A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Дата: 01.08.2022 12:36
Кількість переглядів: 411

Фото без описуОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Спорудження експлуатаційних свердловин №№ 539, 540, 542, 544, 546 Західно-Хрестищенського ГКР на газ і конденсат, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

Проектна глибина свердловин: свердловина № 539 Західно-Хрестищенського ГКР – 3550 м, свердловина № 540 Західно-Хрестищенського ГКР – 3550 м, свердловина № 542 Західно-Хрестищенського ГКР – 3580 м, свердловина № 544 Західно-Хрестищенського ГКР – 3435 м, свердловина № 546 Західно-Хрестищенського ГКР – 3550 м.

Підключення свердловин включає обв’язку устя свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів підключення до існуючих установок комплексної підготовки газу (свердловини №№539, 540 – до УКПГ-1 Західно-Хрестищенського ГКР, свердловини №№542, 546 – до УКПГ-4 Західно-Хрестищенського ГКР, свердловина №544 – до УКПГ-2 Західно-Хрестищенського ГКР).

Довжина газопроводів-шлейфів для підключення свердловин становить: для свердловини № 539 – до 2600 м; для свердловини № 540 – до 1900 м; для свердловини № 542 – до 1000 м; для свердловини № 544 – до 200 м; для свердловини № 546 – до 1900 м.

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис. м3/добу до 70 тис. м3/добу для кожної свердловини.

В адміністративному відношенні земельні ділянки під будівництво газових свердловин, знаходяться за межами населених пунктів, на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Майданчик спорудження проектної свердловини № 539 Західно-Хрестищенського ГКР планується розташувати у північно-східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Вакулиха. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Вакулиха буде становити 1870 м.

Майданчик спорудження проектної свердловини № 540 Західно-Хрестищенського ГКР планується розташувати у західному напрямку від найближчого населеного пункту c. Дондасівка. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Дондасівка буде становити 1920 м.

Майданчик спорудження проектної свердловини № 542 Західно-Хрестищенського ГКР планується розташувати у північному напрямку від найближчого населеного пункту c. Вакулиха. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Вакулиха буде становити 1360 м.

Майданчик спорудження проектної свердловини № 544 Західно-Хрестищенського ГКР планується розташувати у південному напрямку від найближчого населеного пункту c. Дондасівка. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Дондасівка буде становити 850 м.

Майданчик спорудження проектної свердловини № 546 Західно-Хрестищенського ГКР планується розташувати у південно-східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Знаменка. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Знаменка буде становити 1510 м. (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775.

Роботи з провадження планованої діяльності буде здійснювати ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса АТ «Укргазвидобування»: 04053, м. Київ, Шевченківський район вул. Кудрявська, буд. 26/28, тел.: (044) 461-25-49.

Юридична адреса ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: 64250, Харківська область, Ізюмський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, тел.: (05749) 93-3-72.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділ оцінки впливу на довкілля, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31- 40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться –_________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділ оцінки впливу на довкілля, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділ оцінки впливу на довкілля, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 371 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Вся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 02.08.2022 р.

64250, Харківська область, Ізюмський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, приміщення «ГПУ «Шебелинкагазвидобування», тел.: (05749) 93-3-72.

39520, Полтавська область., Полтавський район, с. Мартинівка, вул. Б. Хмельницького, 18, приміщення Мартинівської сільської ради, тел.: (05346) 94442.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь