A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Проєкт рішення про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2022рік

Дата: 06.12.2021 15:12
Кількість переглядів: 424

      ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

 

«____»________________2021 року

 

                                                 С. Мартинівка

 

«Про бюджет  Мартинівської сільської територіальної громади
 на 2022 рік»

16567000000
(код бюджету)

Керуючись частиною пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 76, 77  Мартинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

      доходи  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 76 373 400,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету –76 373 400,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

      видатки бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 76 373 400,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 73 832 400,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 2 541 000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Мартинівської сільської територіальної громади    у сумі 2 541 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

   дефіцит за спеціальним фондом бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 2 541 000 ,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у розмірі 150 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд   у розмірі 760 000 ,00 гривень, що становить 1 відсоток бюджету Мартинівської сільської територіальної громади видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам- 14 583 900,00;

- базова дотація- 1 244 800,00 грн.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, делегувати виконавчому комітетові сільської ради повноваження щодо збільшення (зменшення), у міжсесійний період сільської ради, обсягу дохідної та видаткової частин бюджету громади у разі зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів бюджету  громади з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат на реалізацію місцевих програм у сумі 16 895 000,00 гривень бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  згідно з додатком 5 до цього рішення на 2022 рік.

5.Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15  Бюджетного кодексу України.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2022 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівникам бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

- забезпечення продуктами харчування;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти та вищої освіти;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу.

       8. Надати право фінансовому відділу Мартинівської сільської ради :

     1) відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. А також шляхом придбання державних цінних паперів , згідно з порядком. Визначеним Кабінетом Міністрів України;

     2) в межах бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальними фондами бюджету громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету громади та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

       3) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету громади платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

       4) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету громади для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

      9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Мартинівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 

10.  Головними розпорядниками коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України на 2022 р. стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (статті 48, 49, 51);

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків місцевого бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

У разі передачі після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій, завдань чи надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання  тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.                                                                                                                                                                                                                           

12. Здійснювати з 01 січня 2022 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

14. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6  є невід’ємною частиною цього рішення.

15. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Фінансовому відділу Мартинівської сільської ради опублікувати рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Життя і слово».

11. Організацію виконання цього рішення покласти на Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Мартинівський сільський голова                                     Віктор КОТЕНКО

Додаток 1

https://rada.info/upload/users_files/21046561/318779cfa42f065e480f3e7f15134d95.docx

Додаток 2

https://rada.info/upload/users_files/21046561/40ab7246f3d4ac33f657e2f96635f4cf.docx

Додаток 3

https://rada.info/upload/users_files/21046561/ec20a5a41372d0b7782a782405d5111e.docx

Додаток 4

https://rada.info/upload/users_files/21046561/aa19b41484b48ed07241c5b658671557.docx

Додаток 5

https://rada.info/upload/users_files/21046561/6229fdeb12bd21aedd8e268f893c5bfb.docx

Додаток 6

https://rada.info/upload/users_files/21046561/a654f1977d55270fabdd3bf6c5ccc5c5.docx

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь