Мартинівська сільська громада
Полтавський

Запитання та відповіді щодо реєстрації колективних договорів

1. ЯКИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ ПЕРЕДБАЧЕНА ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ?

Повідомна реєстрація колективних договорів передбачена статтею 15 Кодексу законів про працю України, а також статтею 9Закону України «Про колективні договори і угоди». Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768, від 11.09.2019 № 838) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок №115). Чинна редакція Порядку повідомної реєстрації, відповідно до якої реєструються колдоговори, затверджена саме Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768 і набула чинності 31.08.2019.

2. ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ? НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА?

Сутність повідомної реєстрації в тому, що реєструючий орган вносить відповідний запис до Реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них. Такий Реєстр ведеться реєструючим органом: 1) у паперовій формі (відповідний журнал); 2) в електронній формі та є загальнодоступним на офіційному сайті реєструючого органу. Мета повідомної реєстрації – оприлюднення інформації про укладення договорів, внесення до них змін і доповнень (відповідно до частини 3 пункту 1 Порядку №115).

3. ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОДАВАТИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР НА ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ? ЧИ ВПЛИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАБРАННЯ КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ?

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Таке формулювання розцінюється як «повинні бути зареєстровані», а не «можуть бути зареєстровані».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. Отже, набрання чинності колективним договором не залежить від його реєстрації.

Водночас, слід пам’ятати, що у разі невиконання окремих положень колективного договору між працівником (працівниками) та роботодавцем можуть виникнути індивідуальні або колективні трудові спори. У випадку недосягнення згоди вирішення індивідуальних спорів здійснюється в судовому порядку. При цьому судом, як і Національною службою посередництва і примирення при реєстрації колективного трудового спору, беруться до уваги положення тільки зареєстрованого колективного договору, враховуються тільки зареєстровані зміни та доповнення до нього.

 4. ЧИ НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ НА ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Так, адже відповідно до пункту 1 Порядку №115, зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком. 

5. ХТО ЗДІЙСНЮЄ ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Пунктом 1 Порядку№115 визначено, що колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними, районними у м. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.

6. ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НАДАТИ РЕЄСТРУЮЧОМУ ОРГАНУ ДЛЯ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації колективного договору, визначено пунктом 2 Порядку №115. Отже, сторони договору подають реєструючому органу:

1) супровідний лист;

2) один примірник договору разом із додатками у вигляді (на

вибір залежно від можливостей сторін):

або – оригіналу паперового документа з прошитими і

пронумерованими сторінками;

або – оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним

кваліфікованими електронними підписами;

або – електронної копії оригіналу паперового документа

(фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною

печаткою.

7. У ЯКИЙ СТРОК НЕОБХІДНО ПОДАТИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР НА РЕЄСТРАЦІЮ? ХТО САМЕ ПОВИНЕН ЦЕ ЗРОБИТИ?

Строк, у який сторони колективного договору мають подати укладений колективний договір або зміни та доповнення до нього на повідомну реєстрацію, законодавчо не визначений.

Також чинним законодавством не визначено, хто саме зобов’язаний подати колективний договір на повідомну реєстрацію. Тому ці питання сторони колективного договору визначають самостійно. При цьому доцільно закріпити строк подання колдоговору на реєстрацію, а також відповідального за це у колективному договорі. 

8. ЧИ МОЖЕ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН ВІДМОВИТИ У РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, вимагати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів). Це закріплено у пункті 4 Порядку №115         

9. У ЯКИЙ СТРОК ПІСЛЯ ПОДАННЯ КОЛДОГОВОРУ НА РЕЄСТРАЦІЮ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН ПОВИНЕН ЙОГО ЗАРЕЄСТРУВАТИ?

Відповідно до пункту 5 Порядку №115, повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію договір (пункт 6 Порядку №115,).

10. РАНІШЕ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН РОБИВ ПОЗНАЧКУ (ШТАМП) НА ТИТУЛЬНОМУ АРКУШІ ПРИМІРНИКІВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРТАВ ЇХ СТОРОНАМ  КОЛДОГОВОРУ. ЯК ЗАРАЗ?

Реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику договору, змін та доповнень до нього, і не повертає його сторонам. Примірник договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новим договором. Таким чином, свідчення про те, що колективний договір зареєстрований – це лист від реєструючого органу з відповідною інформацією. А також відповідний запис у Реєстрі колективних договорів, змін та доповнень до них.

11. ЧИ ПЕРЕДБАЧАЄ РЕЄСТРАЦІЯ КОЛДОГОВОРУ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЙОГО ТЕКСТУ?

Так, адже на сьогодні, відповідно до пункту 1 Порядку №115, повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень. Як визначено у пункті 7 Порядку №115, реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює (стосовно саме колективних договорів, змін і доповнень до них):

Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них;-

текст колективних договорів, змін і доповнень до них;-

рекомендації щодо приведення договору у відповідність з-

вимогами законодавства (у разі їх наявності).

12. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО СТОРОНИ КОЛДОГОВОРУ НЕ БАЖАЮТЬ ОПРИЛЮДНЮВАТИ ЙОГО ТЕКСТ?

Відповідно до частини 3 пункту 7 Порядку №115, текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням. Отже, якщо сторони колективного договору не бажають оприлюднювати його текст або частину тексту, вони повинні прийняти відповідне рішення. Наприклад, доцільно включити питання «Про оприлюднення тексту колективного договору» до порядку денного загальних зборів (конференції) трудового колективу, на яких приймається цей колективний договір. Про прийняте рішення з посиланням на відповідний протокол загальних зборів (конференції) трудового колективу необхідно обов’язково повідомити реєструючий орган у супровідному листі при поданні колективного договору, змін та доповнень до нього на повідомну реєстрацію.

13. ЧИ МОЖЕ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН РОБИТИ ЗАУВАЖЕННЯ АБО НАДАВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕКСТУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ? ЯКИМ ЧИНОМ?

Так, у випадку наявності у реєструючого органу зауважень до змісту колективного договору він надає сторонам колективного договору рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства. Такі рекомендації направляються сторонам колективного договору листом разом з інформацією про реєстрацію договору, а також оприлюднюються разом із текстом колективного договору на сайті реєструючого органу.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та пункту 9 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» колективні договори і територіальні угоди іншого рівня підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

 

Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (далі – Порядок).

 

Відповідно до пункту 3 Порядку сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору). Порядок не містить особливих умов щодо вигляду копії колективного договору, яка подається сторонами на реєстрацію. Водночас, реєструючий орган повинен перевірити автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію (пункт 2 Порядку).

 

В усталеній практиці сторони подають на реєстрацію угоду разом із супровідним листом . Це дозволяє відслідкувати терміни здійснення повідомної реєстрації, мати контактні дані суб'єкта, що надіслав угоду.

 

Уповноваженим органом з повідомної реєстрації колективних договорів у виконавчому комітеті Мартинівської сільської ради визначено Управління правового та кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Мартинівської сільської ради. Подати на повідомну реєстрацію колективний договір, зміни чи/або доповнення до нього можна на електронну адресу сільської ради xaltyrinorada@ukr.net або особисто до приміщення за адресою: 39520, вул. Богдана Хмельницького, 18, с. Мартинівка , Полтавського району, Полтавської області.

 

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до виконкому сільської ради, про що не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) виконавчий комітет письмово поінформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

 

Текст колективного договору, змін і доповнень до нього буде оприлюднено, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням на офіційному сайті Мартинівської сільської ради http://martynivka.gromada.org.ua у розділі «Повідомна реєстрація колективних договорів»

».

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь