Мартинівська сільська громада
Полтавський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року 1656700000 (код бюджету)

Дата: 22.10.2021 08:34
Кількість переглядів: 367

Доходи

За 9 місяців 2021 року до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  надійшло 63 023 845,24 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 114,61%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  надійшло 1 614 097,70 грн , дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 167,22%.

Структуру бюджету складають:

 • податки, збори та неподаткові платежі – 51 498 229,04 грн
 • офіційні трансферти11 525 616,20 грн

      План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  (без трансфертів) за 9 місяці 2021 року виконано на 119%, понад план надійшло 8 716 622,80 грн До загального фонду надійшло 8 067 779,04 грн , до спеціального фонду надійшло 648 843,76 грн.

Перевиконання затвердженого за 9 місяців 2021 року плану доходів загального фонду становить 8 067 779,04 грн  (18%) що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податкам та зборам: податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника доходу у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, рентна плата за користування надрами для видобування нафти, рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, земельний податок з юридичних осіб,  орендна плата  з юридичних осіб,орендна плата з фізичних осіб, плата за надання інших адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

     Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року, а саме  :

 • Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 7 445 195,57 грн  або 92 % при плані 8 060 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 614 804,43 грн:
 • Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 6 191 338,01 грн або 107% понад план надійшло 411 338,01 грн;
 • Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 1 015 603,054 грн або 48% недоотримано коштів на суму 1 084 396,95 грн;
 • Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 238 254,51 грн або 132% понад план надійшло коштів на суму 58 254,51 грн.

 

 • Податок на прибуток підприємств  фактично надійшов в сумі 3 334,00 грн, або 111% понад план надійшло 334 грн;
 • Рентна плата за користування надрами загальнодержавного призначення фактично надійшла в сумі 33 327 880,32 грн, або 128% понад план надійшло 7 465 930,32 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 1 513,37 грн, або 108 %, при плані 1400 грн , понад план надійшло 113,37 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  фактично надійшла в сумі 54 926,44 грн, або 129 %  виконання до плану, понад план надійшло 12 626,44 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу −  надійшло 32 352 914,15  грн , або 128% виконання до плану, понад план надійшло 7 717 164,15 грн;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату −  надійшло 918 526,36 грн , або 143% виконання до плану, понад план надійшло 276 026,36 грн.
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  фактично надійшов в сумі 122 044,15 грн  або 89% при плані 136 800 грн, недоотримано коштів в сумі 14 755,85 грн:
 • Податок на майно фактично надійшов в сумі 7 123 223,35  грн  або 133% при плані 5 336 600,00 грн, понад план надійшло 1 786 623,35 грн.
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості  надійшов  в сумі 26 607,01 грн, або 92 % виконання до плану, при плані 29 000,00 грн, недоотримано коштів на суму 2 392,99 грн;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними  особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості  надійшов  в сумі 2 224,45 грн, або 89% виконання до плану, при плані 2 500,00 грн, недоотримано коштів на суму 275,55 грн;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними  особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 125 831,44 грн , або 128% виконання до плану, при плані 97 900 грн , понад план надійшло 27 931,44 грн;
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними  особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 12 408,11 грн , що не був запланований на 2021 рік;
 •  Земельний податок  з юридичних осіб  фактично надійшов в сумі  278 686,14 грн , або 143 % виконання до плану, понад план надійшло 84 186,14 грн ;
 • Орендна плата  з юридичних осіб фактично становить  5 369 050,28 грн, або 128 % виконання до плану, при плані 4 195 300,00 грн. , понад план надійшло 1 173 750,28 грн ;
 • Орендна плата  з фізичних осіб  фактично надійшла в сумі 878 178,89 грн , або 262 % виконання до плану, при плані 335 100,00 грн , понад план надійшло 543 078,89 грн;
 • Земельний податок  з фізичних осіб  фактично надійшов в сумі  430 237,03 грн , або 89 % виконання до плану при плані 482 300 грн недоотримано коштів на суму 52 062,97 грн;
 • Єдиний податок не виконується, він становить 3 345 635,33 грн, або 87% виконання до плану, при плані 3 831 500,00 грн. , недоотримано коштів на суму 485864,67 грн ;
 • Єдиний податок з юридичних осіб  надійшов в сумі 40 530,52 грн, або 13 % виконання до плану, при плані 282 100,00 грн. , недоотримано коштів на суму 279 200,00 грн ;
 • Єдиний податок з фізичних осіб становить 767 165,64 грн, або 82 % виконання до плану, при плані 934 600,00 грн , недоотримано коштів на суму 167 434,36 грн;
 • Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  фактично надійшов в сумі 2 537 939,17 грн або 97 % виконання до плану, недоотримано коштів на суму 57 760,83 грн ;
 • Інші надходження(штрафи, санкції) надійшли в сумі  10 238,00 грн , ці надходження не планувалися до виконання на 2021 рік.
 • Плата за надання інших адміністративних послуг    фактично надійшла в сумі 2 805,00 грн , або 103 % виконання до плану, понад план надійшло 105,00 грн;
 • Адміністративний збір за державну реєстрацію  становить 59 020,00 грн , або 38 % виконання до плану, при плані 153 000 грн , недоотримано коштів на суму 93 980 грн ;
 • Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності   фактично надійшло в сумі  58 395,86  грн , або 130 % виконання до плану, при плані 44 900,00 грн , понад план надійшло 13 495,86 грн.

       Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить  1 614 097,76 грн. , але по плану не планувалося надходжень коштів  по спеціальному фонді за 9 місяців 2021 року.

          Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2021 року надійшло 11 525 616,20 грн. Зокрема, освітня субвенція – 10 170 800,00 грн. , базова дотація – 1 097 100 грн. , субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції – 19 919,00 грн , субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 185 611,00 грн , інші субвенції з місцевого бюджету – 52 186,20  грн при плані 83 700,00  грн недоотримання субвенцій становить 31 513,800 грн або 62%.

       До спеціального фонду громади  надійшло 17 059,37  грн  екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 33 363,81  грн , плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 41736,50 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять 246 020,00 грн , плата за оренду майна бюджетних установ складає 7 820,23 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становить 420,00 грн, благодійні внески, гранти та дарунки становлять 32 923,85 грн, що надійшли для придбання підручників для дітей 1-4 класів.

Джерелами формування цільових фондів, утворених органами місцевого є добровільні внески юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога відповідно до законодавства та інші надходження, не заборонені чинним законодавством. За звітний період до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, надійшло 1 234 754 грн від АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ці кошти виділенні на придбання комп’ютерної техніки для навчальних закладів, що знаходяться на території Мартинівської сільської територіальної громади та  придбання дитячого майданчика в с.Вакулиха, що знаходиться на території Мартинівської сільської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                                   Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

за 9 місяців 2021 року(% надходжень до бюджету)

 

 

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року складають 48 145 378,56  за загальним фондом  становлять  45 030 806,73 або 87% до плану за 9 місяців 2021 року, за спеціальним фондом складають  3114 571,83 грн, або 59 % до плану 9 місяців 2021 року.

                Видатки загального фонду за звітний період 2021 року виконані в сумі 45 030 806,73 грн, або 87% з них: на фінансування закладів освіти використано – 17 247 093,20  грн  (84% виконання відповідно  до плану за 9 місяців 2021 року),  витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення Мартинівської сільської територіальної громади становлять 814 728,39 грн (83% відповідно до плану за 9 місяців 2021 року), культури та мистецтва – 1 680 500,73 грн (73% до плану за 9 місяців 2021 року), державне управління – 9 567 097,49  грн  (93,00% до плану за 9 місяців 2021 року), житлово-комунальне господарство – 3 667 837,07 грн (73% до плану за 9 місяців 2021 року), видатки на економічну діяльність становлять 1 114 309,85 грн (88% до плану за 9 місяців 2021 року), фізична культура і спорт – 102 940,0000  грн. (74% до плану за 9 місяців 2021 року), субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування становить 5 666 300,00 грн. (100% виконання до плану за 9 місяців 2021 року), субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах склала 5 000 000,00 грн та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціального-економічного розвитку регіонів становить 170 000 грн.

                 Видатки за спеціальним фондом Мартинівської сільської територіальної громади становлять 3 114 571,83 грн: 197 200,00 грн витрачено на придбання комп’ютерного обладнання для апарату виконавчого комітету, 49 800,00 грн витрачено придбання твердопаливного котла для адмін. приміщення,  30 000,00 грн  витрачено на вмеблювання службового приміщення,  1 320 000,00 грн   співфінансування придбання сміттєвоза,  142 000 грн субвенція на придання рентген апарату для стомат. кабінету, 847 904,84 грн придбання комп’ютерних класів для закладів освіти на території Мартинівської сільської територіальної громади, 299 650,00 грн виготовлення проєктно-кошторисної документації харчоблок, 32 190,00 грн поповнення бібліотечного фонду бібліотек громади, 93 347,00 грн витрачено на придбання комп’ютерного обладнання апарату відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, 30 000 грн складають проектні роботи по капітальному ремонту свердловини в селі Варварівка, 117 929,99 грн витрачено на придбання каруселі, 2-х ігрових майданчиків в с. Мартинівка та с.Білухівка та придбання роторної косіли.

             За економічною структурою видатки на утримання установ Мартинівської сільської територіальної громади та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 24 662 383,47 грн або 54,9% від загального обсягу видатків за 9 місяців 2021 року, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 1 432 293,83 грн або 3% від загального обсягу видатків за 9 місяців 2021 року, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 840 379,24  грн або 2% від загального обсягу видатків за 9 місяців, субсидії та поточні трансферти підприємствам  – 3 667 837,07  грн або 8 % від загального обсягу видатків за 9 місяців 2021 року, оплата послуг (крім комунальних) становить 2 068 696,54 грн. або 5% від загального обсягу видатків, інші виплати населенню – 814 728,39  грн або 2% від загального обсягу видатків за 9 місяців, продукти харчування – 662 973,74 грн або 1% від загального обсягу видатків за 9 місяців 2021 року, інші поточні видатки громади складають 45 213,85  грн або 0,1% від загального обсягу видатків за 9 місяців, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 10 836 300,00 грн. грн або 24 % від загального обсягу видатків за 9 місяців 2021 року.

                                           

 

                                        Державне управління

Видатки на утримання органів самоврядування за 9 місяців поточного року виконані в сумі 9 612 095,45  грн, що становлять 20,8 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за 9 місяців 2021 року.  На заробітну плату з нарахуваннями використано 8 490 301,72 грн або 34 %  до загального обсягу витрат на заробітну плату. Кількість штатних одиниць на кінець за 9 місяців відображено згідно затверджених штатних розписів на 2021 рік в загальній кількості 41 шт. од. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 782 996,63 грн або 55% від загального обсягу видатків по придбанню матеріалів, обладнання та інвентарю за 9 місяців 2021 року (придбання канцтоварів, печаток, зачастин до автомобілів, дизельне пальне, господарчі товари, фарба, жалюзі, офісне вмеблювання).Оплату енергоносіїв та комунальних послуг 27 261,67 грн , або  3 %  до загального обсягу витрат оплати за енергоносії та комунальних послуг. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 295 821,58  грн. або 14% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) по Мартинівській сільській територіальній громаді (установка програми ТІС Зарплата, заправки картриджів, постава пакетів MEDOC, програмний комплекс Logica, послуги з первинної тех.. інвентар Білухівка, Мар’янівка, Варварівка, послуги з комплектації книг, обслуговування комп’ютерної техніки, передплата періодичних видань, ліцензійний доступ до програмного забезпечення FIT-бюджет, юридично-консультаційні послуги, охоронні послуги, плата за інтернет, послуги з ремонту автомобіля, технічне обслуговування автомобіля, юридичні експертизи, ремонт комп’ютера, участі в онлайн-семінарах, перевірка лічильників, ремонт системного блока, ремонт та налагодження системи відеоспостереження)

Видатки по спеціальному фонду за звітний період складають 370 347,00 грн.  витрачені на придбання комп’ютерного обладнання для апарату виконавчого комітету обладнання довгострокового користування, придбання твердопаливного котла для адмін. приміщення, на вмеблювання службового приміщення та на придбання комп’ютерного обладнання апарату відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради.

 

                                                    

                                                          Освіта

За 9 місяців поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 17 247 093,20  грн, що становлять 38 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за 9 місяців  2021 року. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 14 788 198,78 грн , або 60% до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за 9 місяців 2021 року. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 456 234,60 грн або 32% від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за 9 місяців 2021 року. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 753 534,95 грн. або 90 % до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за 9 місяців 2021 року. Касові видатки за продукти харчування без урахування батьківської плати, яка скасована Рішення 2 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2021 рік", видатки склали 662 973,74 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладів освіти становить 537 853,19  грн. або 26% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2021 року.

           Видатки  закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 1 286 370,72 грн. Фактична чисельність працівників закладу становить 12,8  штатних одиниць. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 1 053 658,37 грн. або 4 % до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду освіти за 9 місяців 2021 року. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 13 693,60  грн або 1 % від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за 9 місяців 2021 року ( захисні засоби COVID, засоби для ремонту, господарчі товари,автомат вимикач та поповнення медичних аптечок).У 2 групах виховується 31 дітей. Відвідування дітьми дитячого дошкільного закладу становить 3751 дітоднів : (31 діт. х  121 дн. ). Видатки на продукти харчування склали 102 839,86 грн, 15% до загального обсягу витрат на продукти харчування по загальному фонду за 9 місяців 2021 року.  Ціна одного дітодня становила 60,00 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 82 577,24 грн. або 10 % до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду  закладів освіти за 9 місяців 2021 року .

 Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладу дошкільної освіти становить 33 601,65  грн. або 2 % від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) по закладах освіти за 9 місяців 2021 року (охороні послуги, То газових котлів, інтернет, перевірка електролічильника, ремонт ноутбука, ремонт пральної машини, профогляд працівників ДНЗ « Малятко», вимірювання електропровідності кабелю живлення,лабораторні послуги)

         Видатки на утримання   закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 15 915 724,52 грн.  У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 347 школярів.

Фактична чисельність працівників закладу становить 142  штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 80 шт. од. та 62 шт. од. інших працівників. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 13 734 540,39  грн  або 56 % до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців.  З них за рахунок освітньої субвенції – 7 581 358,10 грн. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 442 541,00грн або 31 % від загального обсягу видатків по придбанню матеріалів, обладнання та інвентарю за 9 місяців 2021 року(придбання дизельного пального, господарчих товарів, запасні частини до автобуса, захисні засоби COVID, спорт. товари, товари для ремонту, посуд, документи для заг.шкіл, меблі, бензин та спів фінансування заходів « Нова Українська школа» (парти, стільці і столи).

На придбання продуктів харчування по загальному фонду було використано 560 133,88 грн. 85 % до загального обсягу витрат на продукти харчування по загальному фонду закладів освіти за 9 місяців 2021 року. Батьківська плата також скасована Рішення 2 сесії 8 скликання Мартинівської сільської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Мартинівської сільської ТГ на 2021 рік" . На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 670 957,71 грн або 80% до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду Мартинівської сільської територіальної громади. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладів НВК та опорно-навчального закладу  освіти становить 504 251,54 грн. або 24% від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2021 року (охоронні послуги, профогляди, ТО газових котлів, страхові платежі, інтернет, послуги з реєстрації, шиномонтаж, ТО електролічильників, ремонт ноутбука, обробка та створення бази випускників, поточний ремонт приміщення топкової та вбиральні Варварівського НВК, вимірювання електропровідності кабелів живлення, лабораторні послуги, комплектація підручників, проведення проєкту «Облаштування харчоблоків та капітальний ремонт даху», юридичні послуги, ремонт системи центрального опалення Варварівський НВК, монтаж перегородок у вбиральні Мартинівська ЗОШ, ремонт системи водопостачання Варварівський НВК, ремонт автобусів, встановлення та налагодження системи WI-FI, навчання з  правил безпеки  газопостачання, ТО вузлів обліку газу та розпломбування візлів газу).

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 814 728,39 грн. або 2 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за 9 місяців 2021 року. На надання пільг окремим категоріям громадян у вигляді пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи витрати становлять 5 686,20 грн за 9 місяців 2021 року, на оздоровлення  та відпочинок дітей витрачено 338 100,00 грн., на надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв’язку витрачено 227,94 грн., виплати соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали  35 714,25 грн..

Витрати Мартинівської сільської територіальної громади на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального складають 435 000 грн..

 

Культура і мистецтво

По галузі „ Культура і мистецтво ” видатки за  9 місяців 2021 року  використані в сумі 1 680 500 грн , становлять 4% до загального обсягу витрат по загальному фонду 9 місяців 2021 року. Фактична чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 17 шт. од. На території, підпорядкованій Мартинівській сільській територіальній громаді, функціонують  4 будинки культури, Народний музей , 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

    Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 1 383 882,99 грн  , що складає 6 % до загального обсягу витрат на заробітну плату по загальному фонду за 9 місяців 2021 року.

         Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 116 323,20 грн або 8 % від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за 9 місяців 2021 року.( попередня оплата за періодичну пресу, канцтовари, штампи, подарункові набори, придбання повітряних кульок, придбання квітів, захисні засоби COVID, придбання електочайників, придбання будматеріалів, подарунки для проведення свят, товари для оформлення свят, інвентар для фітнесу, апаратура для запису та відтворення аудіо звуку).  На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 59 582,62 грн  або 7 % до загального обсягу витрат на оплату комунальних послуг по загальному фонду за 9 місяців 2021 року. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) закладів культури і мистецтва становить 120 711,92 грн. або 6 % від загального обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних)  за 9 місяців 2021 року( інтернет, підключення до мережі інтернет, встановлення та перевірка електролічильника, ремонт ноутбука, заміна блоку живлення, заправеа вогнегасників, послуги з організації відпочинку та розваг до Дня Незалежності України).

 

Фізична культура і спорт

По галузі „ фізична культура і спорт ” видатки за  9 місяців 2021 року  використані в сумі 102 940,00 грн , становлять 0,2% до загального обсягу витрат по загальному фонду 9 місяців 2021 року.

         Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 76 740,00 грн або 5 % від загального обсягу видатків по придбанню обладнання та інвентарю за 9 місяців 2021 року(  придбання кубків ,медалей для проведення спортивних заходів, спортивної форми та м’ячів футбольних та волейбольних). Інші поточні витрати склали 26200,00 - членські внески до Федерації футболу.

     

Госпрозрахункове сільське комунальне підприємство

 

Видатки госпрозрахункового сільського комунального підприємства по загальному фонду становлять 3 667 837,07 грн , що становлять 8 % до загального обсягу витрат по загальному фонду за  9 місяців 2021 року. На заробітну плату з нарахуванням використано 2 321 613,19 грн, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 74 310,01 грн (контейнери сітчасті для збору пластикових пляшок, леска, бензотример, бензопила), видатки на оплату послуг (крім комунальних)  склали 1 271 913,87 грн, це обслуговування мереж вуличного освітлення та поточний ремонт освітлення в селах Мар’янівка, Мартинівка, Білухівка та Варварівка, поточний ремонт водогону в с. Білухівка, закупка пального, проектні роботи по капітальному ремонту свердловини в селі Варварівка.

 

 

 

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

Видатки для здійснення заходів із землеустрою склали 146 361,00 грн., що витрачені на виготовлення нормативно-грошової оцінки с.Варварівка та закупка програми для спеціалістів земельного відділу Мартинівської сільської територіальної громади.

 

Реалізація інших  заходів , пов’язаних  з соціально- економічною діяльністю

територій

Видатки на оплату послуг (крім комунальних)  за загальним фондом склали 967 948,85 грн (2% до загального обсягу витрат за  9 місяців 2021 року), що витрачені на поточний ремонт телекомунікаційної мережі адмін. приміщення, послуги з тех. Обстеження житлового будинку, послуги з проектного менеджменту, поточний ремонт топкової адмін. приміщення, ремонт приміщення Білухівського АЗПМС, поточний ремонт адмін. приміщення сільської ради, ремонт Мартинівської АЗПМС, ремонт Варварівської АЗПМС, монтаж пандуса, ремонт опалення приміщення ДНЗ «Малятко», ремонт топкової ДНЗ «Малятко».

 

 

 

 

Фото без опису

 

      Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року  за загальним фондом ( %)

                                  Міжбюджетні трансферти

Станом на 01.10.2021 року по загальному фонду було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 10 836 300,00  грн. Виконання становить 100%., за спеціальним фондом субвенції з місцевого бюджету склали  1 462 000 грн.

Карлівському районному бюджету було надано субвенції на утримання бюджетних установ в сумі 5 808 300,00 грн. з бюджету Мартинівскої сільської територіальної громади. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за  9 місяців 2021 року перераховано  у розмірі  1 601 800,00 грн. або 100%, кошти перераховані на утримання установ Управління соціального захисту населення становлять 60 000,00  грн  виконання 100% , субвенції в сумі 63 000,00 грн за  9 місяців 2021 року надані для фінансування Трудового архіву , 1 283 400,00 грн. були перераховані на обслуговування населення Мартинівської сільської територіальної громади в Центрі надання адміністративних послуг Карлівської районної державної адміністрації , кошти в сумі 208 800,00  грн. передбачені для виплати заробітної плати інструкторі методистів в громадській організації ВФСТ « Колос».

       Субвенція з місцевого бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за  9 місяців 2021 року Комунальному некомерційному підприємстві  “Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги” становить 1 707 800,00 грн. , для забезпечення діяльності у сфері пожежної охорони виділено кошти в сумі 252 500,00 грн за  9 місяців 2021 року, для методичного забезпечення діяльності закладів освіти та забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти надано субвенцію за  9 місяців 2021 року в сумі 382 500,00 грн. та для керівництва і управління у відповідній сфері у містах , селищах , селах , територіальних громадах( ЦНАП) надано в сумі 109 800,00 грн, витрати  на методичне забезпечення діяльності закладів освіти для утримання Комунальної установи «Карлівський інклюзивно-ресурсний центр» склали 27 100,00 грн та на надання освітніх послуг (Карлівська дитяча музична школа) було виділено 71 600,00 грн. Виконання становило 100%.

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцій, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах склала 5 000 000,00 грн.

Також надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в розмірі 120 000,00 грн  згідно «Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області на 2021-2023роки) та 50 000,00 грн 13 ДПРЧ 1 ДПРЗГУ ДСНС України у Полтавській області.

Субвенція за спеціальним фондом Мартинівської сільської територіальної громади на здійснення природоохоронних заходів склала 1 320 000,00 грн (співфінансування придбання сміттєвоза).

 

 

 

 

Структура надання субвенцій з місцевого бюджету за  9 місяців 2021 року

 

Фото без опису

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Начальник  фінансового відділу                                          Юлія Думенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь