Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 3710160 на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

3700000

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

44008606

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

3710000

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

44008606

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

3710160

0160

  0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Досягнення найвищого рівня ефективностік ерівництва і управління у відповідній сфері

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

35000,00

0,00

35000,00

34825,96

0,00

34825,96

-174,04

0,00

-174,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

25000,00

0,00

25000,00

24960,57

0,00

24960,57

-39,43

0,00

-39,43

 

 

5

Заробітна плата

893500,00

0,00

893500,00

891856,93

0,00

891856,93

-1643,07

0,00

-1643,07

 

 

6

Нарахування на оплату праці

196000,00

0,00

196000,00

195844,78

0,00

195844,78

-155,22

0,00

-155,22

 

 

7

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

15000,00

15000,00

0,00

14750,00

14750,00

0,00

-250,00

-250,00

 

 

 

Усього

1149500,00

15000,00

1164500,00

1147488,24

14750,00

1162238,24

-2011,76

-250,00

-2261,76

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

3

економія коштів за загальним фондом виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.

 

 

4

різниця відсутня

 

 

5

Економія коштів по заробітній платі  відбулася за рахунок наявності невикористаної відпустки.

 

 

6

Причиноюекономіїкоштів за нарахуваннями є заокруглення.

 

 

7

економія коштів за спеціальним фондом виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

Фонд оплати праці

грн.

Кошторис

893500,00

0,00

893500,00

891856,93

0,00

891856,93

-1643,07

0,00

-1643,07

 

 

3

обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгорстрокового користування

грн.

Кошторис

0,00

15000,00

15000,00

0,00

14750,00

14750,00

0,00

-250,00

-250,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності

37,00

0,00

37,00

34,00

0,00

34,00

-3,00

0,00

-3,00

 

 

5

кількість отриманих листів, звернень, заяв,

од.

Журнал реєстрації

160,00

0,00

160,00

185,00

0,00

185,00

25,00

0,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

скарг

 

вхідної кореспонденції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування

од.

Розрахунок до кошторису

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунок

287375,00

0,00

287375,00

286872,06

0,00

286872,06

-502,94

0,00

-502,94

 

 

8

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Розрахунок

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Розрахунок

40,00

0,00

40,00

46,00

0,00

46,00

6,00

0,00

6,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

різниця між показниками відсутня

 

 

2

Фонд оплати праці

грн.

Економія коштів по заробітній платі і відбулася за рахунок наявності невикористаної відпустки

 

 

3

обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгорстрокового користування

грн.

причиною відхилення є різниця  між запланованою та фактичною ціною на товар

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

4

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

розбіжність між плановими та результативними показниками виникла в звязку з відміненням подання прогнозу місцевого бюджету

 

 

5

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

причиною різниці є збільшення звернень та листів для відповідного реагування

 

 

6

кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування

од.

різниця між показниками відсутня

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

7

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

причиною відхилення є різниця між запланованою та фактичною ціною на товар

 

 

8

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

різниця між показниками відсутня

 

 

9

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

причиною різниці є збільшення звернень та листів для відповідного реагування

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2022 році на виконання програми використано 1162238,24 грн, бюджетна програма виконана на 99,08%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022 році фінансовий відділ  Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів , що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник фінансового відділу

 

Юлія ДУМЕНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст-бухгалтер

 

Алла МОТІЄНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь