Мартинівська сільська громада
Полтавський

програма соціально - економічного розвитку Мартинівської територіальної громади на 2021 рік

Дата: 25.02.2021 10:27
Кількість переглядів: 930

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Рішенням другої позачергової сесії  

                                                                                                  VIII cкликання Мартинівської сільської

                                                                                         ради                  24 грудня 2020 року

                                                                                 ______________В.І.Котенко

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

МАРТИНІВСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА

 2021 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Мартинівка

2020 рік

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку населених пунктів Мартинівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

 

І. Загальна частина

 

            Програма соціально-економічного і культурного розвитку Мартинівської територіальної громади на 2021 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», науково-технічного інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально - технічними та фінансовими ресурсами.

            Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних програм. Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі населених пунктів сільської ради, особливо з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій депутатів, членів виконкому, центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.

            Основне завдання Програми полягає у подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій.

            Програма є комплексною системою завдань та способів їх виконання на 2021 рік, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Мартинівською сільською радою за поданням депутатів, комісій сільської ради, членів виконкому та жителів сіл. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками півріччя та поточного року.

            Враховуючи підсумки 2020 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку сіл громади в 2021 році мають бути:

            - скоординована робота сільської ради, її виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчально-виховних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя;

            - створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

            - збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

            - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

            - підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток установ освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;

            - спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження населених пунктів ради та підвищення доходів жителів сіл, створення умов для розвитку аграрного сектору;

            - активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;

            - сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

            - забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті села:

            - забезпечення населення якісними комунальними послугами;

            - розвиток транспортної інфраструктури: вивчення і розробка нових автобусних маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів села.

 

ІІ. Основні завдання

 

  1. Соціальна сфера

 

            Для збереження і відродження сіл, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Мартинівською територіальною громадою передбачено здійснення ряд практичних заходів, а саме:

    1. Розроблення та затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Карлівської області на 2021-2022роки.

 Необхідною й важливою є сьогодні соціальна робота з конкретними групами населення з урахуванням специфіки кожної групи : діти, обдаровані діти , підлітки, обдарована молодь, сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти – інваліди, діти учасників АТО, залежні, інваліди, одинокі особи , люди похилого віку, громадяни які постраждали від домашнього насильства та гендерної нерівності, учасники АТО, учасники ЧАЕС, воїни-інтернаціоналісти, учасники ВВВ, громадяни які постраждали від торгівлі людьми, багатодітні сім’ї, сім’ї які перебувають у складних життєвих обставинах, неблагополучні сім’ї, громадяни які відбували покарання в виправних установах тощо.

            Конституцією України гарантовано соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верст населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя людей , що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

            Враховуючи фінансову – економічну ситуацію в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. Тому одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

            Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист , забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової матеріальної допомоги найменш соціально-захищеним громадянам , обдарованій молоді та особам , які найбільш цього потребують.

            З метою вирішення основних завдань Програми її учасники здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми, сприятимуть соціальному захисту та підвищенню рівня життєзабезпечення мешканців Мартинівської  сільської ради.

      Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, ветеранів АТО є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У населених пунктах сільської ради будуть реаліовуватись державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживатимуться заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

            Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.  Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу до обов’язкового якісного медичного та санаторно-курортного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.

            Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2021 році передбачається:

            - стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

            - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

            - створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

             - запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній «Стоп насильству», забезпечення максимального виявлення випадків насильства ;

            - забезпечення призначення та виплату нового виду допомоги - одноразової винагороди жінкам, які народили одну, дві дитини, у яких народилась трійня;

            - забезпечення підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок коштів сільського бюджету;

            - подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності;

            - реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив;

            -  благоустрою місць поховання та озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку;

            - забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час;

             

                     1.2. Зайнятість населення та ринок праці

            У рамках обласної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, «детінізації» зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

            1.3. Доходи населення та заробітна плата

            У рамках забезпечення та реалізації Стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

            Протягом 2021 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:

            -  контроль за рівнем оплати праці  серед підприємців розташованих на території села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;

            - забезпечення роботи засідань виконавчого комітету сільської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;

            - проведення моніторингу укладення колективного договору на базовому підприємстві , які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам.

         1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

            Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2021 році буде забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи, розвиток додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).

            Основним напрямом діяльності у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи буде:

            - забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та підвищення їх рівня життя;

            - санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей-інвалідів, сиріт та напівсиріт;

            - сприяння забезпечення безоплатними ліками та медичними послугами з зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії громадян, у тому числі дітей;

            - надання матеріальної та натуральної допомоги найбільш нужденним „ліквідаторам”, сім’ям потерпілих „ліквідаторів”;

            - надання допомоги в організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення диспансеризації постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи населення.

         1.5. Соціальне забезпечення

            З метою соціального захисту най вразливіших верств населення в межах реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, планується:

            - надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;

            - сприяння забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки), забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами пересування.                        

          - сприяння забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;

            - сприяння забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

            - проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги;

            З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії ,щомісячно проводити засідання комісії з питань оформлення документів з метою нарахування субсидій жителям територіальної громади, враховуючи конкретні сімейні обставини.

 

 

            1.6. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури

            З метою реалізації заходів з розвитку та реформування комунального господарства передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунальної власності сільської ради, визначити зношення, залишкову балансову вартість, провести моніторинг аварійних об’єктів комунального господарства та вжити заходів, спрямованих на:

            - виконання робіт з модернізації систем теплопостачання Варварівської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини, освітніх закладах с.Мартинівка (Мартинівська школа – опорний навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад),с.Варварівка (Варварівський НВК), с.Білухівка (Білухівський НВК),с.Марянівка (Марянівська ЗОШ), щоб скоротити витрату електроенергії та споживання природного газу з подальшим переведення їх на альтернативні види палива;

            - своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період  (установка пластикових вікон, утеплення фасадів, ремонт опалювальних систем);

            - виконання робіт по поточному та ямковому ремонту вулиць населених пунктів територіальної громади ,обновлення та установка дорожніх знаків, в першу чергу в місцях масових зібрань громадян, дитячих та шкільних освітніх закладів, медичних установ, місцях зупинок рейсових автобусів, нанесення зебрових переходів.

 

II. Гуманітарна сфера

 

            2.1. Здоров’я населення

            Стан здоров’я населення громади характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально – економічного розвитку. Тому один з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде полягати в задоволенні потреб населення в отриманні медичних послуг. З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги в рамках програм протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

            - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансеризації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців;

            - сприяння укомплектуванню Варварівського та Білухівських стоматологічних кабінетів ренгенапаратами , амбулаторій ЗПСМ за необхідністю діагностичним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою;

            - забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах області;

            - запобігання інфікування навколишнього середовища мікробактеріями туберкульозу;

           - проводити інформаційну роботу щодо профілактики захворюваності на COVID-19.

           - забезпечити медичні та навчальні заклади  необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо).

           - сприяти відкриттю повноцінної аптеки в с.Мартинівка, та філіала (аптечного лотка) в.с.Варварівка.

            - стимулювання до залучення коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази Мартинівського, Варварівського, Білухівського та Марянівського лікувальних закладів.

 

            2.2. Освіта

            В галузі освіти виконувати роботу по виконанню  цільової програми “Шкільний автобус”. В 2021 році в селах Мартинівка  буде здійснюватись підвезення до школи  учнів з сіл Вакулиха, Красне, Тишинківка, Шевченка та с.Варварівака дітей які проживають на відстані понад 2 км.

            У рамках обласних та державних програм розвитку освіти передбачається:

            - підтримка іміджу та престижу Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

   і дошкільного навчального закладу «Малятко» ;

- підтримка іміджу та престижу Варварівського НВК ;

- підтримка іміджу та престижу Марянівського НВК ;

- підтримка іміджу та престижу Білухівського НВК ;

           - збільшення охоплення учнів профільним навчанням до 85%;

            - здійснення всіх необхідних організаційних заходів щодо якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році;

            - доведення вартості безоплатного одноразового гарячого харчування учнів 1 – 11 класів  до натуральних норм;

            - комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами за рахунок сільського бюджету та благодійної допомоги;

            - забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки;

            - придбання спортивного обладнання  для закладів освіти та  посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості;

            - поновлення бібліотечних фондів та проведення капітальних ремонтів навчальних класів і спортивного залу навчальних закладів об’єднаної територіальної громади;

            - виплата іменних стипендій кращим учням навчального закладу та оснащення школи предметними кабінетами та обладнанням;

            - підтримка проведення науково-практичних конференцій та семінарів у загальноосвітніх школах.

           

            2.3. Розвиток культури

         Пріоритетними напрямками соціально - економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української  національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в населених пунктах, поліпшення естетичного виховання молоді. Буде забезпечено умови для проведення загально сільських свят: вечорів - зустрічей з випускниками, Різдвяних свят, Дня Перемоги, Дня Села, свят Масляної, Івана Купала, Дня Незалежності України, випускного вечора, Дня захисту дітей та людей похилого віку. Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримки потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й урізноманітнення форм культурного обслуговування населення села.

         З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності планується забезпечити:

            - практику проведення сільських  свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української  народної пісенної творчості;

            - всебічне сприяння розвитку народного сільського краєзнавчого музею в с.Варварівка та створення сільського музею в с.Білухівка;

            - створення інформаційно-консультаційних центрів  на базі сільських бібліотек в Будинках культури населених пунктів;

            - відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення;

            - сприяння збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.

            На виконання програми розвитку культури територіальної громади на 2021 рік буде приділена значна увага зміцненню матеріально – технічної бази закладів культури.

           

            2.4. Духовний розвиток

            Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради у 2021році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі, формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво.

             Пропагувати здобутки національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів.

            Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення, збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно – освітньої та спортивно – масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності.

            Поширення духовної інформації, зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно – спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства. Практичні кроки територіальної громади в 2021 році будуть направлені на:

            - впорядкування та озеленення прилягаючої території  Храма Св.Варвари церкви с.Варварівка .

           

         2.5. Підтримка сімей, дітей та молоді

            У рамках реалізації програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

            - проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

            - надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

            - підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;

            - удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

            - проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

            - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням);

            - виконання заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей у період літніх канікул;

            - запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки сімей з дітьми;

            -  забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;

            - створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

            - виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

 

            2.6. Фізичне виховання та спорт

            У рамках реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 рік передбачається:

            - залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

            - формування складу збірних команд сіл з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;

            - створення умов для розвитку дитячо-юнацького спорту;

            - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян;

            - продовжувати благоустрій сільських стадіонів, створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;

            - проведення сільських змагань в рамках територіальної громади, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, участь в обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді;

             - проведення інвентаризації спортивних споруд, поліпшення стану спортивної бази сільських шкіл  сприяння збереженню її матеріально-технічної бази.

           

 

III. Безпека життєдіяльності населення

           

            3.1. Охорона навколишнього середовища

            На сьогодні кліматичні умови істотно знизили якість водноресурсного потенціалу сіл Мартинівка, Марянівка, Вакулиха, Красне, Тишинківка, Шевченка ,Варварівка.,Білухівка а тому головною метою на 2021 рік є:

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води;      

            - реконструкція водогону в с.Білухівка та капітальний ремонт водонапірної башні в с.Варварівка;

            - здійснення контролю за якістю питної води;

           - реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селах, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, вирішення питання зменшення викидів в атмосферу;

           -  впорядкування утилізації твердих побутових відходів, реалізація програми Чисте село

щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ;

           - організація посадки захисних лісосмуг вздовж під’їзних вулиць, озеленення територій господарств, торгівельних закладів, озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;

            Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію на території населених пунктів сільської ради.

 

            3.2. Охорона праці

 З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища у 2021 році планується:

            - запровадити функціонування системи управління охороною праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;

            - організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

            - посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

            - посилення контролю щодо проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на підприємствах сіл та прилягаючих населених пунктах;

            - організація навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та організацій населених пунктів.

 

            3.3. Забезпечення законності та правопорядку

            У 2021 році в рамках місцевої програми профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів на території населених пунктів сільської ради і, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:

            - постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки ;

            - удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами;

            - створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

            - усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

            - залучення до виконання програми громадян, зокрема і громадських помічників дільничного інспектора поліції, активістів громадських формувань з охорони громадського порядку;

            - підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення.

            У 2021 році передбачається недопущення росту вуличної злочинності та злочинності серед неповнолітніх.

 

IV. Розвиток реального сектору економіки

 

            4.1. Енергоефективність та енергозбереження

            У 2021 році планується продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго-, та газозабезпечення всіх споживачів у селі, вивчення можливості заміни природного газу на альтернативні види палива.

            З метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах, у бюджетних установах і організаціях, житлових будинках населення передбачається впровадження сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів.

            4.2. Будівництво та інвестиційна діяльність

            Сільська рада буде продовжувати працювати в напрямку залучення інвестицій в економіку громади та цілеспрямовано створювати всі необхідні умови щодо інвестиційного клімату, виходячи з розуміння того, що проблеми в економіці і в соціальній сфері можна вирішити лише тоді, коли працює виробництво, постійно створюються додаткові робочі місця, коли люди отримують гідну заробітну плату, а в казну громади справно надходять податки і платежі.

            На території громади в 2021 році  планується будівництво та реконструкція:

            - спортивного футбольного майданчика з твердим покриттям в с.Варварівка за умови

 співфінансування з компанією  Укргазвидобування;

            - реконструкція приміщення в адміністративній будівлі с.Мартинівка під Центр надання адміністративних послуг та Поліцейську станцію;

           - створення місцевої пожежної охорони (МПО) , реконструкція приміщення , придбання пожежного автомобіля;

           -  придбання автомобіля для ритуальних послуг

             - з метою підвищення безпеки руху будуть встановлені на дорогах елементи примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські) знаки обмеження швидкості.

            Окрім того, у 2021 році для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості та впровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

 

            4.3. Споживчий ринок

            Малий та середній бізнес, який діє на території громади перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету сільської ради.

            Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі громади. Торгівля забезпечує надходження до бюджету певної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. В селах Мартинівської громади буде задовольняти потреби населення 21  магазин. В 2021 році передбачається розширення торгової мережі суб’єктів підприємницької діяльності, реконструкція площадок для торгівлі.

            В наступному році продовжиться робота спрямована на підтримку ринкових реформ, захисту прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об’єктів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства при здійсненні купівлі та продажу товарів.

            За формами власності в структурі товарообороту переважає товарооборот підприємств приватної форми власності. Дана тенденція збережеться і в прогнозованому періоді.

            Головні цілі на 2021 рік: формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення високого рівня обслуговування.

            Основні завдання на 2021 рік:

            - забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення жителів територіальної громади;

            - сприяння підтримці товаровиробників на місцевому рівні;

            - посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується у селі, впровадження сучасних технологій обслуговування населення;

            - створення впорядкованих сільських майданчиків для реалізації продукції як власного виробництва сільських жителів так і для проведення ярмарків по забезпеченню селян товарами широкого вжитку;

                        4.4. Агропромисловий комплекс і розвиток села

            Головним напрямком діяльності агропромислових підприємств у 2021 році буде організоване забезпечення збалансованості економіки та задоволення потреб населення.

            На території громади на належному технологічному рівні працює агропромислові підприємства,фермерські господарства основні з них: ПП « Бурякорадгосп цукрокомбінату ім..Халтуріна», ПП « Агромаш», СФГ « Обрій», СФГ « Майське», СФГ « Житниця»  ПСП «Орач», ФГ «Орчик плюс», ПП «Білухівка», СФГ «Асмік» та інші. Цими підприємствами вирощуються сільськогосподарські культури та фрукти. Одним з основних завдань цих сільськогосподарських підприємств в 2021 році буде нарощення обсягів вирощеної продукції, збільшення орендної плати за користування земельними частками (паями) та майновими паями їх власників.

             З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2021 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

            - пошуку інвесторів для створення інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – обслуговуючої сільськогосподарської кооперації;

            - формування системи дорадництва на селі з тим, щоб сільськогосподарською дорадчою діяльністю охопити всіх жителів села;

            - створення сільського аграрно-маркетингового центру оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

            - удосконалення складання балансів попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру);

             -  проведення інвентаризації захисних смуг та польових доріг, земель під господарськими дворами з подальшою здачею їх в оренду

           

            4.5. Транспорт

            Перевезення пасажирів з с.Варварівка  до м.Карлівка  забезпечує авто перевізник ПП Нетяга О.М.., з  с.Мартинівка до м.Карлівка забезпечує ПП Осмолович.М.Я., він також здійснює перевезення пасажирів до обласного центру м.Полтава двома рейсами у вихідні дні із сіл об’єднаної громади.  Існуюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань жителів населених пунктів територіальної громади. Перевезення пасажирів автобусами на міжміських та районних маршрутах здійснюється на конкурсній основі. Планується розширення транспортної мережі, так як питання автобусного сполучення з с.Білухівка кожного дня залишається невирішеним.

 У 2021 році передбачається спрямувати кошти місцевого бюджету та кошти служби автомобільних доріг в обсязі не менше 5млн. грн. на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом доріг загального користування. Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.

            4.6. Зв’язок та інформаційні технології

            Пріоритетами розвитку в галузі поштового забезпечення та зв’язку на 2021 рік будуть створення, розвиток та інтеграція нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій , а також розвиток інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі.

            У 2021 році буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань регіональної програми інформатизації , щодо розвитку інформаційного суспільства:

            - розвиток телекомунікаційної інфраструктури села з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;

            - забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;

            - забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;

            - підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

            Забезпечити належне фінансування Програми соціально – економічного, соціального, культурного і духовного розвитку Мартинівської територіальної громади  на 2021 рік планується шляхом проведення організаційних заходів по збільшенню надходжень до бюджету та благодійного фонду, а саме:

            - домогтися сплати відповідних податків суб’єктами підприємницької діяльності, власниками земельних часток (паїв);

            - провести інвентаризацію суб’єктів підприємницької діяльності на предмет виконання дозволів наданих їм при започаткуванні діяльності;

            - виконати роботи по встановленню меж с.Білухівка  та с.Знаменка, що становить128332грн., поновити грошову оцінку земель с.Варварівка  - 49тис.грн, Білухівка – 39246грн. ,та с.Знаменка  - 15тис.грн.

            - провести інвентаризацію земельних ділянок з метою перезаключення договорів оренди землі згідно нової нормативно-грошової оцінки;

            - визначити перелік земельних ділянок, які можна запропонувати для придбання інвесторам;

            - домогтися своєчасної виплати реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та сплати податків і всіх обов’язкових платежів.

             

            5.1. Податково-бюджетна діяльність

            Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2021 році визначено:

            - забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;

            - продовження роботи щодо перегляду та прийняття сільською радою економічно обґрунтованих (що має включати інвестиційну складову для забезпечення підвищення якості надання таких послуг) тарифів і зборів , що дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати на їх виробництво, приведення у відповідність вартості соціального податку до розміру доходів населення, створення умов для оплати реально спожитих ресурсів та наданих послуг, відповідності якості наданих послуг, забезпечення беззбиткової діяльності сільської ради.

            - забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

            - цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

            - забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

            - забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;

            - обмеження окремих видатків на утримання сільської ради ;

            - скасування пільг зі сплати місцевих податків і зборів, що призводять до необґрунтованих втрат місцевого бюджету;

            - посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень ;

            - активізація роботи та підвищення ефективності діяльності постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку територіальної громади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат;

Доходи загального фонду місцевого бюджету прогнозуються в обсязі близько 62254.5 тис. грн.

 

VI. Ринкові перетворення

 

            6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств

            У 2021 році в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

            - проведення моніторингу виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ;

            - створення на території населених пунктів сільської ради сприятливого інвестиційного клімату;

            - подальше формування привабливого інвестиційного іміджу населених пунктів територіальної громади шляхом створення і подальшого розширення і оновлення бази інвестиційних проектів сільської ради, підприємств і підприємців розташованих на території громади для потенційних інвесторів, розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності села в мережі Internet;

            - відстеження за участю постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку територіальної громади та виконкому сільської ради результативності дії прийнятих регуляторних актів за напрямами – соціально-трудові відносини, регулювання економічних процесів, організаційно-правове забезпечення, фінансово-ресурсне забезпечення, менеджмент малих підприємств;

            - сприяння забезпечення гарантованого доступу до кредитів для підприємців та фермерів через розвиток ринку фінансових послуг, та кредитно-гарантійних установ;

            - проведення засідань, семінарів-практикумів з питань державної регуляторної політики та допомога в здійсненні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, розробка пропозицій щодо поліпшення підприємницької діяльності;

            - оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва .

           

            6.2. Регулювання цін

            З метою забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, запобігання безпідставного зростання цін та створення стабільної прогнозованої ситуації на ринку споживчих та основних продовольчих товарів у 2021 році передбачається:

            - вжиття заходів щодо забезпечення порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами оптової та мережевої роздрібної торгівлі;

            - підписання Протоколу порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, оптову й роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

            - здійснення моніторингу цінової ситуації на підприємствах роздрібної торгівлі та на продовольчому ринку, вжиття упереджувальних заходів стосовно її стабілізації, у тому числі шляхом запровадження регулювання цін на деякі види продовольчих товарів та оприлюднення отриманих даних у засобах масової інформації;

            - продовження роботи, спрямованої на подальший розвиток конкуренції у сфері торгівлі, у тому числі шляхом розвитку та вдосконалення мережі об’єктів роздрібної торгівлі в населених пунктах територіальної громади;

            - впровадження заходів контролю за запобіганням, недопущенням та припиненням зловживань монопольним становищем, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг;

            - здійснення оцінки ресурсного наповнення ринків товарами широкого вжитку, у тому числі продовольства, за рахунок власного виробництва.

            6.3. Захист прав споживачів

            У 2021 році з метою вдосконалення системи захисту прав споживачів у рамках реалізації завдань і заходів програми захисту прав споживачів передбачається:

            - вжиття заходів щодо вилучення та припинення реалізації неякісної продукції;

            - посилення контролю за якістю продуктів і продовольчої сировини, за якістю продукції дитячого асортименту, у тому числі продуктів дитячого харчування (вітчизняного та імпортного виробництва), яка реалізується в мережі роздрібної торгівлі та в дитячих та шкільних закладах;

            - сприяння та надання допомоги громадянам у застосуванні правозахисного державного механізму шляхом надання консультацій, методологічної і практичної допомоги у складанні юридичних документів, претензій, позовних заяв та безпосередньої участі в судових справах щодо захисту прав споживачів у їх інтересах;

            - поширення діяльності постійно діючого консультаційного пункту для споживачів з надання консультацій із захисту їх прав та надання, за необхідністю, правової допомоги.

 

 

VІІ. Очікувані результати

 

Виконання програми забезпечить практичну реалізацію статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та важливих питань життєдіяльності, економічного і суспільного життя територіальної громади.

            З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальної громади у 2021 році буде забезпечено:

            - підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм щодо розвитку населених пунктів сільської ради;

            - реалізацію заходів розвитку місцевого самоврядування щодо проведення поточного ремонту приміщень адміністративного будинку сільської ради, та капітальний ремонт фасаду приміщення адміністративного центру і поліцейської станції;

            - забезпечення модернізації систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;

            - організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних працівників у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування;

            - відкриття Центру надання адміністративних послуг у с.Мартинівка;

            - забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення села;

            В процесі виконання Програми можуть виникнути наступні ризики та можливі перешкоди:

            - економічна дестабілізація і, як результат, зменшення надходжень до бюджету;

            - зростання безробіття;

            - недостатній обсяг фінансування на реалізацію програм і заходів;

            - незабезпечення фінансовими ресурсами надання пільг для окремих категорій громадян.

            Однак, незважаючи на це, в процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та села. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Мартинівської сільської ради за поданням виконавчого комітету сільської ради.

            Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2021 року здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.

 

 

Мартинівський сільський голова                                          В.І.Котенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь