Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Положення про Мартинівську ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Дата: 12.03.2021 08:54
Кількість переглядів: 3081

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 26 лютого 2021 року        с. Мартинівка                        № 11/2021

 

Про затвердження Положення про Мартинівську ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

З метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту, відповідно до пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11), керуючись пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України “ Про-місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

1.      Затвердити Положення про Мартинівську ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2.      Виконавчому комітету, структурним підрозділам Мартинівської сільської ради та виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади забезпечити реалізацію Положення, затвердженого цим рішенням.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови Родика О.А.

 

Сільський голова                                               Котенко В.І.

 

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету сільської ради

від 26 лютого 2021 року № 11/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Мартинівської ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

1.      Загальна частина.

1.1.   Положення про Мартинівську ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - Ланка ОТГ) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в об’єднаній територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності Ланки територіальної громади, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

1.2. Основною метою створення і функціонування Ланки територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) є здійснення заходів щодо захисту населення і територій об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3.   Ланка територіальної громади територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про ЄДСЦЗ” та цим Положенням.

2.      Керівництво та загальна структура Мартинівської Ланки територіальної громади.

2.1.   Керівництво Мартинівської Ланкою територіальної громади здійснює голова об’єднаної територіальної громади.

2.2.   Ланка територіальної громади має два рівні: місцевий та об’єктовий.

2.3.   Ланка територіальної громади створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

3.      Органи управління та сили цивільного захисту.

3.1.   У складі Ланки територіальної громади функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту Ланки територіальної громади і функціональних підсистем.

3.2.   Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є:

на місцевому рівні - виконавчий комітет сільської ради об’єднаної територіальної громади, сектор з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, підрозділ територіального органу ДСНС України Полтавському районі ,на об’єктовому рівні - органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань Цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

3.3.   Координаційними органами є:

на місцевому рівні - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади;

на об’єктовому рівні - комісії з . питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

3.4.   Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

1)      на місцевому рівні: оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення);

2)      на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення).

3.5.   Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період, відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України використовується державна система пунктів управління.

3.6.   До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем входять:

об’єктові аварійно-рятувальні служби; об’єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту ; державний пожежно-рятувальний підрозділ; добровільні формування цивільного захисту.

3.7.   До складу сил цивільного захисту Ланки територіальної громади входять:

комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-   

рятувальні служби громадських організацій;

об’єктові та територіальні формування цивільного захисту ; територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; добровільні формування цивільного захисту .

 

4.      Режими функціонування.

4.1.   Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території об’єднаної територіальної громади встановлюється один із таких режимів функціонування Ланки територіальної громади:

  • повсякденного функціонування;
  • підвищеної готовності;
  • надзвичайної ситуації;
  • надзвичайного стану.

4.2.   В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка територіальної громади функціонує Б режимі повсякденного функціонування.

4.3.   Підставами для тимчасового введення в межах об’єднаної територіальної громади для Ланки територіальної громади режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

4.4.   Підставами для тимчасового введення для Ланки територіальної громади режиму надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

4.5.   Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням голови. У період дії надзвичайного стану в разі його введення Ланка територіальної громади функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами України. В особливий період Ланка територіальної громади функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами України.

5.      Планування діяльності Ланки територіальної громади.

5.1.   Для організації діяльності Ланки територіальної громади розпорядженням голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

5.2.   Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підрозділ з питань цивільного захисту ради об’єднаної територіальної громади у взаємодії із іншими структурними підрозділами ради об’єднаної територіальної громади, суб’єктами господарювання з  чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

5.3.   З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

5.4.   З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту Ланки територіальної громади під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії.

5.5.   Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності Ланки ОТГ здійснюється підрозділом територіального органу ДСНС України у Полтавській області.

6.      Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

6.1.   З метою забезпечення здійснення заходів у Ланці територіальної громади щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

6.2.   У об’єднаній територіальній громаді  функціонує мережа спостережного і лабораторного контролю, яка створена на базі лабораторій об’єктових та відомчих закладів, розташованих на території об’єднаної територіальної громади.

7.      Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

7.1.   Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється органами місцевої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності.

7.2.   Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до Ланки територіальної громади та населення і забезпечується шляхом використання автоматизованої системи оповіщення цивільного захисту, локальних та об’єктових систем оповіщення.

7.3.   Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності органів управління, спеціалізованих служб цивільного захисту здійснюється черговою службою підрозділу цивільного захисту обласної державної адміністрації.

7.4.   Підрозділ з питань цивільного захисту, відповідно до Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

8.      Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

8.1.   Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту Ланки територіальної громади та  функціональних підсистем ЄДСЦЗ створена комісія з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.2.   Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ об’єднаної територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.3.   Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається один із заступників голови, а у разі невідкладних дій - керівник суб’єкту господарювання.

8.4.   До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.

8.5.   Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.6.   У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи територіального органу ДСНС України у Полтавському районі які розташовані в об’єднаній територіальній громаді, надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.7.   Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж. 

8.8.   До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.9.   Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання об’єднаної територіальної громади, які їх створюють.

9.      Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту.

9.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у Ланці територіальної громади організовується взаємодія з питань:

 

  • визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;
  • організації управління спільними діями органів управління та сил

цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

  • всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться

органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

9.2.   Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку

надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому

рівні між виконавчими органами міської ради, їх силами цивільного захисту, а також суб’єктами господарювання.

9.3.   З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговою службою обласної державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення), оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України у Полтавському районі організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

9.4.   Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником Ланки територіальної громади та відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

10.    Забезпечення фінансування Ланки територіальної громади.

10.1. Забезпечення фінансування Ланки територіальної громади здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

Заступник сільського голови                                        Родик О.А.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь