       2 Придбання водонапірної башти с. Варварівка грн. кошторис - 251,000.00 251,000.00 - - - - - -       3 Обсяг видатків по поточному ремонту водогону в с. Мартинівка грн. кошторис 2,844,717.00 - 2,844,717.00 796,040.00 - 796,040.00 - - -       4 Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію системи водопостачання в с. фвфакулиха грн. кошторис - 212,000.00 212,000.00 - - - - - -       5 Обсяг видатків на реконструкцію системи водопостачання в с. Вакулиха грн. кошторис - 3,239,773.52 3,239,773.52 - - - - - -       6 Придбання генератора грн. кошторис - 598,850.00 598,850.00 - - - - - -         продукту                             1 Кількість насосів шт. розрахунок - 9.00 9.00 3.00 5.00 8.00 2.00 4.00 6.00       2 Кількість водонапірних башень шт. розрахунок - 1.00 1.00 - - - - - -       3 Протяжність водогону , який потребує ремонту в с. Мртинівка км. розрахунок 1,650.00 - 1,650.00 1,450.00 - 1,450.00 - - -       4 Кількість виготовленої документації шт. розрахунок - 1.00 1.00 - - - - - -       5 Кількість систем водопостачання шт. розрахунок - 1.00 1.00 - - - - - -       6 Кількість генераторів шт. розрахунок - 1.00 1.00 - - - - - -         ефективності                             1 Середня вартість глибинних насосів грн. розрахунок - 25,237.33 25,237.33 12,230.00 26,500.00 38,730.00 14,950.00 35,950.00 50,900.00       2 Середня вартість водонапірної башти грн. розрахунок - 251,000.00 251,000.00 - - - - - -       3 Середня вартість поточного ремонту водогону грн. розрахунок 1,724.07 - 1,724.07 548.99 - 548.99 - - -       4 Вартість виготовленої документації грн. розрахунок - 212,000.00 212,000.00 - - - - - -       5 Середня вартість реконструкції системи водопостачання в с. Вакулиха грн. розрахунок - 3,239,773.52 3,239,773.52 - - - - - -       6 Середня ціна генератора грн. розрахунок - 598,850.00 598,850.00 - - - - - -         якості                             1 Відсоток виконання робіт відс. відсоток - 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00       2 вІДСОТОК ВИКОНАННЯ відс. відсоток 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - - -       3 Відсоток виконання відс. відсоток - 100.00 100.00 - - - - - -       4 Відсоток виконання відс. відсоток - 100.00 100.00 - - - - - -       5 Відсоток відс. відсоток - 100.00 100.00 - - - - - -                                                                       2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                                       (грн)             N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)             загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом             (5 + 6) (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               затрат                             1 Придбання насосів грн. кошторис 30,300.00 145,400.00 175,700.00 35,000.00 146,700.00 181,700.00               продукту                             1 Кількість насосів шт. розрахунок 2.00 5.00 7.00 3.00 5.00 8.00               ефективності                             1 Середня вартість глибинних насосів грн. розрахунок 15,150.00 29,080.00 44,230.00 - 29,340.00 29,340.00               якості                             1 Відсоток виконання робіт відс. відсоток 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00                                             9. Структура видатків на оплату праці:                                 (грн)         Найменування 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)         загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11           - - - - - - - - - -         УСЬОГО - - - - - - - - - -         у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х - Х - - - - - Х -                                         10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                 N з/п Категорії працівників 2022 рік (звіт) 2023 рік (план) 2024 рік 2025 рік 2026 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     - - - - - - - - - - - - - -   УСЬОГО - - - - - - - - - - - - - -   з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х - - Х Х - - Х - Х - Х -                                                                 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:         1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:                                                                     (грн)         N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект)         загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом         (4 + 5) (7 + 8) (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         1 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2024 рік   - - - - - - 63,9 - 63,9         2 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2024 рік . - - - - - - - 143,8 143,8         3 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р 2,875,317 - 2,875,317 - - - - - -         4 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2022 Рішення Мартинівської сільської ради від 21.12.2021 р - 4,557,272 4,557,272 - - - - - -         5 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2023 кої ради від 22.12.2022 - - - 1,131,000 - 1,131,000 - - -         6 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2023 кої ради від 22.12.2022 - - - - 232,5 232,5 - - -           УСЬОГО   2,875,317 4,557,272 7,432,589 1,131,000 232,5 1,363,500 63,9 143,8 207,7                                         2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:                               (грн)               N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)               загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом               (4 + 5) (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9               1 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2025   64,6 - 64,6 - - -               2 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2025   - 1,454,000 1,454,000 - - -               3 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2026   - - - 65,1 - 65,1               4 Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2026   - - - - 146,7 146,7                 УСЬОГО   64,6 1,454,000 1,518,600 65,1 146,7 211,8                                               12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:                                   (грн)       Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2022 рік (звіт) 2023 рік (затверд-жено) 2024 рік (проект) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)     спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     Виготовлення проектно-кошторисної документації нк реконструкцію системи водопостачання в с. Вакулиха 2022-2022 212 212 100 - - - - - - - -     Реконструкція системи водопостачання в с. Вакулиха 2022-2023 3,239,774 3,239,774 100 - - - - - - - -     Всього 3,451,774 3,451,774 X - X - X - X - X                                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023           році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.                   У 2022 році на виконання програми використано 7432588,52 грн. Бюджетна програма виконана на 82,49 %. Середні показники якості та ефективностіє свідченням , що комунальне підприємство досягло полставлених цілей, завдань. У 2024 році очікуємо 100 % виконання кошт орису.                                               14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:                     1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:                                         (грн)             Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4 + 6)             загального фонду спеціального фонду             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 - - - - - - - -               УСЬОГО - - - - - - - -                                             2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:                                         (грн)         Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік 2024 рік         затверджені призначення кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань граничний обсяг можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань         загального фонду спеціального фонду (3 - 5) (4 - 5 - 6) загального фонду спеціального фонду (8 - 10)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             - - - - - - - - - -           УСЬОГО - - - - - - - - - -                                         3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:                                     (грн)               Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгова-ність на Дебіторська заборгова-ність на Очікувана дебіторська заборгова-ність на Причини виникнення заборгова-ності Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності               2022 2023 2024               1 2 3 4 5 6 7 8 9                   - - - - -                     УСЬОГО - - - - -                                                   4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:                               15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,   досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.                             Керівник установи         Михайло ГАВРЮШЕНКО                     (підпис)     (прізвище та ініціали)               Керівник фінансової служби         Лiдiя МIРОНЧУК                     (підпис)     (прізвище та ініціали)                                                                               {форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,     від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}                                    

09:44 18.12.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь