A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Положення про Виконавчий комітет

Дата: 12.03.2021 08:48
Кількість переглядів: 348

Про затвердження Положення про Виконавчий комітет

та Положення про апарат Виконавчого комітету

Мартинівської сільської ради

 

Відповідно до Конституції України, статей 5, 11, 26, 27-40, 51, 53, 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою забезпечення здійснення виконавчими органами Мартинівської сільської ради покладених на них повноважень, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської етики та місцевої згуртованості, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради  згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про апарат Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради згідно з додатком 2.

3. Керуючому справами (секретарю) Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (Дроздович І.А.):

3.1. Забезпечити здійснення державної реєстрації Положення про Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради;

 3.2. Довести дане рішення до відома посадових осіб Виконавчого комітету сільської ради.

4. Керівникам виконавчих органів, структурних підрозділів апарату Виконавчого комітету сільської ради вжити заходів щодо приведення організаційно-розпорядчих документів у відповідність до цього рішення.

5. Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Мартинівської сільської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Сільський голова                                                     В.І. Котенко

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комытету Мартинівської сільської ради

від 26.02.2021 № 8/2021

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРТИНІВСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мартинівка

2021 рік

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі - Виконавчий комітет) є виконавчим органом Мартинівської сільської ради, який утворюється сільською радою на період її повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту Мартинівської сільської територіальної громади.

Після закінчення повноважень Мартинівської сільської ради відповідного скликання, повноважень Мартинівського сільського голови, Виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування його нового складу.

1.2. Виконавчий комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, бланки та штампи, має рахунки в органах Державної казначейської служби Українита установах банків, набуває від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе обов’язки, може бути позивачем і відповідачем в судах, зокрема звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

1.3. Повне найменування українською мовою: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.4. За своєю організаційно-правовою формою Виконавчий комітет є органом місцевого самоврядування.

1.5. Виконавчий комітет є неприбутковою бюджетною установою в розумінні Податкового та Бюджетного кодексів України.

1.6. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Мартинівської сільської територіальної громади, рішеннями Мартинівської сільської ради, Регламентом Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради та цим Положенням.

1.7. Повноваження Виконавчого комітету поширюються на територію Мартинівської сільської територіальної громади до складу якої входять села Мартинівка, Варварівка, Білухівка, Знаменка, Вакулиха, Красне, Мар’янівка, Тишенківка, Шевченка.

1.8. Майно, що перебуває на балансі Виконавчого комітету, є комунальною власністю Мартинівської сільської територіальної громади та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

1.9. Фінансування видатків Виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади.

1.10. Виконавчий комітет є головним розпорядником бюджетних коштів з виконавчо-розпорядчими функціями і повноваженнями.

ІІ. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

2.1. Виконавчий комітет утворюється за рішенням Мартинівської сільської ради. Кількісний та персональний склад Виконавчого комітету затверджується сільською радою за пропозицією сільського голови.

2.2. До складу Виконавчого комітету входять за посадою: Мартинівський сільський голова, секретар сільської ради, секретар Виконавчого комітету, заступник сільського голови, старости, керівники структурних підрозділів сільської ради, представники громадськості. Останні виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2.3. Виконавчий комітет очолює Мартинівський сільський голова. Сільський голова організовує роботу Виконавчого комітету, головує на його засіданнях, забезпечує колегіальність при розгляді питань, включених до порядку денного засідань, підписує рішення Виконавчого комітету і забезпечує їх виконання.

2.4. На осіб, які входять до складу Виконавчого комітету за посадою і працюють в ньому на постійній основі, поширюються обмеження, встановлені Законами України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.5. Особи, які входять до складу Виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах сільської ради на постійній основі, на час засідань Виконавчого комітету, а також з метою здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена Виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.6. До складу Виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

2.7. Внесення змін до кількісного і персонального складу Виконавчого комітету, його розпуск є виключною компетенцією Мартинівської сільської ради. Питання внесення змін до кількісного і персонального складу Виконавчого комітету, розпуск Виконавчого комітету вноситься на розгляд Мартинівської сільської ради за пропозицією 1/3 депутатів від загального складу ради або Мартинівського сільського голови.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

3.1. Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3.2. Виконавчий комітет здійснює власні повноваження і повноваження, делеговані органами виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Виконавчий комітет:

3.3.1. Попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради;

3.3.2. Координує діяльність виконавчих органів Мартинівської сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Мартинівської сільської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

3.3.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів Мартинівської сільської ради, а також їх посадових осіб.

3.3.4. Забезпечує комплексний соціально-економічний і культурний розвиток Мартинівської сільської територіальної громади, вирішення питань життєдіяльності населених пунктів виконавчими органами ради та посадовими особами місцевого самоврядування.

3.3.5. Інформує територіальну громаду про свою роботу.

3.3.6. Організовує виконання рішень Мартинівської сільської ради, а також затверджених сільською радою планів і програм соціально-економічного розвитку територіальної громади,бюджету, цільових програм.

3.4. Статтями 27-39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання Виконавчого комітету віднесено повноваження:

3.4.1. у сфері соціально-економічного й культурного розвитку, планування та обліку;

3.4.2. у галузі бюджету, фінансів і цін;

3.4.3. участі в здійсненні державної регуляторної політики в межах та в спосіб, установлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 

3.4.4. організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг;

3.4.5. управління комунальною власністю;

3.4.6. у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку;

3.4.7. у галузі будівництва;

3.4.8. у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

3.4.9. у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

3.4.10. у сфері соціального захисту населення;

3.4.11.у галузі зовнішньоекономічної діяльності;

3.3.12. у галузі оборонної роботи;

3.4.13. вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

3.4.14. забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

3.4.15. у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.4.16. у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб;

3.4.17. відзначення нагородами Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, державними нагородами України.

3.5. Виконавчий комітет є органом приватизації житлового фонду, що належить до комунальної власності Мартинівської сільської територіальної громади.

3.6. Виконавчий комітет здійснює інші повноваження, надані йому чинним законодавством України та рішеннями Мартинівської сільської ради.

3.7. Виконавчому комітету підпорядковуються самостійні (зі статусом юридичної особи) управління, відділи та інші виконавчі органи Мартинівської сільської ради.

3.8. Виконавчий комітет здійснює керівництво підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності Мартинівської сільської територіальної громади через виконавчі органи або безпосередньо.

3.9. Відносини Виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності Мартинівської сільської територіальної громади, будуються на договірній основі.

IV. ПРАВА ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1. Член Виконавчого комітету наділяється всіма правами і повноваженнями, необхідними для забезпечення його реальної та ефективної участі в діяльності Виконавчого комітету.

4.2. Член Виконавчого комітету має право:

4.2.1. Вносити пропозиціїна розгляд Виконавчого комітету з будь-якого питання, віднесеного до його повноважень, у тому числі шляхом внесення на розгляд проектів рішень, вноситипоправки до проектів рішень, включених до порядку денного засідань Виконавчого комітету, у порядку, встановленому Регламентом Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

4.2.2. Здійснювати контроль за діяльністю виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Мартинівської сільської ради, запитувати у їх керівників і отримувати в порядку, встановленому Регламентом Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, необхідну інформацію, довідкові матеріали і копії документів.

4.2.3. На участь у роботі робочих груп і комісій, в тому числі постійно діючих, які створюються розпорядженнями Мартинівського сільського голови або формуються Мартинівською сільською радою, Виконавчим комітетом, звернувшись до сільського голови із відповідною особистою заявою.

4.2.4. Вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Мартинівської сільської ради; брати участь в роботі відповідних комісій і робочих груп, які здійснюють такі перевірки.

4.2.5. Ініціювати заслуховування звітів керівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Мартинівської сільської ради на засіданнях Виконавчого комітету.

4.2.6. Вносити Мартинівському сільському голові пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб виконавчих органів, підприємств, установ, організацій Мартинівської сільської ради.

4.2.7. Виступати на засіданнях Виконавчого комітету з кожного питання порядку денного, брати участь в дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, оголошувати заяви, звернення, пропозиції громадян або їх об’єднань з метою розгляду та вирішення порушених у них питань.

4.3. Розподіл обов’язків між членами Виконавчого комітету, в тому числі на період тимчасової відсутності кожного з членів Виконавчого комітету, які працюють в ньому на постійній основі, затверджуються розпорядженням Мартинівського сільського голови.

4.4. Члени Виконавчого комітету – Мартинівський сільський голова, секретар сільської ради, заступник сільського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету здійснюють координацію діяльності виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Мартинівської сільської територіальної громади, відповідно до розпорядження сільського голови про розподіл обов’язків між членами Виконавчого комітету.

4.5. Члени Виконавчого комітету, які не працюють в ньому на постійній основі, координують напрями діяльності виконкому відповідно до розпорядження Мартинівського сільського голови про розподіл обов’язків між членами Виконавчого комітету.

V. ПОРЯДОК ТА ФОРМА РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Форма та порядок роботи Виконавчого комітету визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, який затверджується рішенням сесії сільської ради.

5.2. Основною формою роботи Виконавчого комітету є його засідання. Засідання Виконавчого комітету скликаються Мартинівським сільським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – заступником сільського голови, але не рідше ніж раз на місяць.

Засідання Виконавчого комітету проводяться, як правило, в адміністративній будівлі Мартинівської сільської ради чи Мартинівському сільському будинку культури об 14 год. 00 хв. в останній четвер кожного місяця. За необхідності може бути скликано позачергове засідання Виконавчого комітету.

5.3. Виконавчий комітет організовує та проводить свою роботу відповідно до затверджених планів роботи. Порядок денний засідання Виконавчого комітету формується та підписується секретарем Виконавчого комітету відповідно до плану роботи Виконавчого комітету на підставі пропозицій Мартинівського сільського голови, секретаря сільської ради, заступника сільського голови, старост, інших членів Виконавчого комітету.

В окремих випадках проект рішення Виконавчого комітету може бути включено до порядку денного засідання Виконавчого комітету безпосередньо на засіданні за рішенням більшості від загального складу Виконавчого комітету.

5.4. Засідання Виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу членів Виконавчого комітету.

На кожному засіданні Виконавчого комітету ведеться протокол, в якому відображається хід засідання, виступи членів Виконавчого комітету та інших осіб, які беруть участь в засіданні. Протокол засідання Виконавчого комітету підписується Мартинівським сільським головою (заступником сільського голови  – у разі відсутності Мартинівського сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції) та секретарем Виконавчого комітету.

5.5. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення, які є обов’язковими для виконання виконавчими органами Мартинівської сільської ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Мартинівської сільської ради.

5.6. Рішення Виконавчого комітету з усіх питань, віднесених до його компетенції і включених до порядку денного засідання, приймаються на його засіданні шляхом відкритого поіменного голосування простою більшістю голосів від загального складу Виконавчого комітету.

5.7. Рішення Виконавчого комітету підписуються Мартинівським сільським головою (заступником сільського голови  – у разі відсутності Мартинівського сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції), додатки до рішень Виконавчого комітету підписує секретар Виконавчого комітету.

5.8. У разі незгоди Мартинівського сільського голови з рішенням Виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Мартинівської сільської ради.

Рішення Виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані рішенням виконавчого комітету або рішенням Мартинівської сільської ради.

5.9. Рішення Виконавчого комітету підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше 5-ти робочих днів після їх прийняття.

5.10. Проєкти рішень Виконавчого комітету підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Проєкти нормативно-правових актів Виконавчого комітету, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними, як правило, не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

5.11. Рішення Виконавчого комітету, які відповідно до чинного законодавства України є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  Регламентом Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЗВІТНІСТЬ

 

6.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Мартинівській сільській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

6.2. Мартинівський сільський голова не рідше одного разу на рік інформує у своєму звіті територіальну громаду про діяльність Виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради за минулий рік.

6.3. Заступник сільського голови  не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на відкритих зустрічах з членами територіальної громади, пленарних засіданнях Мартинівської сільської ради, громадських слуханнях, зустрічах з представниками засобів масової інформації, а також в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

6.4. Виконавчий комітет забезпечує не рідше одного разу на рік звітування керівників виконавчих органів, структурних підрозділів апарату Виконавчого комітету про свою діяльність за попередній календарний рік протягом І кварталу року, наступного за звітним.

6.5. Виконавчий комітет забезпечує надання звітів виконавчими органами Мартинівської сільської ради до відповідних органів виконавчої влади про виконання делегованих повноважень у встановлені строки за затвердженою формою.

VII. АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

7.1.Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Мартинівської сільської ради, депутатів, постійних комісій сільської ради, Мартинівського сільського голови, Виконавчого комітету сільської ради здійснює апарат Виконавчого комітету.

7.2. Апарат Виконавчого комітету утворюється у складі Виконавчого комітету та не є юридичною особою. До складу апарату Виконавчого комітету входять структурні підрозділи – управління і відділи.

7.3. Положення про апарат Виконавчого комітету, положення про структурні підрозділи апарату Виконавчого комітету, а також структура та гранична чисельність працівників апарату Виконавчого комітету затверджуються рішенням Мартинівської сільської ради.

7.4. Мартинівська сільська рада межах затверджених нею структури й граничної чисельності працівників створює самостійні (зі статусом юридичної особи) управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських рад.

7.5. Управління, відділи та інші виконавчі органи Мартинівської сільської ради (зі статусом юридичної особи) є підзвітними й підконтрольними сільській раді, підпорядкованими Виконавчому комітету, Мартинівському сільському голові.

7.6. Керівники управлінь, відділівта інших виконавчих органів (зі статусом юридичної особи), посадові особи апарату Виконавчого комітету призначаються на посади й звільняються з посад Мартинівським сільським головою.

 

VIII. ПРИКІНЦЕВІПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Припинення діяльності Виконавчого комітету здійснюється за рішенням Мартинівської сільської ради в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. Виконавчому комітету забороняється розподіл коштів отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників Виконавчого комітету (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.3. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Виконавчого комітету, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

8.4. У разі припинення Виконавчого комітету як юридичної особи активи, що залишились після задоволення вимог кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або до комунальної власності Мартинівської сільської територіальної громади, а грошові кошти – зараховуються до місцевого бюджету, якщо інше не встановлено законом

8.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

8.6. Питання діяльності Виконавчого комітету, які не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Секретар виконкому                                                    І.А. Дроздович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь