A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Мартинівської сільської ради

Дата: 02.07.2021 08:41
Кількість переглядів: 3066

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29.06.2021р.                                                                   №   52/2021

 

Про затвердження Положення про 

місцеву автоматизовану систему 

централізованого оповіщення  

Мартинівської сільської  ради

 

Відповідно до п.6 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017р. №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», п.5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. №488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», з метою створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення нового покоління, яка б відповідала сучасним стандартам, для своєчасного оповіщення органів управління та сил цивільного захисту місцевого рівня та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 Затвердити Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Мартинівської сільської ради ради (додається).

 

 

Сільський голова                                                               В.І. Котенко

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                   до  рішення виконавчого комітету

                                                                       Мартинівської сільської  ради

                                                                       від  29 червня 2021 року №  52/2021

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Мартинівської сільської ради

 

Загальна частина

 

1. Це Положення визначає основні завдання, склад, порядок застосування, організацію управління і функціонування, утримання, експлуатаційно-технічне обслуговування, реконструкцію та технічну модернізацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (далі – МАСЦО) Мартинівської сільської ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значені, наведеному у Кодексі цивільного захисту України, Законі України “Про телекомунікації”, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11, Положенні про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2019 р. № 733, та інших нормативно-правових актах.

3. Місцева автоматизована система централізованого оповіщення Мартинівської сільської ради – це сукупність організаційно і технічно поєднаних програмних і технічних засобів, телекомунікаційних мереж, телемереж та інших засобів оброблення та передачі (відображення) інформації, що призначені для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту від територіальної системи централізованого оповіщення Полтавської області (далі - ТСЦО) до осіб керівного складу сільської ради, органів управління та сил цивільного захисту  Мартинівської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Полтавської області та населення, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності , що здійснюють діяльність на території сільської ради, у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

4. МАСЦО Мартинівської сільської ради передбачає  взаємодію із ТСЦО та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, що діють на території сільської ради.

5. Утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням МАСЦО здійснюються виконавчим комітетом сільської ради.

 

                                   Основні завдання МАСЦО

 

6. Основними завданнями МАСЦО є:

6.1.Отримання сигналів, команд, розпоряджень та повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій від ТСЦО.

 6.2. Отримання інформації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій від локальних, спеціальних і об’єктових систем оповіщення (систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (далі - СРВНСО) на об’єктах підвищеної небезпеки (далі - ОПН), потенційно-небезпечних об’єктах (далі - ПНО).

         6.3. Оповіщення осіб керівного складу сільської  ради, органів управління та сил цивільного захисту,  координаційних органів Мартинівської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Полтавської області (членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сільської ради, комісії з питань евакуації сільської ради), територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення, установ, організацій, місць масового перебування людей.

6.4. Оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з використанням мереж мобільного (рухомого) зв’язку, мережі Інтернет (сайт, соціальні мережі), використовуючи сигнальногучномовні пристрої, у тому числі встановлені на транспортних засобах та шляхом здійснення подвірного обходу з обов’язковим доведення сигналів і повідомлень до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями.

 6.5. Утримання апаратури, технічних та програмних засобів оповіщення в постійній готовності до застосування за призначенням.

7. Технічні засоби МАСЦО забезпечують: можливість  передавання інформації як голосом, так і за допомогою текстових повідомлень (SMS) з контролем отримання повідомлень отримувачами; вибіркове або циркулярне передавання інформації;  формування оперативної інформації за допомогою мікрофону; вибіркове або централізоване дистанційне керування (активація) сигнально-гучномовних пристроїв по GSM – каналах; можливість здійснювати нарощування системи додаванням нових кінцевих пристроїв оповіщення по мірі необхідності (модульний принцип).

 

                                               Склад МАСЦО

 

8. До складу МАСЦО входить:

8.1.Апаратура зв’язку та оповіщення для прийому сигналів, повідомлень та інформації від ТСЦО.

8.2 Апаратура зв’язку та оповіщення для отримання інформації від локальних, спеціальних і об’єктових систем оповіщення, яка забезпечує отримання сигналів (повідомлень) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій від СРВНСО потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, які розміщені на території  Мартинівської сільської ради, у разі загрози виникнення або виникнення на них надзвичайних ситуацій.

8.3. Система автоматизованого виклику, яка забезпечує інформування (виклик) осіб керівного складу сільської ради, органів управління та сил цивільного захисту, координаційних органів Мартинівської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Полтавської області шляхом передачі необхідної інформації у вигляді голосових або текстових повідомлень.

8.4.  Апаратура для оповіщення населення, яка забезпечує інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з використанням мереж фіксованого та мобільного (рухомого) зв’язку, мережі Інтернет (сайт, соціальні мережі), сигнально-гучномовних пристроїв, у тому числі встановлені на транспортних засобах.

 

Порядок застосування, організація управління і функціонування МАСЦО

 

9. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на місцевому рівні приймає керівник Мартинівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області – сільський  голова.

10. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації приймається на підставі: повідомлення про фактичну обстановку, що склалася у зоні можливого виникнення або виникнення надзвичайної ситуації; результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки природнотехногенного характеру на території сільської ради, що вимагають негайного проведення заходів для захисту населення і територій; пропозицій керівників об’єктів, на території яких існує загроза виникнення або виникла надзвичайна ситуація.

11.Оповіщення здійснюється відповідно до схеми оповіщення, яка розробляється  комісією з питань цивільного захисту сільської ради та затверджується сільським головою.

         12. Комісія з питань цивільного захисту сільської ради після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації інформує про це сільського голову. Сільський голова приймає рішення про здійснення оповіщення та дає завдання комісії з питань цивільного захисту сільської ради щодо запуску МАСЦО. Порядок дій комісії з питань цивільного захисту  щодо здійснення оповіщення із застосуванням МАСЦО визначається інструкцією, яка затверджується сільським головою.

13. Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій готуються державною мовою та повинні містити інформацію про характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, можливу зону надзвичайної ситуації, заходи безпеки.

Пропозиції щодо змісту повідомлення готує комісія з питань цивільного захисту сільської ради та подає сільському голові для затвердження. Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, які є характерними для території сільської ради, розробляються заздалегідь. Порядок підготовки таких повідомлень здійснюється відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №733.

14. Для привернення уваги перед доведенням інформації до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал “Увага всім” через гучномовні пристрої, часті гудки транспорту. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три - п’ять хвилин. Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами,  повинна становити не менше п’яти хвилин, у разі потреби повторюватись через кожні десять-п'ятнадцять хвилин.

 

Утримання, експлуатаційно-технічне обслуговування, реконструкція та технічна модернізація МАСЦО

 

15. Відповідальність за готовність МАСЦО до застосування за призначенням покладається на голову комісії та з питань цивільного захисту сільської ради.

16. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій, а також проведення організаційно-технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому запуску МАСЦО організовується комісією з питань цивільного захисту сільської ради.  Сільська рада може укладати договори з підприємствами про експлуатаційно-технічне обслуговування МАСЦО, для здійснення контролю за роботою апаратури і технічних засобів оповіщення та усунення виявлених несправностей. Експлуатаційно-технічне обслуговування здійснюється відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації підприємства-виробника на апаратуру оповіщення, засоби телекомунікацій та інші технічні засоби оповіщення і зв’язку.

17. Капітальний ремонт апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій проводиться операторами телекомунікацій або іншими підприємствами та організаціями, що надають послуги в галузі телекомунікацій та підприємствами-виробниками апаратури і технічних засобів оповіщення, за рахунок коштів місцевого бюджету.

18. Технічна перевірка стану готовності МАСЦО до використання за призначенням проводиться згідно плану затвердженого сільським головою комісією з питань цивільного захисту сільської ради, не рідше ніж один раз на квартал із включенням попереджувального сигналу “Увага всім” через гучномовні пристрої. Перед проведенням технічної перевірки МАСЦО протягом трьох днів населення попереджається про це через засоби масової інформації, Інтернет – ресурси (офіційний сайт сільської ради, соціальні мережі).

19. У разі несанкціонованого запуску МАСЦО за розпорядженням сільського голови проводиться розслідування, за результатами якого складається відповідний акт.

20. Реконструкція та технічна модернізація МАСЦО здійснюється з урахуванням змін у структурі державного управління та розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій.

21. Проектування, реконструкція та технічна модернізація МАСЦО здійснюється відповідно до законодавства на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради та за погодженням з Управлінням ДСНС України в Полтавській області.

22. Проектами з реконструкції та технічної модернізації МАСЦО повинні передбачатися заходи щодо: технічної сумісності апаратури МАСЦО з апаратурою систем оповіщення всіх рівнів; резервування каналів та ліній зв’язку, у тому числі бездротового, для здійснення управління технічними засобами оповіщення; забезпечення резервного електроживлення апаратури і технічних засобів оповіщення, а також технічних засобів телекомунікацій; забезпечення дистанційного діагностування стану апаратури системи оповіщення та її електронних кінцевих засобів оповіщення; створення необхідного резерву апаратури і технічних засобів оповіщення.

23. Апаратура оповіщення під час реконструкції та технічної модернізації МАСЦО вводиться в експлуатацію за результатами проходження нею дослідного режиму експлуатації, під час якого передбачається одночасна робота діючого комплексу апаратури системи оповіщення та апаратури дослідного зразку. Після закінчення реконструкції, технічної модернізації МАСЦО та заміни технічних засобів оповіщення на сучасне обладнання, апаратура оповіщення, що відпрацювала встановлений ресурс, виводиться з експлуатації.

24. Зміни в схему оповіщення МАСЦО комісією з питань цивільного захисту за результатами здійснення її реконструкції або технічної модернізації.

 

 

 

         Секретар виконкому                                              Дроздович І.А.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь