A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року 1656700000 (код бюджету)

Дата: 02.09.2021 15:54
Кількість переглядів: 2049

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року

1656700000 (код бюджету)

Доходи

За 1 півріччя 2021 року до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  надійшло 38913024,00 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 124,65%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  надійшло 1157070,91 грн., дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 133,73%.

Видаткова частина бюджету по загальному становить 25412629,18 грн та спеціальному фондах склала 605217,00 грн.

Структуру бюджету складають:

 • податки, збори та неподаткові платежі – 30120622,28 грн;
 • офіційні трансферти8792401,72 грн.

      План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  (без трансфертів) за 6 місяці 2021 року виконано на 134 %, понад план надійшло 7997039,19 грн. До загального фонду надійшло 7705222,28 грн , до спеціального фонду надійшло 291816,91 грн.

Перевиконання затвердженого за І півріччя 2021 року плану доходів загального фонду становить 7705222,28 грн  (34%) що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податкам та зборам: податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника доходу у вигляді заробітної плати,податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, рентна плата за користування надрами для видобування нафти, рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, земельний податок з юридичних осіб,  орендна плата  з юридичних осіб, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, плата за надання інших адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

     Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за ? півріччя 2021 року, а саме  :

 • Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 4774758,57 грн  або 91 % при плані 5240000 грн, недоотримано коштів на суму 465241,43 грн:
 • Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 4008846,51 грн або 102,27% понад план надійшло 88846,51 грн;
 • Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 689378,40 грн або 57,45% недоотримано коштів на суму 510621,60 грн;
 • Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 76533,66 грн або 63,78% недоотримано коштів на суму 43466,34 грн.

 

 • Податок на прибуток підприємств  фактично надійшов в сумі 3276,00 грн, або 109% понад план надійшло 276 грн;
 • Рентна плата за користування надрами загальнодержавного призначення фактично надійшла в сумі 19149044,43 грн, або 171% понад план надійшло 7957044,93 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 87,65 грн, або 73,05 %, при плані 1200 грн , недоотримано коштів на суму 323,35 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  фактично надійшла в суммі 43951,19 грн, або 121 %  виконання до плану, понад план надійшло 7651,19 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу −  надійшло 18556231,33  грн , або 171% виконання до плану, понад план надійшло 7717731,33 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату −  надійшло 547985,76 грн , або 173% виконання до плану, понад план надійшло 231985,76 грн.
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  фактично надійшов в сумі 78044,15 грн  або 87,01 % при плані 89700 грн, недоотримано коштів в сумі 11655,85 грн:
 • Податок на майно фактично надійшов в сумі 3502452,31 грн  або 118 % при плані 2964300,00 грн, понад план надійшло 538152,31 грн.
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості  надійшов  в сумі 16440,76 грн, або 78% виконання до плану, при плані 21000,00 грн, недоотримано коштів на суму 4559,24 грн;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними  особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості  надійшов  в сумі 1804,65 грн, або 180% виконання до плану, при плані 1000,00 грн, понад план надійшло 804,65 грн;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 76471,69 грн , або 116% виконання до плану, при плані 65500 грн , понад план надійшло 10971,69 грн;
 •  Земельний податок  з юридичних осіб  фактично надійшов в сумі  170259,29 грн , або 151 % виконання до плану, понад план надійшло 58059,29 грн ;
 • Орендна плата  з юридичних осіб фактично становить  3210113,96 грн, або 119 % виконання до плану, при плані 2688200,00 грн. , понад план надійшло 521913,96 грн ;
 • Орендна плата  з фізичних осіб  фактично надійшла в сумі 27032,31 грн , або 80,94 % виконання до плану, при плані 33400,00 грн , недоотримано коштів на суму 6367,69 грн;
 • Земельний податок  з фізичних осіб  фактично надійшов в сумі  329,65 грн , або 0,77 % виконання до плану при плані 43000,00 грн недоотримано коштів на суму 42670,35 грн;
 • Єдиний податок становить 2523685,08 грн, або 90% виконання до плану, при плані 2793800 грн. , недоотримано коштів на суму 270114,92 грн ;
 • Єдиний податок з юридичних осіб  надійшов в сумі 2900,00 грн, або 1 % виконання до плану, при плані 282100,00 грн. , недоотримано коштів на суму 279200,00 грн ;
 • Єдиний податок з фізичних осіб становить 483639,00 грн, або 78,78 % виконання до плану, при плані 613900,00 грн , недоотримано коштів на суму 130260,94 грн;
 • Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  фактично надійшов в сумі 2037146,02 грн або 107 % виконання до плану, понад план надійшло 139346,02 грн ;
 • Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі  10051,00 грн , ці надходження не планувалися до виконання на 2021 рік.
 • Плата за надання інших адміністративних послуг    фактично надійшла в сумі 1825,80 грн , або 101 % виконання до плану, понад план надійшло 25,80 грн;
 • Адміністративний збір за державну реєстрацію  становить 33930,00 грн , або 33 % виконання до плану, при плані 102000 грн , недоотримано коштів на суму 68070,00 грн ;
 • Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності   фактично надійшло в сумі  43526,75 грн , або 151,13 % виконання до плану, при плані 288000 грн , понад план надійшло 14726,75 грн.

       Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить  1157070,91 грн. , але по плану не планувалося надходжень коштів за ? півріччя 2021 року.

          Міжбюджетних трансфертів за 6 місяців 2021 року надійшло 8792401,72 грн. Зокрема, освітня субвенція – 7997400,00 грн. , базова дотація – 731400,00 грн. , субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції – 14384,00 грн , інші субвенції з місцевого бюджету – 49217,72 грн при плані 58500,00 грн недоотримання субвенцій становить 9282,28 грн або 99,89%.

       До спеціального фонду громади  надійшло 12174,31 грн  екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 22756,99  грн , плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 27161,43 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять 126000,00 грн , плата за оренду майна бюджетних установ складає 3304,18 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становить 420,00 грн.

Джерелами формування цільових фондів, утворених органами місцевого є добровільні внески юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога відповідно до законодавства та інші надходження, не заборонені чинним законодавством. За звітний період до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, надійшло 965254,00 грн від АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ці кошти виділенні на придбання комп’ютерної техніки для навчальних закладів, що знаходяться на території Мартинівської сільської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за ? півріччя 2021 року(% надходжень до бюджету)

 

 

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за ? півріччя 2021 року за загальним фондом з  врахуванням трансфертів становлять  25412629,18, або 82,90% до плану за ? півріччя 2021 року, видатки за спеціальним фондом складають 605217,00 грн, або 23,69 % до плану І півріччя 2021 року.

                Видатки загального фонду за звітний період 2021 року виконані в сумі 25412629,18 грн, або 82,90% з них: на фінансування закладів освіти використано – 11863239,53  грн  (83,28% виконання відповідно  до плану за ? півріччя 2021 року),  витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення Мартинівської сільської територіальної громади становлять 344717,72 грн (65,89% відповідно до плану за ? півріччя 2021 року), культури та мистецтва – 941930,80 грн. (67,21% до плану за ? півріччя 2021 року), державне управління – 5811643,81  грн  (93,00% до плану за ? півріччя 2021 року), житлово-комунальне господарство – 2162161,47 грн (88,66% до плану за ? півріччя 2021 року), видатки на економічну діяльність становлять 311435,85грн (29,80% до плану за ? півріччя 2021 року), фізична культура і спорт – 33300,00  грн. (83,25% до плану за ? півріччя 2021 року), субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування становить 3914200,00 грн. (99% виконання до плану за ? півріччя 2021 року). Видатки за спеціальним фондом Мартинівської сільської територіальної громади становлять 605217,00 грн. За економічною структурою видатки на утримання установ Мартинівської сільської територіальної громади та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 16416722,26 грн або 64% від загального обсягу видатків за за ? півріччя 2021 року, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 588912,03 грн або 2% від загального обсягу видатків за ? півріччя 2021 року, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 730116,57  грн або 3% від загального обсягу видатків ? півріччя, субсидії та поточні трансферти підприємствам  – 2162161,47  грн або 9 % від загального обсягу видатків за ? півріччя 2021 року, оплата послуг (крім комунальних) становить 656804,64  грн. або 3% від загального обсягу видатків,  інші виплати населенню – 344717,72  грн або 1% від загального обсягу видатків ? півріччя, продукти харчування – 522625,49 грн або 2% від загального обсягу видатків за ? півріччя 2021 року,  поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3944200,00 грн. грн або 16 % від загального обсягу видатків за ? півріччя 2021 року.

 

 

 

 

 

 

 

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року  за загальним фондом ( %)

 

 

Державне управління

Видатки на утримання органів самоврядування за І півріччя поточного року виконані в сумі 5811643,81 грн, що становлять 23 % до загального обсягу витрат по загальному фонду ? півріччя 2021 року.  На заробітну плату з нарахуваннями використано 5199304,53 грн або 35 %  до загального обсягу витрат на заробітну плату. Кількість штатних одиниць на кінець 1 півріччя відображено згідно затверджених штатних розписів на 2021 рік в загальній кількості 40 шт. од. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 363770,84 грн або 62% від загального обсягу видатків по придбанню матеріалів, обладнання та інвентарю за ? півріччя 2021 року. Оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 22082,39 грн , або  3 %  до загального обсягу витрат оплати за енергоносії та комунальних послуг. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 214017,05  грн. або 33% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) по Мартинівській сільській територіальній громаді.

Видатки по спеціальному фонду за звітний період складають 197200,00 грн. на придбання обладнання довгострокового користування.

 

                                                    Освіта

За 6 місяців поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 11863239,53  грн, що становлять 47 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за ? півріччя 2021 року. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 10316038,28 грн , або 63% до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 196804,39  грн або 33% від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за ? півріччя 2021 року. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 660541,67 грн. або 90 % до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року. Касові видатки за продукти харчування без урахування батьківської плати, яка скасована Рішення 2 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2021 рік", видатки склали 522625,49 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладів освіти становить 121631,74  грн. або 19% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) за 1 півріччя 2021 року.

           Видатки  закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 785181,06 грн. Фактична чисельність працівників закладу становить 12,8  штатних одиниць. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 619977,32 грн. або 6 % до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду освіти за ? півріччя 2021 року. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 11540,00  грн або 6 % від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за ? півріччя 2021 року. У 2 групах виховується 40 дітей. Відвідування дітьми дитячого дошкільного закладу становить 4840 дітоднів : (40 діт. х  121 дн. ). Видатки на продукти харчування склали 68591,32 грн, 13% до загального обсягу витрат на продукти харчування по загальному фонду за ? півріччя 2021 року.  Ціна одного дітодня становила 60,00 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 66101,01 грн. або 10 % до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду  закладів освіти за ? півріччя 2021 року .

 Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладу дошкільної освіти становить 18971,41  грн. або 15% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) по закладах освіти за 1 півріччя 2021 року.

         Видатки на утримання   закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 11033060,51 грн.  У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 361 школяр.

Фактична чисельність працівників закладу становить 128  штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 73 шт. од. та 50 шт. од. інших працівників. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 9396060,96  грн  або 93,99% до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду закладів освіти за 1 півріччя.  З них за рахунок освітньої субвенції – 7209433,60 грн. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 185264,39  грн або 94 % від загального обсягу видатків по придбанню матеріалів, обладнання та інвентарю за ? півріччя 2021 року.

На придбання продуктів харчування по загальному фонду було використано 454034,17 грн. 87,2% до загального обсягу витрат на продукти харчування по загальному фонду закладів освіти за 1 півріччя 2021 року. Батьківська плата також скасована Рішення 2 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2021 рік" . На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 594440,66 грн або 90% до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за закладів освіти за 1 півріччя. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладів НВК та опорно-навчального закладу  освіти становить 102660,33 грн. або 85% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) по закладах освіти за 1 півріччя 2021 року.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 344717,72 грн. або 1% до загального обсягу витрат по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року. На надання пільг окремим категоріям громадян у вигляді пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи витрати становлять 2717,72 грн за ? півріччя 2021 року.

Витрати Мартинівської сільської територіальної громади на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального складають 342000,00 грн.

 

Культура і мистецтво

По галузі „ Культура і мистецтво ” видатки за  ? півріччя 2021 року  використані в сумі 941930,80 грн , становлять 4% до загального обсягу витрат по загальному фонду за ? півріччя 2021 року. Фактична чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 17 шт. од. На території, підпорядкованій Мартинівській сільській територіальній громаді, функціонують  4 будинки культури, Народний музей , 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

    Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 856381,49 грн  , що складає 5,22 % до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року.

         Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 28336,80  грн або 5% від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за ? півріччя 2021 року. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 47492,51 грн  або 7 % до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року по закладах культури на території Мартинівської сільської територіальної громади. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладів культури і мистецтва становить 9720,00 грн. або 2% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних)  за 1 півріччя 2021 року.

 

     

                                    Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство за 6 місяців 2021 року Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду склали 2162161,47 грн , що становлять 9 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за 1 півріччя 2021 року. Це обслуговування мереж вуличного освітлення, підрізання дерев, косіння бур’янів та вивезення сміття, придбання господарського товару та інвентарю для організації благоустрою населених пунктів, які знаходяться на території Мартинівської сільської територіальної громади.

 

 

Економічна діяльність

Будівництво та регіональний розвиток

Видатки бюджету розвитку по спеціальному фонду на реалізацію заходів щодо будівництва та регіонального розвитку за звітний період не проводились.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Видатки за даний період не проводились.

 

Реалізація інших  заходів , пов’язаних  з соціально- економічною діяльністю

територій

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 311435,85 грн (1% до загального обсягу витрат за 1 півріччя 2021 року), що витрачені на поточний ремонт адмін. будівель, що знаходяться на території Мартинівської сільської територіальної громади.

 

Міжбюджетні трансферти

Станом на 01.07.2021 року по загальному фонду було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 3944200,00  грн. Виконання становило 99%.

Карлівському районному бюджету було надано субвенції на утримання бюджетних установ в сумі 3194200,00 грн. з бюджету Мартинівскої сільської територіальної громади.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за ? півріччя 2021 року перераховано  у розмірі  973200,00 грн. або 100%, кошти перераховані на утримання установ Управління соціального захисту населення становлять 60000,00  грн  виконання 100% , субвенції в сумі 42000,00 грн за ? півріччя надані для фінансування Трудового архіву , 855600,00 грн. були перераховані на обслуговування населення Мартинівської сільської територіальної громади в Центрі надання адміністративних послуг Карлівської районної державної адміністрації , кошти в сумі 139200,00 грн. передбачені для виплати заробітної плати інструкторі методистів в громадській організації ВФСТ « Колос».

       Субвенція з місцевого бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за ? півріччя  2021 року Комунальному некомерційному підприємстві  “Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги” становить 1259800,00 грн. , для забезпечення діяльності у сфері пожежної охорони виділено кошти в сумі 135000,00 грн за ? півріччя 2021 року , для методичного забезпечення діяльності закладів освіти та забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти надано субвенцію за ? півріччя 2021 року в сумі 405000,00 грн. та для керівництва і управління у відповідній сфері у містах , селищах , селах , територіальних громадах( ЦНАП) надано в сумі 73200,00 грн. Виконання становило 99%.

Також надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в розмірі 30000,00 грн  згідно «Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області на 2021-2023роки).

 

Структура надання субвенцій з місцевого бюджету за ? півріччя 2021 року

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  фінансового відділу                                          Юлія ДУМЕНКО

Додаток


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь