Мартинівська сільська громада
Полтавський

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року

Дата: 29.04.2021 12:13
Кількість переглядів: 838

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за І квартал 2021 рік

1656700000 (код бюджету)

Доходи

За І квартал 2021 року до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  надійшло 18480814,76 грн. Дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 120%. Видаткова частина бюджету по загальному та спеціальному фондах склала 11234673,60 грн.

Структуру бюджету складають:

 • податки, збори та неподаткові платежі – 14723831,18 грн.;
 • офіційні трансферти3291717,58 грн.

      План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  (без трансфертів) за 3 місяці 2021 року виконано на 126,6 %, понад план надійшло 3099431,18 грн. До загального фонду надійшло 18015550,76 грн , до спеціального фонду надійшло 465264,00 грн.

Перевиконання затвердженого на І квартал 2021 року плану доходів загального фонду становить 3095882,76 грн (20,75%), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податкам та зборам: рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, орендна плата  з фізичних осіб.

     Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади, а саме  :

 • Податок та збір на доходи фізичних осіб 1976935,88 грн, або 70 % при плані 2720000 грн , недоотримано коштів на суму 743070,00 грн;
 • Податок на прибуток підприємств  − 3276,00 грн, або 109% понад план надійшло 276 грн. ;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 405,89 грн, або 81 % виконання до плану, при плані 500 грн , недоотримано коштів на суму 94,11 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування нафти – фактично надійшло 20018,47 грн, або 109%  виконання до плану, понад план надійшло 1718,47 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу −  надійшло 9001559.,09  грн. , або 183% виконання до плану, понад план надійшло 4095159,09 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату −  надійшло 272378,26. грн. , або 145% виконання до плану, понад план надійшло 85378,26 грн. ;
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  – 35336,97 грн., або 113 % виконання до плану, понад план надійшло 4236,97 грн. ;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості −  надійшло 6274,51 грн, або 67% виконання до плану, при плані 9300,00 грн, недоотримано коштів на суму 3025,49 грн;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості −  надійшло 33894,94 грн , або 88% виконання до плану, при плані 38400 грн. , недоотримано коштів на суму 4505,06 грн;

-      Земельний податок  з юридичних осіб  −  фактично надійшло 73081,24 грн , або 118 % виконання до плану, понад план надійшло 11581,24 грн ;

 • Орендна плата  з юридичних осіб  −  фактично надійшло 1514893,64 грн, або 92 % виконання до плану, при плані 1637100,00 грн. , недоотримано коштів на суму 122206,36 грн ;
 • Орендна плата  з фізичних осіб   −  фактично надійшло 15526,96 грн , але по плану не планувалося надходження цього податку за ? квартал 2021 року , тому і сума надходження понад план складає 15526,96 грн ;
 • Єдиний податок з юридичних осіб – надійшло 1300,00 грн., або 2,2 % виконання до плану, при плані 59100,00 грн. , недоотримано коштів на суму 57800,00 грн ;
 • Єдиний податок з фізичних осіб –  фактично надійшло 217572,84 грн., або 60 % виконання до плану, при плані 361500,00 грн. , недоотримано коштів на суму 143927,16 грн;
 • Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  –  фактично надійшло 1524502,44 грн або 100 % виконання до плану, понад план надійшло 302,44 грн ;
 • Плата за надання інших адміністративних послуг  –  фактично надійшло 982,20 грн., або 109 % виконання до плану, понад план надійшло 82,20 грн;
 • Адміністративний збір за державну реєстрацію  –  фактично надійшло 17190,00 грн. , або 33 % виконання до плану, при плані 51000,00 грн. , недоотримано коштів на суму 33810,00 грн ;
 • Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності –  фактично надійшло 8691,44 грн. , або 57 % виконання до плану, при плані 15100,00 грн. , недоотримано коштів на суму 6408,56 грн ;

          Міжбюджетних трансфертів за 3 місяці 2021 року надійшло 3291717,58 грн. Зокрема, освітня субвенція – 2919600,00 грн. , базова дотація – 365700,00 грн. , субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції – 4966,00 грн , інші субвенції з місцевого бюджету – 1451,58 грн при плані 5000,00 грн недоотримання субвенцій становить 3548,42 грн.

         Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить  893144,80 грн. , але по плану не планувалося надходжень коштів за ? квартал 2021 року.

До спеціального фонду громади  надійшло6278,22 грн  екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 12878,27  грн .

Джерелами формування цільових фондів, утворених органами місцевого є добровільні внески юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога відповідно до законодавства та інші надходження, не заборонені чинним законодавством. За звітний період до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, надійшло 465254,00 грн.

Фото без опису

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року  за загальним фондом з  врахуванням трансфертів становлять  11037473,60 грн, або 70,4% до плану І кварталу 2021 року, видатки за спеціальним фондом складають 197200,00 грн, або 22,8 % до плану І кварталу 2021 року.

                Видатки загального фонду за звітний період 2021 року виконані в сумі 11037473,60 грн, або 70,4% з них: на фінансування закладів освіти використано – 4550264,92  грн  (69,25% виконання до плану з початку року),  витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення Мартинівської сільської територіальної громади становлять 149451,58 грн (51,01% виконання до плану з початку року), культури та мистецтва – 431258,51 грн. (59,42% виконання до плану з початку року), державне управління – 2682735,98  грн  (73,81% виконання до плану з початку року), житлово-комунальне господарство – 996828,54 грн (85,16% виконання до плану з початку року), видатки на економічну діяльність становлять 106834,07грн (10,92% виконання до плану з початку року), субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування становить 2120100,00 грн. (100% виконання до плану з початку року). Видатки за спеціальним фондом Мартинівської сільської територіальної громади становлять 197200,00. грн. За економічною структурою видатки на утримання установ Мартинівської сільської територіальної громади та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 6612636,61 грн або 60% від загального обсягу видатків, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 184744,80 грн або 2% від загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 403206,75 грн або 4% від загального обсягу видатків, , субсидії та поточні трансферти підприємствам  –996828,54 грн або 9 % від загального обсягу видатків оплата послуг (крім комунальних) становить 272159,58  грн. або 3% від загального обсягу видатків,  інші виплати населенню – 149451,58 грн або 1% від загального обсягу видатків , продукти харчування – 288676,71 грн або 3% від загального обсягу видатків ,  поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2120100,00 грн. грн або 18 % від загального обсягу видатків.

Фото без опису

Державне управління

Видатки на утримання органів самоврядування за три місяці поточного року виконані в сумі 2682735,98 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2411052,60 грн. Кількість штатних одиниць на початок року відображено згідно затверджених штатних розписів на 2021 рік в загальній кількості 46 шт. од..Оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 10263,31 грн, або 3% до квартальних витрат. 

Видатки по спеціальному фонду за звітний період складають 197200,00 грн. на придбання обладнання довгострокового користування.

 

                                                    Освіта

За 3 місяці поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 4550264,92  грн, що становлять 41% до загального обсягу витрат по загальному фонду за квартал. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3805883,00 грн., або 58% до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за квартал. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 372792,47 грн. або 92% до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за квартал. Касові видатки за продукти харчування без урахування батьківської плати, яка скасована Рішення 2 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2021 рік", видатки склали 288676,71. грн.

           Видатки  закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 342832,18 грн. Фактична чисельність працівників закладу становить 12,8  штатних одиниць. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 283237,38 грн. або 4% до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за квартал. У 2 групах виховується 40 дітей. Відвідування дітьми дитячого дошкільного закладу становить 1661  дітоднів : (40 діт. х  61 дн. ). Видатки на продукти харчування склали 28269,41 грн, 10% до загального обсягу витрат на продукти харчування по загальному фонду за квартал.  Ціна одного дітодня становила 60,00 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано28798,26 грн. або 7,73% до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за квартал.

            Видатки на утримання   закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 4162434,78 грн.  У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 361 школяр.

Фактична чисельність працівників закладу становить 145,75  штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 84,25 шт. од. та 61,5 шт. од. інших працівників. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 3477647,66 тис. грн , або або 43% до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за квартал.  З них за рахунок освітньої субвенції – 2386890,12 тис. грн.

На придбання продуктів харчування по загальному фонду було використано 260407,30 грн. 90% до загального обсягу витрат на продукти харчування по загальному фонду за квартал. Кількість дітоднів за звітний період склала 22,0 тис , батьківська плата також скасована Рішення 2 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2021 рік" . На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 343994,21 грн або 85% до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за квартал.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 149451,58 грн. (51,01% виконання до плану з початку року).

На надання пільг окремим категоріям громадян у вигляді пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи витрати становлять 1451,58 грн за ? квартал 2021року.

Витрати Мартинівської сільської територіальної громади на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального складають 148000,00 грн.

 

Культура і мистецтво

По галузі „ Культура і мистецтво ” видатки за ? квартал 2021 року використані в сумі 431258,51 грн , становлять 4% до загального обсягу витрат по загальному фонду за квартал. Фактична чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 17 шт. од. На території, підпорядкованій Мартинівській сільській територіальній громаді, функціонують  4 будинки культури, Народний музей , 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

    Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 395701,04 грн  , що складає 6 % до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за квартал. На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано 20150,97 грн або 5% до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за квартал.

 

 

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство за 3 місяці 2021 року Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду склали 996828,54 грн , що становлять 9 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за квартал. Це обслуговування мереж вуличного освітлення, підрізання дерев та вивезення сміття, придбання господарського товару та інвентарю для організації благоустрою населених пунктів, які знаходяться на території Мартинівської сільської територіальної громади.

 

Економічна діяльність

Будівництво та регіональний розвиток

Видатки бюджету розвитку по спеціальному фонду на реалізацію заходів щодо будівництва та регіонального розвитку за звітний період не проводились.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Видатки за даний період не проводились.

 

Реалізація інших  заходів , пов’язаних  з соціально- економічною діяльністю

територій

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 106834,07 грн (10,92% виконання до плану з початку року).

 

Міжбюджетні трансферти

Станом на 01.04.2021 по загальному фонду було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 2120,1 тис. грн. Виконання становило 100%.

Карлівському районному бюджету було надано субвенції на утримання бюджетних установ в сумі 2120100,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за ? квартал перераховано  у розмірі 486600,00 грн. або 100%, кошти перераховані на утримання установ Управління соціального захисту населення становлять 45000,00  грн  виконання 100% , субвенції в сумі 21000,00 грн за ? квартал надані для фінансування Трудового архіву , 427800,00 грн. були перераховані на обслуговування населення Мартинівської сільської територіальної громади в Центрі надання адміністративних послуг Карлівської районної державної адміністрації , кошти в сумі 69600,00 грн. передбачені для виплати заробітної плати інструкторі методистів в громадській організації ВФСТ « Колос».

       Субвенція з місцевого бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за ? квартал 2021 року Комунальному некомерційному підприємстві  “Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги” становить 756000,00 грн. , для забезпечення діяльності у сфері пожежної охорони виділено кошти в сумі 67500,00 грн за ? квартал 2021 року , для методичного забезпечення діяльності закладів освіти та забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти надано субвенцію за ? квартал 2021 року в сумі 210000,00 грн. та для керівництва і управлінняу відповідній сфері у містах , селищах , селах , територіальнильних громадах( ЦНАП) надано в сумі 36600,00 грн. Виконання становило 100%.

Фото без опису

                                              Цільові фонди

До цільових фондів Мартинівської сільської територіальної громади за І квартал  2021 рік надійшли кошти в сумі 465 254,00 грн. Касові видатки не проводилися.

 

 

 

 

     Начальник  фінансового відділу                                      Юлія Думенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь