A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

Паспорт бюджетної програми 0216030 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)           ЗАТВЕРДЖЕНО            Наказ / розпорядчий документ           Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області           (найменування головного розпорядника                       коштів місцевого бюджету )           06.07.2023 р. №  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0216030 6030   0620  Організація благоустрою населених пунктів 1656700000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік, рішення 28 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)" 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Організація благоустрою населених пунктів 7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Організація благоустрою населених пунктів 9. Напрями використання бюджетних коштів                     гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) 60 000 0 60 000 Усього 60 000 0 60 000 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                     гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області  на 2023 рік. 60 000 0 60 000   Усього 60 000 0 60 000 11. Результативні показники бюджетної програми  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат             Обсяг запланованих витрат грн. Кошторис 60 000,00 0,00 60 000,00 2 продукту             Розроблення схеми санітарного очищення Мартинівської територіальної громади шт. розрахунок 1,00 0,00 1,00 3 ефективності             Середні витрати на розроблення схеми санітарного очищення Мартинівської громади грн. розрахунок 60 000,00 0,00 60 000,00 4 якості             Відсоток виконання відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00     Сільський голова       Віктор КОТЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     ПОГОДЖЕНО:                 Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                 Начальник фінансового відділу       Юлія ДУМЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     05.07.2023 р.                 М.П.              

15:19 19.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0210150 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)           ЗАТВЕРДЖЕНО            Наказ / розпорядчий документ           Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області           (найменування головного розпорядника                       коштів місцевого бюджету )           06.07.2023 р. №  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0210150 0150   0111  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1656700000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16111591 гривень , у тому числі загального фонду – 15642591 гривень та спеціального фонду – 469000 гривень . 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 28 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)" 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 9. Напрями використання бюджетних коштів                     гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Заробітна плата 10171000   10171000 2 Нарахування на оплату праці 2237700   2237700 3 Предмети,матеріали 1499491   14994911 4 Оплата послуг (крім комунальних) 1025800,37   1025800,37 5 Видатки на відрядження 10000   10000 6 Оплата водопостачання 10000   10000 7 Оплата електроенерггії 368600   368600 8 Оплата інших енергоносіїв 300000   300000 9 Інші поточнчні видатки 20000   20000 10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   419000 419000 11 Капітальний ремонт інших об’єктів   50 000 50 000 Усього 15 642 591 469 000 16 111 591 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                     гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5   Усього       11. Результативні показники бюджетної програми  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат             кількість штатних одиниць од. Кошторис 36,00 0,00 36,00   Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі) грн. Розрахунок 0,00 399 000,00 399 000,00   Придбання камер фото та відеоспостереження   грн. Розрахунок 0,00 20 000,00 20 000,00   Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5» грн. Розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00 2 продукту             кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал  3 000,00 0,00 3 000,00   кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Журнал 130,00 0,00 130,00   Фонд оплати праці грн. Кошторис 10 171 000,00 0,00 10 171 000,00   Кількість документацій на будівлю шт Розрахунок   1,00 1,00   Кількість придбаних камер шт Розрахунок   2,00 2,00   Кеількість оргтехніки та меблі шт Розрахунок   7,00 7,00 3 ефективності             витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 434 516,42 0,00 434 513,42   Середня вартість придбаного основного засобу грн. Розрахунок   57 000,00 57 000,00   кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок 3,61 0,00 3,61   кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника   Розрахунок 83,33 0,00 83,33   Кількість  документацій на будівлю шт. Розрахунок 0,00 1,00 1,00   Середня вартість камер фото та відеоспостереження шт Розрахунок   10 000,00 10 000,00   Середня вартість проектної документації шт Розрахунок   50 000,00 50 000,00   Сільський голова       Віктор КОТЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     ПОГОДЖЕНО:                 Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                 В.о.начальника фінансового відділу       Олена РЯБЧЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     05.07.2023 р.                 М.П.              

15:22 10.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0216013 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)           ЗАТВЕРДЖЕНО            Наказ / розпорядчий документ           Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області           (найменування головного розпорядника                       коштів місцевого бюджету )           06.07.2023 р. №  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0216013 6013   0620  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1656700000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1380000 гривень , у тому числі загального фонду – 951000 гривень та спеціального фонду – 429000 гривень . 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Програма підтримки Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2022 р.,рішення 28 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)" 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 7. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи  водопровідно-каналізаційного господарства 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечити діяльність водопровідно-каналзаційног господарства 9. Напрями використання бюджетних коштів                     гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 951 000 429 000 1 380 000 Усього 951 000 429 000 1 380 000 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                     гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік. 951 000 429 000 1 380 000   Усього 951 000 429 000 1 380 000 11. Результативні показники бюджетної програми  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат             Обсяг видатків по поточному ремонту с.Мартинівка грн. Зміни до кошторису 601 000,00 0,00 550 000,00   Обсяг видатків на придбання матеріалу грн. Зміни до кошторису 150 000,00 0,00 150 000,00   Придбання насосів грн. Зміни до кошторису 0,00 429 000,00 480 000,00   Обсяг видатків по поточному ремонту  с.Білухівка грн. Зміни  до кошторису 200 000,00 0,00 200 000,00 2 продукту             кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки од. розрахунок 1,00 1,00 2,00   Протяжність водогону,який потребує ремонту (с.Мартинівка) м. розрахунок 450,00 0,00 450,00   Протяжність  водогону,який потребує ремонту (с.Білухівка) м. розрахунок 280,00 0,00 280,00   Кількість насосів шт розрахунок   16,00 16,00 3 ефективності             Середня вартість поточного ремонту водогону с.Білухівка грн. Розрахунок 714,28 0,00 714,28   Середня вартість закупівлі одного насоса грн. Розрахунок   26 812,50 26 812,50   Середня вартість поточного ремонту водогону с.Мартинівка грн. Розрахунок 1 335,55 0,00 1 222,22   Сільський голова       Віктор КОТЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     ПОГОДЖЕНО:                 Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                 В.о.начальника фінансового відділу       Олена РЯБЧЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     05.07.2023 р.              

15:21 10.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0218110 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)           ЗАТВЕРДЖЕНО            Наказ / розпорядчий документ           Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області           (найменування головного розпорядника                       коштів місцевого бюджету )           06.07.2023 р. №  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0218110 8110   0320  Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1656700000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –850000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 650000 гривень . 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування",Бюджетний Кодекс України,рішення 28 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)" 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій 7. Мета бюджетної програми Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9. Напрями використання бюджетних коштів                     гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Предмети та матеріяали 200000   200000 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   150000 150000 3 Капітальне будівництво   500 000 500 000 Усього 200 000 650 000 850 000 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                     гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Програма створенння і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайник ситуацій та їх накслідків на території Мартинівської сільської ради на 2022-2024 роки 200 000 0 200 000 2 Програма попередженгня надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки 0 650 000 650 000   Усього 200 000 650 000 850 000 11. Результативні показники бюджетної програми  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат             Обсяг видатків для капітального будівництва оповіщення грн. Кошторис 0,00 500 000,00 500 000,00   Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів грн. Кошторис 200 000,00 150 000,00 350 000,00 2 продукту             Кількість об*єктів будівництва оповіщення шт. Розрахунок 0,00 1,00 1,00   Кількість придбаних матеріалів шт. Розрахунок 50,00 1,00 51,00 3 ефективності             Середня вартість капітального будівництва оповіщення грн. Розрахунок   500000,00 500000,00   Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала грн. Розрахунок 4 000,00 150 000,00 4 000,00 4 якості             Відсоток виконання відс. Розрахунок 100,00 100,00 100,00   Сільський голова       Віктор КОТЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     ПОГОДЖЕНО:                 Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                 В.о.начальник фінансового відділу       Олена РЯБЧЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     05.07.2023 р.                 М.П.                                    

15:16 10.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0218130 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)           ЗАТВЕРДЖЕНО            Наказ / розпорядчий документ           Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області           (найменування головного розпорядника                       коштів місцевого бюджету )           06.07.2023 р. №  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0218130 8130   0320  Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 1656700000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4838625 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 4838625 гривень . 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,рішення 28 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання  від 29.06.2023 року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік" 16516700000 (код бюджету),Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки. 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах 7. Мета бюджетної програми Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) 9. Напрями використання бюджетних коштів                     гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 0 4 838 625 4 838 625 Усього 0 4 838 625 4 838 625 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                     гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки. 0 4 838 625 4 838 625   Усього 0 4 838 625 4 838 625 11. Результативні показники бюджетної програми  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат             Реконструкція будівлі під МПО грн. Кошторис 0,00 4 838 625,46 4 838 625,46 2 продукту             Середні витрати на реконструкцію будівлі шт. Розрахунок 0,00 1,00 1,00 3 ефективності             Середня вартість грн. Розрахунок 0,00 4 838 625,46 4 838 625,46 4 якості             Відсоток виконання відс. Відсоток 0,00 100,00 100,00     Сільський голова       Віктор КОТЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     ПОГОДЖЕНО:                 Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                 В.о.начальника фінансового відділу       Олена РЯБЧЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     05.07.2023 р.                 М.П.                                    

15:14 10.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0218240 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)           ЗАТВЕРДЖЕНО            Наказ / розпорядчий документ           Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області           (найменування головного розпорядника                       коштів місцевого бюджету )           06.07.2023 р. №  Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 0218240 8240   0380  Заходи та роботи з територіальної оборони 1656700000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7198441 гривень , у тому числі загального фонду – 683909 гривень та спеціального фонду – 6514532 гривень . 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про оборону України",Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України",ст.91,п.17 Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", рішення 28 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 29.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)" 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Організація національного супротиву проти військової агресії Російської Федерації 7. Мета бюджетної програми Підтримка підрозділів територіальної оборони. 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони 9. Напрями використання бюджетних коштів                     гривень № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Предмети та матеріали 491908,63   491908,63 2 Оплата послуг (крім комунальних) 192000   192000 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   6 514 532 6 514 532 Усього 683908,63 6 514 532 7198440,63 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                     гривень № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. 683908,63 6 514 532 7198440,63   Усього 683908,63 6 514 532 7198440,63 11. Результативні показники бюджетної програми  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат             Видатки на реалізацію програми грн. Програма 683 908,63 6 514 532,00 7 198 440,63 2 продукту             Кількість послуг од. розрахунок 1,00 0,00 1,00   Кількість предметів,матеріалів для забезпечення військових частин Збройних Сил України од. Розрахунок 20,00 40,00 60,00 3 ефективності             Середні витрати на придбання матеріалів для військових частин грн. Розрахунок 34 195,43 162 863,30 197 058,73 4 якості             Рівень забезпечення обсягів витрат відс. Відсоток 100,00 100,00 100,00     Сільський голова       Віктор КОТЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     ПОГОДЖЕНО:                 Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                 В.о.нчальника фінансового відділу       Олена РЯБЧЕНКО           (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)     05.07.2023 р.                 М.П.              

15:11 10.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0218330 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                   Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)             ЗАТВЕРДЖЕНО              Наказ / розпорядчий документ             Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області             (найменування головного розпорядника                           коштів місцевого бюджету )             25.05.2023 р. № 57-од   Паспорт   бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік   1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)   2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)   3. 0218330 8330   0540  Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1656700000     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)   4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –142500 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 142500 гривень .   5. Підстави для виконання бюджетної програми   Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України,рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 11.05.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)"   6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   № з/п Ціль державної політики   1 Забезпечення екологічного збалансованого природокористування   7. Мета бюджетної програми   Забезпечення екологічної безпеки громади,попередження негативного впливу планової діяльності на довкілля   8. Завдання бюджетної програми   № з/п Завдання   1 Інженерно-геологічні вишукування для пошуку грунтових вод   9. Напрями використання бюджетних коштів                       гривень   № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5   1 Оплата послуг (крім комунальних) 0 142 500 142 500   Усього 0 142 500 142 500   10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                       гривень   № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5   1 Програма охорони навколишнього природного середовища Мартинівської сільської ради на 2021-2024 роки 0 142 500 142 500     Усього 0 142 500 142 500   11. Результативні показники бюджетної програми    № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5 6 7   1 затрат               Обсяг робіт з паспортизації ставків грн. Зміни до кошторису 0,00 100 000,00 100 000,00     Обсяг видатків на проведення робіт з інженерно - геологічного вишукування грн. Зміна до кошторису 0,00 42 500,00 42 500,00   2 продукту               Кількість об*єктів  на прооведення пеаспортизації ставків шт. Розрахунок 0,00 3 3     Кількість об*єктів на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування шт. Розрахунок 0,00 3 3   3 ефективності               Середні витрати на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування шт. Розрахунок 0,00 14146,67 14166,67     Середні витрати на проведення паспортизації водних об*єктів грн. Розрахунок 0,00 33 333,33 33 333,33   4 якості               Рівень виконання  відс. Відсоток 0,00 100,00 100,00         Сільський голова       Віктор КОТЕНКО             (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)       ПОГОДЖЕНО:                   Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                   Начальник фінансового відділу       Юлія ДУМЕНКО             (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)       24.05.2023 р.                

14:46 29.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0218240 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                   Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)             ЗАТВЕРДЖЕНО              Наказ / розпорядчий документ             Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області             (найменування головного розпорядника                           коштів місцевого бюджету )             25.05.2023 р. № 57-од   Паспорт   бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік   1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)   2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)   3. 0218240 8240   0380  Заходи та роботи з територіальної оборони 1656700000     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)   4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7440000 гривень , у тому числі загального фонду – 436000 гривень та спеціального фонду – 7004000 гривень .   5. Підстави для виконання бюджетної програми   Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про оборону України",Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України",ст.91,п.17 Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 11.05.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)", рішення виконавчого комітету №208/2022р. від 23 вересня 2022 р. "Про затвердження Програми підтримки ЗСУ та правоохоронних органів на 2022-2024 роки (зі змінами)"   6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   № з/п Ціль державної політики   1 Підтримка підрозділів територіальної оборони   7. Мета бюджетної програми   Підтримка підрозділів територіальної оборони.   8. Завдання бюджетної програми   № з/п Завдання   1 Забезпечення належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони на території Мартинівської сільської ради   9. Напрями використання бюджетних коштів                       гривень   № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5   1 Предмети та матеріали 244000   244000   2 Оплата послуг (крім комунальних) 192000   192000   3 Придбання придметів довгострокового користування   7 004 000 7 440 000   Усього 436 000 7 004 000 7 440 000   10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                       гривень   № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5   1 Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. 436 000 7 004 000 7 440 000     Усього 436 000 7 004 000 7 440 000     № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5 6 7   1 затрат               Видатки на реалізацію програми грн. Програма 436 000,00 7 004 000,00 7 440 000,00   2 продукту               Кількість послуг од. Розрахунок 4   4     Кількість предметів,матеріалів для забезпечення військових частин Збройних Сил України од. Розрахунок 20 40 60   3 ефективності               Середні витрати на придбання матеріалів для військових частин грн. Розрахунок 21 800,00 175 100,00 196 900,00   4 якості               Рівень забезпечення обсягів витрат відс. Відсоток 100,00 100,00 100,00         Сільський голова       Віктор КОТЕНКО             (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)       ПОГОДЖЕНО:                   Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                   Начальник фінансового відділу       Юлія ДУМЕНКО             (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)       24.05.2023 р.                

14:45 29.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0218110 на 2023 рік

                ЗАТВЕРДЖЕНО                   Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)             ЗАТВЕРДЖЕНО              Наказ / розпорядчий документ             Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області             (найменування головного розпорядника                           коштів місцевого бюджету )             25.05.2023 р. № 57-од   Паспорт   бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік   1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)   2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)   3. 0218110 8110   0320  Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1656700000     (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)   4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1000000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 800000 гривень .   5. Підстави для виконання бюджетної програми   Закон України "Про місцеве самоврядування",Бюджетний Кодекс України,рішення 26 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 11.05.2023 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік код бюджету  (16567000000)"   6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   № з/п Ціль державної політики   1 Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій   7. Мета бюджетної програми   Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   8. Завдання бюджетної програми   № з/п Завдання   1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   9. Напрями використання бюджетних коштів                       гривень   № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5   1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар для поповнення матеріального резерву 200000 800000 1000000   Усього 200 000 800 000 1 000 000   10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                       гривень   № з/п Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5   1 Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки   800000 800000   2 Програма створенння і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайник ситуацій та їх накслідків на території Мартинівської сільської ради на 2022-2024 роки 200 000   200 000     Усього 200 000 800 000 1 000 000   11. Результативні показники бюджетної програми    № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього   1 2 3 4 5 6 7   1 затрат               Обсяг видатків для капітального будівництва системи оповіщення грн. Розрахунок 0,00 500 000,00 500 000,00     Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів грн. Кошторис 200 000,00 300 000,00 500 000,00   2 продукту               Кількість побудованих об*єктів шт. Розрахунок   1 1     Кількість придбаних матеріалів шт. Розрахунок 50 1 51   3 ефективності               Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала грн. Розрахунок 4000   4000   4 якості               Відсоток виконання відс. Розрахунок 100,00 100,00 100,00                                                                                                                                   Сільський голова       Віктор КОТЕНКО             (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)       ПОГОДЖЕНО:                   Фінансовий орган Мартинівської сільської ради                   Начальник фінансового відділу       Юлія ДУМЕНКО             (підпис)     (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)       24.05.2023 р.                

14:43 29.05.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь