Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Положення про службове житло

Дата: 27.01.2022 08:29
Кількість переглядів: 2241

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від «24» січня 2022 року         с. Мартинівка                      №121/2022

 

 

Про затвердження Положення

про службове житло

Враховуючи клопотання начальника відділу освіти, культури та спорту    Мартинівської сільської ради від 20.10.2021 р. № 966 та на виконання рішення виконавчого комітету  від 22.10.2021 р.  94/2021 «Про службове житло»,  з метою забезпечення службовим житлом педагогічних, медичних працівників Мартинівської сільської ради Полтавської області, та інших осіб, які працюють на підприємствах, установах чи організаціях державної, комунальної форми власності, і не мають власного житла для проживання, на час виконання ними своїх службових обов'язків,  керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, Житловим кодексом України, пунктом 3 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», підпунктом 2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникли у практиці застосування судами Житлового кодексу України» (п. 19) від 12 квітня 1985 р. за № 2,  виконавчий комітет сільської  ради,

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Положення про службове житло, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Родика О.А.

 

 

             Сільський голова                                       Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету сільської ради

від 24 січня 2022 року №121/2022

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службове житло

1.Загальні положення


          Дане положення призначене для врегулювання питання щодо придбання, використання, передачі в оренду, відчуження та порядку приватизації службового житла,  що належить на праві власності Мартинівській територіальній громаді  в особі Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Службовим житлом, що належить на праві власності Мартинівській територіальній громаді в особі Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області є квартири, будинки та інші житлові приміщення призначені для проживання в них педагогічних, медичних працівників та осіб, які працюють на підприємствах, установах чи організаціях Мартинівської територіальної громади (згідно переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого окремим рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради) та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними своїх службових обов'язків.

 Службові  жилі  приміщення  призначаються  для   заселення
громадянами,  які  у  зв'язку  з  характером  їх трудових відносин
повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.

Придбання службового житла сільською радою проводиться відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та Житлового кодексу України.

У випадках коли ціна житла, що планується придбати, не перевищує суми необхідної для проведення тендеру, купівля житла проводиться на загальних засадах. Службове житло надається для проживання вищевказаним особам  на період їх повноважень на відповідних посадах та на договірних засадах. 
          Службове житло є комунальною власністю Мартинівської територіальної громади в особі Мартинівської сільської ради та знаходиться на балансі і оперативному управлінні Виконавчого комітету сільської ради.

2. Порядок придбання службового житла


          Придбання службового житла,  проводиться в разі потреби забезпечення даним житлом педагогічних, медичних працівників та осіб, які працюють на підприємствах, установах чи організаціях Мартинівської територіальної громади (згідно переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого окремим рішенням виконавчого комітету) та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними своїх службових обов'язків.

 В разі виникнення потреби в придбанні службового житла виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради приймається рішення про придбання житла, в якому зазначається вид житла (квартира, будинок), сума коштів, яка виділяється для придбання житла та визначаються відповідальні за проведення даної закупівлі.

Придбання службового житла здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» через електронний майданчик «Позоро», а у разі відсутності пропозицій з продажу житла у відповідному населеному пункті Мартинівської територіальної громади - на вторинному ринку, шляхом конкурсного відбору. Для придбання житла на вторинному ринку сільська рада розпорядженням сільського голови утворює конкурсну комісію та затверджує  її  склад.

 Конкурсна комісія утворюється у складі не  менше 9 осіб,  в тому числі: голови постійних комісій сільської ради, а також представників, відділу бухгалтерського обліку та  звітності апарату виконавчого комітету сільської ради та  управління правового та кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету сільської ради.

Голова конкурсної комісії – заступник сільського голови входить до загального складу конкурсної комісії.

У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.

         До основних завдань конкурсної комісії належить:

 опублікування оголошення з інформацією про проведення конкурсу та 

його результати в районній газеті «Життя і слово», на офіційному веб-сайті Мартинівської сільської ради.

В інформації зазначаються вимоги до житла, яке буде придбаватись, вартість за  1 м² загальної площі житла, перелік документів, що необхідно надати до конкурсної комісії,  адреса,  номер  телефону і режим роботи конкурсної комісії, строк подання документів (не менш як 10 днів), дата і місце проведення конкурсу;

 розгляд конкурсних пропозицій (протягом 10 робочих днів);

 визначення  переможця  (переможців)  конкурсу.

 За результатами проведення конкурсу складається   протокол.

Відповідальні за проведення конкурсу: голова та секретар комісії.

Фізичні та юридичні особи, які бажають запропонувати житло для продажу на вторинному ринку за конкурсом, повинні надіслати (надати) до конкурсної комісії у закритому вигляді з позначкою «На конкурс» такі документи, а саме:

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням: 

          найменування  юридичної  особи,  прізвища  та ініціалів її керівника,  форми власності,  місцезнаходження,  номера телефону, телефаксу;

          прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, e-mail;

          2. Виписка з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних  осіб-підприємців, копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), засвідчена в установленому порядку;

          3. Засвідчені   в   установленому   порядку   копії   установчих документів (для юридичних осіб);

          4. Копії  всіх сторінок паспорта фізичної  особи  та  реєстраційного  номера облікової  картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої    релігійні    переконання   відмовляються   від   прийняття реєстраційного   номера  облікової  картки  платника  податків  та повідомили  про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

          5. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

          6. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

          7. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

           8. Нотаріально засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно або  інших  правовстановлюючих  документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

          9. Нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме  майно  або  витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

          10. Засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру, будинок.

За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

Відповідальність за достовірність наданих документів несе Учасник конкурсної пропозиції .

Вимоги для об’єкта закупівлі (житла – квартири):

житло (будинок, квартира) повинно бути запропоноване у житлових будинках на вторинному ринку;

житло (будинок, квартира) повинно  відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам і бути придатним для проживання (енергозабезпечення, газ, водопостачання).

Вимоги щодо вартості житла:

вартість житла, запропонованого учасниками на конкурс не повинна перевищувати показники опосередкованої вартості спорудження житла в Полтавському регіоні, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на відповідний період, якщо інше не передбачено законодавством.

Загальна та житлова площа житла, що придбавається, повинна відповідати нормативно-правовим актам для кожної категорії осіб та членів їх сім’ї.

Видатки, пов'язані з придбанням житла на вторинному ринку, провадяться на підставі договору купівлі-продажу житла та покладаються на продавця.

Учасник під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Умови проведення конкурсу:

Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється протягом десяти робочих днів з дати кінцевого терміну їх подання.

Конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності конкурсній документації.

Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог конкурсної документації, не приймаються та не розглядаються.

Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб.

У випадках, коли було двічі відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох  конкурсних  пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє - може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції  якого  відповідають  вимогам  конкурсної документації.  В цьому випадку комісія приймає протокольне рішення про розгляд питання щодо укладення договору на придбання житла відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, що відповідає визначеним вимогам (рівні між собою технічні, комунікаційні характеристики), за якою вартість придбання 1 м² загальної площі житла на вторинному ринку в населених пунктах Мартинівської територіальної громади, а також в Полтавському  районі та є найнижчою серед запропонованих. 

За результатами аналізу конкурсних пропозицій складається протокол, в якому зазначаються результати конкурсу.

Підписаний протокол є підставою для укладання сільською радою договору купівлі-продажу житла (квартири).

Результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу, що приймали в ньому участь.

Складення та подання звітності про використання коштів сільського бюджету, а також  контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Після завершення процедури придбання, службове житло зараховується на баланс та передається в оперативне управління Халтуринського ГСКП з обов’язковим включенням до числа службових у відповідності до вимог чинного законодавства.

            Жиле  приміщення  включається  до числа службових рішенням
виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

            Облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно
від  їх  належності, здійснюється Халтуринським госпрозрахунковим сільським комунальним підприємством, після прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення  про  включення  житлового  приміщення  до  числа  службових
та вносяться в Перелік об’єктів комунальної власності Мартинівської територіальної громади.

 Службові жилі приміщення обліковуються в журналі обліку службових жилих приміщень.

          Оперативний облік  належних  їм  службових  жилих   приміщень провадять також відповідні підприємства, установи, організації.

До  числа  службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення.
          Жиле  приміщення  виключається  з  числа  службових,  якщо відпала потреба в такому його використанні,  а також  у  випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих.  Сам по собі факт проживання в службових жилих  приміщеннях  робітників  і службовців,  які  припинили  трудові  відносини  з  підприємством, установою, організацією  за власним бажанням, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

Виключення житлового приміщення з числа службових проводиться на підставі клопотання підприємства,  установи,  організації рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.  

          Про виключення  житлового приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.

          

                                              3. Умови передачі службового житла


        Перелік  категорій  працівників, окрім, педагогічних працівників, яким може  бути  надано службове житло, затверджується рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

Службові жилі приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх працівників відповідних категорій, зазначені приміщення надаються, виходячи з інтересів забезпечення нормальної діяльності підприємства, установи, організації громади.

Службове жиле приміщення має бути благоустроєним стосовно до   умов   даного  населеного  пункту,  відповідати  встановленим санітарним і технічним вимогам.

 При наданні службових  жилих  приміщень  не  допускається заселення  однієї  кімнати  особами  різної  статі,  старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких  хронічних  захворювань,  у  зв'язку  з  чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.

 Не допускається  також  заселення  квартири,  збудованої  для однієї сім'ї,  двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

 Службові  жилі  приміщення  надаються   у   межах   13,65
квадратного  метра  жилої площі на одну особу,  але не менше рівня
середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному
пункті, визначеному в установленому порядку.

Для одержання службового житлового приміщення відповідний працівник подає заяву на ім’я сільського голови із  зазначенням складу сім’ї, на який надаватиметься житло.

До заяви додається:

 

клопотання керівника підприємства, установи, організації Мартинівської територіальної громади,  про виділення службового житла працівнику із зазначенням посади та/або виконуваної роботи, на яку він приймається;

довідка про склад сім’ї заявника;

документи, що підтверджують родинні відносини заявника з іншими членами сім’ї (зокрема, свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження тощо);

копії паспортів з відбитками штампів про реєстрацію. Вказане має значення у контексті необхідності проживання членів сім’ї (крім другого з подружжя та неповнолітніх дітей) за місцем реєстрації заявника.

            Службові    жилі   приміщення   надаються   за   рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

            У рішенні зазначається, посада або виконувана робота особи,  якій надається службове жиле приміщення,  склад її  сім'ї, розмір  приміщення,  що  надається, кількість  кімнат  у ньому та адреса.

             Перед винесенням рішення про  надання  службового  житлового
приміщення   балансоутримувач зобов'язаний роз'яснити  працівникові  особливості  договору  найму зазначеного приміщення.

             Громадяни,  вказані  в  рішенні  про  надання  службового
житлового приміщення,  дають  письмове  зобов'язання  про  звільнення
займаного службового житлового приміщення після розірвання трудових відносин (звільнення з роботи).

             Рішення про надання  службового  житлового  приміщення  може бути переглянуто до видачі ордера,  якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

             Службові  житлові  приміщення,  що  звільняються,  надаються особам,  які мають право на їх одержання, в порядку, встановленому цим Положенням.

             Громадянинові, на  підставі  рішення виконавчого комітету про  надання   службового   житлового приміщення видається  спеціальний  ордер (додаток  №2),  який  є  єдиною  підставою для вселення в надане службове житлове приміщення та укладається договір найму службового житлового приміщення (додаток №3).

     Ордер дійсний протягом 30 днів.


    Ордер  вручається  громадянинові,  на  ім'я   якого   він виданий,  або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи,  що їх  замінюють)  членів сім'ї, включених до ордера.

 

4. Користування службовим житловим приміщенням


          Користування службовим житловим приміщенням здійснюється на підставі договору найму службового житлового приміщення (додаток №3).

Наймач службового житлового приміщення вправі проживати в ньому разом з членами своєї сім’ї.

           Наймач вправі, у встановленому порядку, за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб.
На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
           Наймач службового житлового приміщення і члени його сім’ї зобов’язані додержуватися умов договору найму службового житлового приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання житлового будинку.
           Наймач службового житлового приміщення зобов’язаний своєчасно вносити плату за комунальні послуги ( водопостачання, електрична, теплова енергія та інші послуги) за затвердженими у встановленому порядку ставками і тарифами. Зазначені платежі вносяться щомісяця в строки, визначені відповідними нормативними документами, юридичним особам які уповноважені надавати такі послуги.

Наймач службового житлового приміщення і члени його сім’ї зобов’язані бережно ставитися до наданого житлового приміщення і його обладнання, провадити за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільнені приміщення - здати його в належному стані.

В разі невиконання своїх зобов'язань щодо своєчасної (щомісячної) оплати вказаних послуг, Наймодавець має право розірвати договір з Наймачем та звернутися до суду для захисту своїх інтересів та відшкодування збитків. 

Розмір плати за наймання службового житлового приміщення визначається в сумі 1 грн. в рік.

Інші особливості, щодо використання службового житла, що винаймається, визначаються договором найму.

 

5. Порядок відчуження службового житла


              Працівники, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, підлягають виселенню з службового приміщення в місячний термін з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого житлового приміщення. 

Не може бути виселено осіб :

які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, за клопотанням якої їм надали службове жиле приміщення, не менш як п'ятнадцять  років;

осіб, що звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з підприємством, установою, організацією;

членів сім’ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення.

         Службове житло, яке придбано сільською радою, може бути приватизоване за таких умов:

безперервне проживання в ньому особи не менше 10 років або перебування даної особи в трудових відносинах з установою, підприємством, організацією, відповідно до якої надано житло, не менше 10 років.

         Кошти отримані від продажу службового житла зараховуються до сільського бюджету Мартинівської територіальної громади.

 

 

       Секретар виконкому                                                 І.А. Дроздович

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток № 1
                          до Положення про  
                          службове житло
                          

 

ЖУРНАЛ
        обліку службових жилих приміщень

спільної власності територіальної громади Карлівського району

 

 

Належність   житлового    будинку і найменування підприємства, установи,  організації,  за якою закріплено  службове жиле приміщення

Адреса службового приміщення (населений пункт, вулиця, № будинку, квартири)

Характеристика службового житлового приміщення (окрема квартира, будинок, благоустроєна чи не благоустроєна, поверх, кількість кімнат, розмір житлової площі)

Дата і № рішення сесії районної ради про включення житлового приміщення до числа службових

Дата і № рішення сесії районної ради про виключення житлового приміщення до числа службових

Примітка

1

2

3

4

5

6


 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                 І.А. Дроздович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток № 2
                          до Положення про  
                          службове житло

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

«____»_________________20_____р.

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

 «____»_________________20_____р.

 

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА СЛУЖБОВЕ ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

 

№_____________ серія__________

 

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА СЛУЖБОВЕ ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

 

№_____________ серія__________

 

Ордер виданий гр.

_________________________________

 

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з сімєю з ______ чоловік на право зайняття службового житлового приміщення  жилою площею_______м², яке складається з___________ у квартирі за адресою:

 (кількість кімнат)

_________________________________

              (вулиця, проспект, провулок)

будинок №_______квартира №______

 

 

Підстава видачі ордера ___________

_______________________________

Дані про особу, на ім'я якої видано ордер______________________________________________________________________________________________

              (місце роботи, посада)

 

Ордер виданий гр.

____________________________________

 

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з сімєю з ______ чоловік на право зайняття службового житлового приміщення  жилою площею_______м², яке складається з___________ у квартирі за адресою:

 (кількість кімнат)

_________________________________

              (вулиця, проспект, провулок)

будинок №_______квартира №______

 

 

Підстава видачі ордера ___________

_______________________________

Дані про особу, на ім'я якої видано ордер______________________________________________________________________________________________

              (місце роботи, посада)

 

Склад сім’ї:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні відносини з особою, на ім’я якої видано ордер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Сільський голова  _________В.І.Котенко

 

Ордер одержав___________________

________________________________

                                   (підпис)

 

Дата одержання:

«____»__________________20____р

Склад сім’ї:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Родинні відносини з особою, на ім’я якої видано ордер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Сільський голова  _________В.І.Котенко

 

Ордер одержав___________________

________________________________

                                   (підпис)

 

Дата одержання:

«____»__________________20____р.

 

 

Секретар виконкому                                                 І.А. Дроздович

 

Додаток № 3

до Положення про  
                          службове житло

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

найму службового житлового приміщення

 

«___» _________ 20__р.                                                           с. Мартинівка

 

Халтуринське ГСКП, в особі директора_____________________________________ ___________________________________________________, (далі – Наймодавець), який діє на підставі Статуту, та ________________________________________________________________________________________________________________, (далі – Наймач), серія і номер паспорта _______________, виданий ___________________________________________________,

 

уклали даний договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. За даним договором найму Наймодавець надає Наймачеві та членам його сім’ї у користування службове житлове приміщення, придатне для постійного проживання в ньому за плату відповідно до акту приймання-передачі, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. За даним договором надається наступне службове житлове приміщення за адресою: _______________________________________________( далі – Приміщення), та загальною площею_________м².

1.3. Сторони підтверджують, що на момент передачі Приміщення, що передається у найм, недоліки житлового приміщення відсутні і у Наймача немає будь-яких претензій з приводу стану Приміщення.

1.4. Наймодавець передає в найм також майно, що знаходиться у Приміщенні.

1.5. Відповідно до договору крім Наймача в приміщенні будуть постійно проживати наступні громадяни:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.6. Громадяни, що постійно проживають разом з Наймачем, мають рівні права по користуванню приміщенням. Відносини між Наймачем і такими громадянами визначаються законом. Відповідальність перед Наймодавцем за дії громадян, що постійно проживають із Наймачем, у випадку порушення ними умов даного договору найму, несе Наймач.

1.7. Інші громадяни можуть бути вселені в Приміщення за згодою Наймодавця, Наймача і громадян, що постійно проживають із Наймачем, у якості постійно проживаючих з Наймачем. Неповнолітні діти Наймача вселяються без згоди Наймодавця.

1.8. Наймач і громадяни, постійно з ним проживаючі, за спільною згодою й з попереднім повідомленням Наймодавця, вправі дозволити безоплатне проживання в приміщенні тимчасовим мешканцям (користувачам). Строк проживання тимчасових мешканців - не більше 6 місяців. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування Приміщенням. Відповідальність за дії тимчасових мешканців перед Наймодавцем несе Наймач.

 

2. ПЕРЕДАЧА ПРИМІЩЕННЯ НАЙМАЧУ

2.1. Сторони домовились, що Приміщення та майно, передаються Наймодавцем та повинні бут прийняті Наймачем протягом 5 (п’яти) днів з моменту укладення цього Договору.

2.2. Передача Приміщення в найм оформлюється актом приймання-передачі.

2.3. Приміщення та майно вважаються фактично переданими у найм з моменту підписання акту приймання-передачі Приміщення.

2.4. В момент підписання акту приймання-передачі Наймодавець зобов’язаний передати Наймачеві ключі від Приміщення.

 

3. Обов'язки сторін за даним договором

 

2.1. Наймодавець зобов'язується:

- передати Наймачеві приміщення в стані, придатному для проживання;

- проводити капітальний ремонт квартири. На час проведення капітального ремонту з відселенням - надати наймачеві та членам його сім'ї інше житло, що відповідає технічним і санітарним вимогам, не розриваючи при цьому договору найму житлового приміщення, яке перебуває в стадії ремонту. У період проживання наймача в іншому приміщенні він вносить плату лише за наймання приміщення, наданого йому на час проведення ремонту;

- вживати заходів для відселення наймача та членів його сім'ї у разі, коли будинок перебуває в аварійному стані.

- наймодавець має також інші передбачені актами законодавства зобов'язання.

2.2. Наймач зобов'язується:

- використати приміщення виключно за цільовим призначенням, забезпечувати схоронність Приміщення й підтримувати його в належному стані;

- забезпечувати належне утримання житлового приміщення, не допускати безгосподарного користування ним, своєчасно вживати заходів до усунення недоліків, виявлених у наданні житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;

- не допускати руйнування та зміни конструкції житлового приміщення, проведення робіт з його перепланування та переобладнання інженерних систем;

- проводити за власний рахунок ремонт і заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

- відбудовувати пошкоджене житлове приміщення та відшкодовувати інші збитки, завдані ним та членами його сім'ї наймодавцю, іншим мешканцям будинку;

- не вчиняти дій, що порушують права та зачіпають інтереси інших мешканців будинку;

- дотримуватися правил користування приміщеннями житлових будинків, санітарних і протипожежних правил та вимог інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

- не вправі робити перебудову й реконструкцію приміщення без згоди Наймодавця;

- вчасно вносити плату за приміщення;

- самостійно вносити комунальні платежі;

- здійснювати поточний ремонт приміщення.

- передати наймодавцю житлове приміщення у разі його звільнення в належному технічному і санітарному стані з оформленням акту приймання-передачі. У разі коли майно передається наймодавцю у пошкодженому стані порівняно із станом, зафіксованим в акті приймання-передачі під час надання житлового приміщення у наймання, - відшкодувати заподіяні збитки за рахунок власного майна та/або майна членів його сім'ї, які проживали в зазначеному приміщенні разом з ним.

- безперешкодно допускати Наймодавця до Приміщення.

- Наймач має також інші передбачені актами законодавства зобов'язання.

2.3. Наймодавець не вправі робити переустаткування зданого в найм приміщення без згоди Наймача, якщо таке переустаткування істотно змінює умови користування зданим приміщенням.

 

4. Права сторін

 

3.1. Наймодавець має право вимагати від наймача:

- своєчасно вносити плату за наймання житлового приміщення і надані житлово-комунальні послуги у розмірі та порядку, що встановлені пунктом 3.2 договору;

- дотримуватися вимог правил користування приміщеннями житлових будинків, санітарних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

- своєчасно вживати заходів до усунення недоліків, пов'язаних з наданням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини наймача;

- надавати можливість для доступу в житлове приміщення для усунення пошкоджень санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення в установленому актами законодавства порядку технічного та профілактичного огляду;

- відшкодовувати збитки, завдані наймачем та членами його сім'ї житловому приміщенню або майну наймодавця, інших мешканців будинку;

- звільнити займане житлове приміщення у разі розірвання цього договору із складенням акту приймання-передачі.

3.2. Наймодавець має право 1 (один) раз щомісячно здійснювати перевірку порядку використання Приміщення та стану Приміщення і майна, що здається у найм.

3.3.Наймодавець має також інші передбачені актами законодавства права.

3.2. Наймач має право:

- за згодою Наймодавця змінити замки вхідних дверей та кімнат, укріплювати вхідні двері;

- за згодою Наймодавця установлювати сигналізацію та інші системи охорони Приміщення.

 

5. Розмір плати за наймання житлового приміщення та порядок її внесення

 

4.1. Розмір плати за наймання службового житлового приміщення визначається в сумі 1 грн. в рік.

 4.2. Плата за найм Приміщення не включає оплату комунальних послуг.

4.3. Комунальні послуги оплачуються Наймачем самостійно.

4.4.  У випадку нецільового використання Приміщення сплачується штраф у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ

 

7.1. Після закінчення строку найму, Наймач зобов'язаний передати Наймодавцю приміщення та майно, що було передане Наймодавцем у найм відповідно до умов цього Договору, протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення строку найму.

7.2. Повернення приміщення оформлюється від­повідним актом приймання-передачі.

7.3. Протягом строку, передбаченого п. 7.1 цього Договору, Наймач зобов'язаний виїхати з приміщення та підго­тувати його до передачі Наймодавцю.

7.4. Сторони домовились про те, що приміщення та майно є фактично переданими Наймодавцю з моменту підписан­ня акту приймання-передачі Житлового приміщення.

 

 

 

7.5. У момент підписання акту приймання-передачі приміщення, Наймодавець перевіряє стан Житлового приміщення, а Наймач передає Наймодавцю ключі від Житлового приміщення.

7.6. Наймач зобов'язаний передати Житлове приміщення та майно Наймодавцю у тому самому стані, в якому воно було пере­дано в найм з урахуванням нормального зносу.

 

7. Розірвання даного договору

5.1. Наймач вправі за згодою інших громадян, що постійно проживають із ним, у будь-який час розірвати даний договір з письмовим попередженням Наймодавця за три місяці.

5.2. Даний договір може бути розірваний на вимогу Наймодавця у випадках:

- невнесення Наймачем плати більше двох разів після закінчення встановленого даним договором строку платежу;

- руйнування або псування приміщення Наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає.

5.3. Даний договір може бути розірваний на вимогу кожної зі сторін у договорі:

- якщо приміщення перестає бути придатним для постійного проживання, а також у випадку його аварійного стану;

- в інших випадках, передбачених житловим законодавством.

5.4. Якщо після попередження Наймача про необхідність усунення порушення, Наймач або інші громадяни, за дії яких він відповідає, продовжують використовувати приміщення не по призначенню або порушувати права й інтереси своїх сусідів, Наймодавець вправі в судовому порядку розірвати договір найму.

5.5. У випадку розірвання договору найму в судовому порядку Наймач і інші громадяни, що проживають у приміщенні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню із приміщення.

5.6. Наймодавець, наймач та члени його сім'ї у разі порушення умов цього договору несуть відповідальність згідно із законом.

5.7. Спори між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

8. Строк дії договору та інші умови

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту передачі та прийняття Приміщення відповідно до акту приймання-передачі і діє до ____________ 20__ року.

6.2. Дія цього Договору вважається автоматично продовжено на той самий строк та на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін не виявила бажання припинити дію цього Договору і не заявила про це шляхом письмового повідомлення за 10 (десять) днів до закінчення строку дії цього Договору.

6.3. Строк найму може бути змінений лише а взаємною згодою обох Сторін.

6.3. У випадку смерті Наймача або його вибуття із приміщення договір продовжує діяти на тих же умовах, а Наймачем стає один із громадян, що постійно проживають із колишнім Наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо така згода не досягнута, всі громадяни, що постійно проживають у приміщенні, стають співнаймачами.

6.4. Наймодавець може прийняти рішення про ініціювання розірвання цього договору та виселення наймача та членів його сім'ї з службового житлового приміщення без надання іншого житла за таких підстав:

- надання наймачеві та членам його сім'ї або придбання ним іншого житлового приміщення;

- зівання трудових відносин;

- невнесення протягом шести місяців наймачем плати за користування службовим житлом;

- систематичне порушення наймачем та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, його руйнування чи псування, а також використання житлового приміщення не за призначенням, порушення громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, порушення умов договору найму службового житла після письмового попередження наймача.

6.5. Примусове розірвання цього договору здійснюється виключно за рішенням суду.

6.6. Зміни до цього договору можуть бути внесені за згодою сторін з оформленням додаткового додаткової угоди до договору.

Додатковий угода та додатки до нього є невід'ємною частиною цього договору.

6.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються актами законодавства.

6.8. Цей договір укладений на ___ сторінках у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

6.9. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови їх складення у письмовій формі та підписання обома Сторонами.

 

9.  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Наймодавець:                                                        Наймач:

 

_________________                                                     _________________

_________________                                                     _________________

_________________                                                     _________________

М. П.                                                                   М. П.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                          І.А.Дроздович                                                        


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь