Мартинівська сільська громада
Полтавський

Рішення Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 23.12.2022 10:35
Кількість переглядів: 650

Фото без опису

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Двадцять четверта чергова сесія восьмого  скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

22 грудня 2022 року                                                               с. Мартинівка

 

 

 

«Про бюджет  Мартинівської сільської

 територіальної громади
 на 2023 рік»

16567000000
(код бюджету)

Керуючись частиною пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України  Мартинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

      доходи  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 80 842 800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету –80 842 800,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

      видатки бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 80 842 800,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 79 657 800,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 1 185 000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Мартинівської сільської територіальної громади    у сумі 1 185 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

   дефіцит за спеціальним фондом бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 1 185 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд   у розмірі 684 000 ,00 гривень, що становить 0,83 відсотків бюджету Мартинівської сільської територіальної громади видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, делегувати виконавчому комітетові Мартинівської сільської ради повноваження щодо збільшення (зменшення), у міжсесійний період сільської ради, обсягу дохідної та видаткової частин бюджету громади у разі зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів бюджету  громади з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат на реалізацію місцевих програм у сумі 29 161 600,00 гривень бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  згідно з додатком 5 до цього рішення на 2023 рік.

5.Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2023 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Встановити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 , частини 1 статті 71Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 3, частиною 4 статті 13, частиною 2 статті 70 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Мартинівської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплата праці працівникам бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- програма державних гарантій медичного обслуговування населення.

       9. Надати право фінансовому відділу Мартинівської сільської ради :

     1) відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. А також шляхом придбання державних цінних паперів , згідно з порядком. Визначеним Кабінетом Міністрів України;

     2) в межах бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальними фондами бюджету громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету громади та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

       3) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету громади платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

       4) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету громади для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

      10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Мартинівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11.  Головними розпорядниками коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України на 2023 р. стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (статті 48, 49, 51);

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків місцевого бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради  за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

У разі передачі після прийняття рішення про бюджет повноваження на виконання функцій, завдань чи надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання  тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.                                                                                                                                                                                                                           

12. Здійснювати з 01 січня 2023 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

14. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6  є невід’ємною частиною цього рішення.

15. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому відділу Мартинівської сільської ради опублікувати рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Життя і слово».

11. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ Мартинівської сільської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Мартинівський сільський голова                                     Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

До рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської  ради

 

 

 

 

 

8 скликання від 22 грудня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

 бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1656700000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

62 486 000,00

62 486 000,00

0,00

0,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

13 653 000,00

13 653 000,00

0,00

0,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

13 650 000,00

13 650 000,00

0,00

0,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

9 200 000,00

9 200 000,00

0,00

0,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4 200 000,00

4 200 000,00

0,00

0,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

34 302 000,00

34 302 000,00

0,00

0,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

34 302 000,00

34 302 000,00

0,00

0,00

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

 

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

33 000 000,00

33 000 000,00

0,00

0,00

 

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

 

 

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

 

 

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

136 000,00

136 000,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

14 371 000,00

14 371 000,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

8 261 000,00

8 261 000,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

6 110 000,00

6 110 000,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

5 100 000,00

5 100 000,00

0,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

173 000,00

173 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

21080000

Інші надходження  

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

163 000,00

163 000,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

103 000,00

103 000,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

62 659 000,00

62 659 000,00

0,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

18 183 800,00

18 183 800,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

18 183 800,00

18 183 800,00

0,00

0,00

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

6 590 700,00

6 590 700,00

0,00

0,00

 

 

41020100

Базова дотація

6 590 700,00

6 590 700,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

11 544 300,00

11 544 300,00

0,00

0,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

11 544 300,00

11 544 300,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

48 800,00

48 800,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

48 800,00

48 800,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

80 842 800,00

80 842 800,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

До рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської  ради

 

 

 

 

 

8 скликання від 22 грудня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ

 

 

 бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1656700000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Фінансування за типом кредитора

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

X

Загальне фінансування

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

Фінансування за типом боргового зобов’язання

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

X

Загальне фінансування

0,00

-1 185 000,00

1 185 000,00

1 185 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 скликання від 22 грудня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ

 

 

видатків  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1656700000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

31 393 200,00

18 199 700,00

9 800 000,00

678 600,00

13 193 500,00

580 000,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

31 973 200,00

 

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

31 393 200,00

18 199 700,00

9 800 000,00

678 600,00

13 193 500,00

580 000,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

31 973 200,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

14 445 800,00

14 445 800,00

9 800 000,00

678 600,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

14 845 800,00

 

 

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

14 445 800,00

14 445 800,00

9 800 000,00

678 600,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

14 845 800,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3 088 900,00

3 088 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 088 900,00

 

 

0213032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

0213050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

 

 

0213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

 

 

0213160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

435 000,00

435 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 000,00

 

 

0213172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2 623 900,00

2 623 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 623 900,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

13 193 500,00

0,00

0,00

0,00

13 193 500,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

13 373 500,00

 

 

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

 

 

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

13 193 500,00

0,00

0,00

0,00

13 193 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 193 500,00

 

 

 

7000

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

 

 

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

 

 

8000

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

37 083 500,00

37 083 500,00

23 818 900,00

3 109 000,00

0,00

605 000,00

605 000,00

0,00

0,00

0,00

605 000,00

37 688 500,00

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

37 083 500,00

37 083 500,00

23 818 900,00

3 109 000,00

0,00

605 000,00

605 000,00

0,00

0,00

0,00

605 000,00

37 688 500,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

3 403 300,00

3 403 300,00

2 571 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 403 300,00

 

 

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3 403 300,00

3 403 300,00

2 571 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 403 300,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

29 978 100,00

29 978 100,00

19 101 400,00

2 879 600,00

0,00

430 000,00

430 000,00

0,00

0,00

0,00

430 000,00

30 408 100,00

 

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

3 040 000,00

3 040 000,00

1 608 500,00

233 200,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

3 090 000,00

 

 

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

15 393 800,00

15 393 800,00

8 030 400,00

2 646 400,00

0,00

380 000,00

380 000,00

0,00

0,00

0,00

380 000,00

15 773 800,00

 

 

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

11 544 300,00

11 544 300,00

9 462 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 544 300,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

 

 

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

3 162 100,00

3 162 100,00

2 146 100,00

229 400,00

0,00

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

3 337 100,00

 

 

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

678 800,00

678 800,00

521 000,00

0,00

0,00

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

853 800,00

 

 

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

226 000,00

226 000,00

182 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 000,00

 

 

0614060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

2 097 300,00

2 097 300,00

1 442 300,00

229 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 097 300,00

 

 

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

 

 

 

5000

 

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

 

 

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

 

 

3700000

 

 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

11 181 100,00

10 497 100,00

907 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 181 100,00

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

11 181 100,00

10 497 100,00

907 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 181 100,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 169 500,00

1 169 500,00

907 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 169 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1 169 500,00

1 169 500,00

907 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 169 500,00

 

 

 

8700

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

684 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 000,00

 

 

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

684 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 000,00

 

 

 

9000

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

9 327 600,00

9 327 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 327 600,00

 

 

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

9 327 600,00

9 327 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 327 600,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

79 657 800,00

65 780 300,00

34 525 900,00

3 787 600,00

13 193 500,00

1 185 000,00

1 185 000,00

0,00

0,00

0,00

1 185 000,00

80 842 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

 

 

 

 

 

 

 

До рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

8 скликання від 22 грудня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

 

 

1656700000

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

 

Усього

 

 

 

1

2

3

 

 

 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

 

 

 

41020100

Базова дотація

6 590 700,00

 

 

 

9900000000

Державний бюджет України

6 590 700,00

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

11 544 300,00

 

 

 

9900000000

Державний бюджет України

11 544 300,00

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

48 800,00

 

 

 

1610000000

Обласний бюджет Полтавської області

48 800,00

 

 

 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

18 183 800,00

 

 

 

Х

загальний фонд

18 183 800,00

 

 

 

Х

спеціальний фонд

0,00

 

 

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету

 

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

 

Усього

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

3719710

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

9 327 600,00

 

 

 

1656000000

 

Бюджет Карлівської міської територіальної громади

9 327 600,00

 

 

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

9 327 600,00

 

 

 

Х

загальний фонд

9 327 600,00

 

 

 

Х

спеціальний фонд

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 скликання від 22 грудня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл витрат  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

 

 

1656700000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

17 112 400,00

16 932 400,00

180 000,00

180 000,00

 

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

17 112 400,00

16 932 400,00

180 000,00

180 000,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

3 088 900,00

3 088 900,00

0,00

0,00

 

 

0213032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

 

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 р.-2024 р.

Рішення 24  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

 

 

0213050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 р.-2024 р.

Рішення 24  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

 

 

0213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 р.-2024 р.

Рішення 24  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

 

 

0213160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

435 000,00

435 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 р.-2024 р.

Рішення 24  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

435 000,00

435 000,00

0,00

0,00

 

 

0213172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

 

 

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 р.-2024 р.

Рішення 24  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

2 623 900,00

2 623 900,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 р.-2024 р.

Рішення 24  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

2 623 900,00

2 623 900,00

0,00

0,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

13 373 500,00

13 193 500,00

180 000,00

180 000,00

 

 

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахугнкового комунального підприємства на 2023 рік.

Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільськоїх ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

 

 

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

13 193 500,00

13 193 500,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахугнкового комунального підприємства на 2023 рік.

Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільськоїх ради 8 скликання від 22.12.2022 р.

13 193 500,00

13 193 500,00

0,00

0,00

 

 

 

7000

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

 

 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік.

Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 року

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програму «Розвитку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2023 рік»

Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 року

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

 

8000

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Мартинівської сільської ради на 2023-2024 роки

Рішення 24 чергової сесї Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022 року.

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

2 721 600,00

2 721 600,00

0,00

0,00

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

2 721 600,00

2 721 600,00

0,00

0,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

 

 

2 021 600,00

2 021 600,00

0,00

0,00

 

 

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

2 021 600,00

2 021 600,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2021-2023 роки.

Рішення 11 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.09.2021р.

2 021 600,00

2 021 600,00

0,00

0,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

 

 

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

Програма культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки.

Рішення 13 позачергової сесії  Мартинівської сільської ради від 10.12.2021 р.

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 

 

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00