Мартинівська сільська громада
Полтавський

Пояснювальна записка до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік.

Дата: 23.12.2022 11:00
Кількість переглядів: 1772

Пояснювальна записка  до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади   на  2023 рік.

 

Бюджет Мартинівської сільської  територіальної громади розроблено відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», бюджетних запитів головних розпорядників коштів, з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку України та Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік.

Основними принципами і пріоритетами, які враховані при формуванні проєкту бюджету Мартинівської сільської  територіальної громади на 2023 рік, є:

 • реальність та збалансованість всіх показників бюджету;
 • концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та завдань, передбачених Стратегією розвитку Мартинівської сільської територіальної громади до 2027 року;
 • соціальна спрямованість бюджету;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами, рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, посилення контролю та відповідальності усіх учасників процесу за дотриманням бюджетного законодавства;

планування бюджету на середньострокову перспективу.

Соціально – економічний стан розвитку Мартинівської сільської ради у 2022 році.

         Мартинівська сільська  територіальна громада утворилася, шляхом об’єднання трьох сільських рад – Мартинівської, Варварівської та Білухівської , до складу ОТГ входить 5 сіл та 4 селища (Мартинівка, Білухівка, Варварівка, Вакулиха, Мар’янівка, Знаменка, Красне, Тишенківка, Шевченка), територія громади складає 253,559 кв.км, адміністративним  центром є село Мартинівка.        Загальна кількість населення на 01.01.2023 року Мартинівської громади становить 4555 осіб.

Відомості про структуру земельного фонду:

 

с. Білухівка – 4524,7205 га

с. Варварівка – 7127,9073 га

с. Мартинівка – 10925,4245 га

 

  Площа лісового фонду складає :

с. Білухівка - 123,3000 га

с. Варварівка – 571,300 га

с. Мартинівка – 363,8600 га

 

Площа земель водного фонду :

с. Білухівка – 54,00 га

с. Варварівка – 55,9580 га

с. Мартинівка – 138,50 га

    Кількість закладів, що утримуються за рахунок  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади - 23, у тому числі:

    •  заклади  освіти – 5 у т.ч. Білухівська гімназія, Опорний заклад Мартинівський ліцей,  Варварівський ліцей, Мар'янівська гімназія , ЗДО «Малятко» в селі Мартинівка  ;
    • заклади культури (БК,СК) - 9 у т.ч: Мартинівський СБК, Мартинівська сільська бібліотека, Мар'янівський СБК, Мар'янівська сільська бібліотека, Білухівський СБК, Білухівська сільська бібліотека, Варварівський СБК, Варварівська сільська бібліотека, Варварівський народний музей, Краснянський клуб.
    • Заклади охорони здоров’я  -9 у т.ч:
 • Білухівська АЗПСМ с. Білухівка, вул. Шкільна, 7
 • Варварівська АЗПСМ с. Варварівка, вул. Лесі Українки, 14-а
 • Мартинівська АЗПСМ с. Мартинівка, вул. Б.Хмельницького, 18
 •  ФАП с. Мар'янівка вул. Марії Розумовської,6
 •  ФАП с-ще Тишенківка вул. Миру,4
 • ФАП с-ще Вакулиха вул. Шевченка, 12, кв.2
 • ФАП с-ще Красне вул. Першотравнева,2
 • ФАП с-ще Шевченка вул. Шевченка
 • Аптечний пункт с. Мартинівка, вул.Б. Хмельницького, 18

     Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарської діяльності, представленими сільськогосподарськими підприємствами , торгівлі та сфери послуг, малим та середнім бізнесом.

        Аграрний сектор економіки громади представлений сільськогосподарськими товариствами, фермерськими господарствами, які спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур (ПП Бурякорадгосп  Цукрокомбінату ім. Халтуріна, ПП «Білухівка», ФГ «Асмік», ПП «Агромаш», ПСП «Орач», ПСП «Вікторія», СФГ «Обрій», ФГ «Орчик плюс», ФГ «Дарія», СФГ «Гарант», ТОВ «Агропрогрес», СФГ «Апіс», СФГ «Розквіт», СФГ «Прометей», ФГ «Житниця», СФГ «Валентина», СФГ «Майське», ФГ «Наш край» і інші). На території Мартинівської сільської  громади зареєстровані 110 фізичних-осіб підприємців, які займаються різними видами діяльності. Основною метою економічного і соціального розвитку сільської територіальної громади на 2023 рік є створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається забезпечення фінансової самостійності місцевого бюджету та збалансування бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

     До загального фонду бюджету  Мартинівської територіальної громади за 11 місяців 2022 року надійшло  72 162 007,41 грн власних доходів. Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб (12 426 033,20 грн), рентна плата за користування інших природних ресурсів (43 485 041,88 грн), податок на майно (9 413 378,68 грн), єдиний податок (6 317 144,04 грн).  Надходження доходів до спеціального фонду склали  609 047,09грн. Основними джерелами формування є: власні надходження бюджетних установ (263 236,50 грн), благодійні внески, гранти та подарунки (196 675,80 грн ).

           Видатки загального фонду міського бюджету за  11 місяців 2022 року профінансовано в сумі 73 889 333,09 грн, що становить 82,06% виконання до плану з початку року.

             На фінансування видатків спеціального фонду спрямовано 21 761 803,42 грн , що становить 56,15% виконання до плану з початку року.

 Одержані бюджетом громади доходи та проведена робота щодо ефективного використання цих коштів забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

 • своєчасно виплачено заробітну плату; простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат  не допущено;
 • 100-відсотково профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
 • профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Дохідна частина бюджету Мартинівської сільської                     територіальної громади на 2023 рік.

 

В  основу  розрахунків  доходної частини бюджету Мартинівської сільської  територіальної громади  на  2023 рік покладено  основні  прогнозні  макропоказники  економічного і  соціального розвитку  регіону,  положення Бюджетного кодексу України,  Закон України  "Про  Державний бюджет  України  на  2023 рік", вимоги Податкового кодексу України, враховано  динаміку  надходжень  податків,  зборів  та  обов’язкових  платежів  за попередній  рік,  показники міжбюджетних трансфертів, визначені Міністерством фінансів  України  при  формуванні  Державного  бюджету  України  на  2023 рік.

Формування  доходів  бюджету проведено за  рахунок   доходів,  що  визначені ст. 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України,  базової дотації  та субвенцій із державного бюджету та місцевих бюджетів.

          В цілому, показник  доходів    бюджету Мартинівської територіальної громади на 2023рік  обраховано в сумі 80 842 800,00 грн, у тому  числі:

 • Податкові надходження    -    62 486 000,00 грн;
 • Неподаткові надходження  -  173 000,00 грн;
 • Офіційні  трансферти    -        18 183 800,00 грн.

 

           Відповідно до Закону України  "Про  Державний бюджет  України  на  2023 рік" з державного бюджету передбачено базову дотацію в сумі 6 590 700,00 грн. Субвенції по загальному фонду складають 11 593 100,00 грн, в тому числі освітня субвенція – 11 544 300,00 грн, з Полтавського обласного бюджету місцевому бюджету передбачено, на забезпечення безоплатним зубопротезуванням та безоплатними ліками за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі хронічно хворих громадян, які потребують постійного прийому ліків, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю 1і 2 груп виділено 28 800,00 грн, забезпечення санаторно-курортним оздоровленням в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, осіб з інвалідністю з ураженням органів слуху та зору виділено кошти в сумі 20 000,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  на  2023 рік (без трансфертів) обраховані з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України в сумі 62 659 000,00  грн, в порівнянні із очікуваними надходженнями за 2022 рік збільшено на 3 % (+2 114 300,00 грн)

Фото без опису

Доходи Мартинівської сільської територіальної громади в

порівнянні за 2022-2023 роки

Загальний фонд бюджету Мартинівської сільської теріторіальної громади на 2023 рік

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

         Прогнозні доходи загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік розраховано в сумі 62 659 000,00  грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями у 2022 році, обсяг збільшено на 3 %, або на 2 114 300,00грн.

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) – 9 200 000,00 гривень;

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) – 4 200 00,00 гривень;

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) – 250 000,00 гривень;

- Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) – 3 000,00 гривень;

-    Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення(код 13030100) – 2 000,00 гривень

 -    Рентна плата за користування надрами для видобування нафти (код 13030700) – 100 000,00 гривень;

-    Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (код 13030800) – 33 000 000,00 гривень

-    Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату (код 13030900) – 1 200 000,00 гривень

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040200) – 136 000,00 гривень;

- акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів,тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  (код 14040100) – 24 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010100) – 36 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010200) – 3 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010300) – 17 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) –175 000,00 гривень;

- земельний податок з юридичних осіб (код 18010500) – 350 000,00 гривень;

 - орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) – 6 300 000,00 гривень;

- земельний податок з фізичних осіб (код 18010700) – 480 000,00 гривень;

 - орендна плата з фізичних осіб (код 18010900) – 900 000,00 гривень;

- єдиний податок з юридичних осіб (код 18050300) – 10 000,00 гривень;

- єдиний податок з фізичних осіб (код 18050400) – 1 000 000,00 гривень;

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) – 5 100 000,00 гривень;

- адміністративні штрафи та інші санкції(код 21081100) – 10 000,00 гривень;

- плата за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) – 3 000,00 гривень;  

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) – 100 000,00 гривень;

- Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) – 60 000,00 гривень;

При плануванні доходів враховані фактично отримані доходи за 11 місяців 2022 року та зміни у податковому та бюджетному законодавстві.

 

Фото без опису

СТРУКТУРА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

 

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

     У структурі доходів загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік 21,79 % припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого визначено у сумі 13 650 000,00 грн. Ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік заплановано на рівні 8 % або +1 050 000,00 грн до очікуваного показника 2022 року. При розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано:

 - динаміку надходжень податку у 2022 році;

- підвищення  мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 2022 р  в розмірі 6700 грн;

- активізація роботи щодо легалізації виплати заробітної плати, за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, які виплачують заробітну плату з порушенням вимог трудового законодавства;

- збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

        Серед податкових агентів основними платниками податку на доходи фізичних осіб є: ПП Бурякорадгосп  Цукрокомбінату ім. Халтуріна, ПСП «Орач», ПП «Агромаш», ПП «Білухівка», ФГ «Орчик плюс», СФГ «Обрій».

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

     Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) – 3 000,00 грн, що залишився на рівні очікуваних  надходжень 2022 року ;

РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

     У структурі доходів загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік 54,74 % припадає на рентну плату за використання інших природних ресурсів, обсяг якого визначено у сумі 34 302 000,00 грн. Ріст надходжень податку на 2023 рік заплановано на рівні 3 % або + 1 034 800,00 грн до очікуваного показника 2022 року. При розрахунку надходжень враховано:

 • фактичні надходження у 2022 році рентної плати за використання інших природних ресурсів;
 • прогнозний обсяг надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату визначено із урахуванням макроекономічного прогнозу (попереднього), зокрема, прогнозної  ціни реалізації природного газу та середньорічної ціни одного бареля нафти Brent, прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США, а також виходячи із прогнозних обсягів видобутку вуглеводневої сировини (природного газу, нафти та газового конденсату) та ставок оподаткування (в залежності від глибини залягання покладів).

Платником  збору є АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ".

                                        АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

      Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2023 рік визначені в сумі 136 000,00 грн, що на 20 000,00 грн. менше від очікуваних надходжень  2022 року, що розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень сплачених суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі в 2021 році.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів,тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  (код 14040100) визначений в сумі 24 000,00 грн.

ПОДАТОК НА МАЙНО

 Відповідно до пункту 19 частини першої статті 64 Бюджетного Кодексу України податок на майно зараховується до бюджету місцевого самоврядування стовідсотково. На 2023 рік податок на майно визначається в обсягах, що враховує фактичні надходження податку на майно за 11 місяців 2022 року, прийняті ставки податку на майно та пільги відповідно до рішення  10 позачергової сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 14.07.2021р про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради.

На 2023 рік податок на майно визначається в сумі 8 261 000,00 гривень, в тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010100) – 36 000,00 гривень, що залишився на рівні 2022 року;

    - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010200) – 3 000,00  гривень, що залишився на рівні 2022 року;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010300) – 17 000,00 гривень;

 

       - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) 175 000,00 гривень, що залишився на рівні 2022 року;

       -   земельний податок з юридичних осіб (код 18010500) – 350 000,00 гривень, що на 45 000,00 грн. більше від обсягу на  2022рік, обсяг збільшено на 15%; Прогноз надходжень плати за землю розраховано із врахуванням підпункту 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, що діє по 31 грудня року наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, яким визначено, що не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих.

     - орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) – 6 300 000,00 гривень, що на 300 000,00 грн. більше від обсягу на  2022 рік, обсяг збільшено на 5%;

             - земельний податок з фізичних осіб (код 18010700) – 480 000,00 гривень, що на 20 000,00 грн. менше від очікуваних надходжень  2022 року, що розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень сплачених фізичними особами в 2021 році.

           - орендна плата з фізичних осіб (код 18010900) – 900 000,00 гривень, що залишилася на рівні 2022 року;

           При розрахунку очікуваних надходжень податків на майно враховано пільги, які надані відповідно до рішення  10 позачергової сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 14.07.2021р про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради); для юридичних осіб у розмірі 100 % для установ, організацій, які повністю утримуються за рахунок державного чи відповідного місцевого бюджету та є неприбутковими, тощо.

                                           ЄДИНИЙ ПОДАТОК

         Враховуючи динаміку фактичних надходжень попереднього року, а також збільшення  мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 2022 р  в розмірі 6700 грн, суму надходжень єдиного податку на 2022 рік визначено в сумі 6 110 000,00 гривень. Відповідно до пункту 20 частини першої статті 64 Бюджетного Кодексу України єдиний податок зараховується до бюджетів місцевого самоврядування стовідсотково. Зменшення надходжень єдиного податку на 2023 рік заплановано на рівні 97 %, або  - 206 000,00 грн  до очікуваного показника 2022 року, що розраховані  відповідно до фактичних надходжень сплачених юридичними, фізичними особами та сільськогосподарськими товаровиробниками в 2021 році.

 - єдиний податок з юридичних осіб (код 18050300) – 10 000,00 грн, що на 66 000,00 грн. менше від очікуваних надходжень  2022 року, що розраховані  відповідно до фактичних тенденцій надходжень зі сплати податку;

- єдиний податок з фізичних осіб (код 18050400) – 1 000 000,00 грн, що на 90 000,00 грн. менше від очікуваних надходжень  2022 року, що розраховані  відповідно до фактичних тенденцій надходжень зі сплати податку фізичними особами;

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) – 5 100 000,00 грн,  що на 50 000,00 грн. менше від очікуваних надходжень  2022 року, що розраховані  відповідно до фактичних тенденцій надходжень зі сплати податку сільськогосподарськими товаровиробниками.

Найбільшими платниками є: ПП Бурякорадгосп  Цукрокомбінату ім. Халтуріна, ПСП «Орач», ПП «Білухівка», ПП «Агромаш».

ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій на 2023 рік склали 10 000,00 грн, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування стовідсотково.

             ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Відповідно до пунктів 36, 361 , 362 , 363 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України плата за надання адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг.

На 2023 рік визначаються надходження від надання адміністративних послуг всього в сумі 163 000,00 гривень, в тому числі:

- плата за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) – 3 000,00 гривень;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) – 100 000,00 гривень, що на 100 000,00 грн. менше від плану на 2022 рік. Зменшення надходжень на 2023 рік заплановано на рівні 50 %.

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) – 60 000,00 гривень, що на 20 000,00 грн. менше плану на 2022 рік. Зменшення надходжень на 2023 рік заплановано на рівні 75 %.

 

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

            -       освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) – 14 463 800,00 грн;

 - базова дотація (код 41020100) – 6 590 700,00 грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету(код 41053900) – 48 800,00 грн.

 

Фото без опису

 

Надходження податків та зборів до бюджету

Мартинівської територіальної громади в динаміці за 2021-2023 роки.

 

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ  МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

        Проєкт бюджету  Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік та розрахунки його показників здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, розрахункових показників Міністерства фінансів України, ряду інших параметрів (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс зростання споживчих цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв тощо), а також окремих положень проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України при формуванні проєкту застосовано програмно-цільовий метод бюджетування. При складанні розрахунків враховано розміри державних соціальних гарантій:

· розмір мінімальної заробітної плати з 01.10.2022 року – 6700,00 грн;

· прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 01.12.2022 року – 2589,00 грн.

 При формуванні витрат проєкту бюджету Мартинівської територіальної громади на 2023 рік враховані показники міжбюджетних трансфертів, які передбачені для Мартинівської територіальної громади проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

     Видатки бюджету територіальної громади заплановані у сумі 80 842 800,00 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади  79 657 800,00 грн видатки спеціального фонду бюджету громади  заплановані в сумі 1 185 000,00 грн. Розподіл видатків бюджету проведено з дотриманням вимоги  частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення відповідними коштами на заробітну плату ( обов’язкові виплати),  продукти харчування та енергоносії бюджетних установ в повному обсязі.

Загальний фонд бюджету по видатках складає 79 657 800,00 грн, в тому числі видатки  за рахунок коштів бюджету в сумі 61 474 000,00 грн, видатки за рахунок  субвенції  з  державного  бюджету   в  сумі  11 544 300,00 грн,  базової дотації в сумі 6 590 700,00 грн та інших субвенцій в сумі 48 8800,00 грн

 

Фото без опису

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

  В бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік передбачаються витрати на фінансування:

 • державного управління в сумі 19 418 600,00 грн (24% в загальному обсязі видатків бюджету);
 •  соціального захисту та соціального забезпечення в сумі 3 488 900,00 грн (4% в загальному обсязі видатків бюджету);
 • Заклади освіти фінансуються в сумі 30 408 100,00 грн (37% в загальному обсязі видатків бюджету)
 •  культури та мистецтва в сумі 3 337 100,00 грн (4% в загальному обсязі видатків бюджету)
 • фізична культура і спорт в сумі 140 000,00 грн;
 •  житлово-комунальне господарство в сумі 13 373 500,00 грн (17% в загальному обсязі видатків бюджету);
 • На економічну діяльність передбачено кошти в сумі 165 000,00 грн
 • На іншу діяльність  передбачено кошти в сумі 500 000,00 грн(1 % в загальному обсязі видатків бюджету)
 •  Субвенції з місцевого з бюджету складають 9 327 600,00 грн (11% в загальному обсязі видатків бюджету);
 • Резервний фонд  складає 684 000,00  грн (1% в загальному обсязі видатків бюджету);

             За економічною структурою видатки на утримання установ Мартинівської сільської територіальної громади та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 42 121 700,00 грн або 52% від загального обсягу видатків на 2023 року, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 2 792 400,00 грн або 3% від загального обсягу видатків на 2023 рік, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 787 600,00  грн або 5% від загального обсягу видатків на 2023 рік, субсидії та поточні трансферти підприємствам  – 13 193 500,00 грн або 16 % від загального обсягу видатків на 2023 рік, оплата послуг (крім комунальних) становить 1 410 800,00 грн. або 2% від загального обсягу видатків, інші виплати населенню – 3 403 900,00 грн або 4 % від загального обсягу видатків на 2023 рік, продукти харчування – 2 831 900,00 грн або 4% від загального обсягу видатків на 2023рік, інші поточні видатки громади складають 55 600,00  , поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 9 327 600,00 грн або 12% від загального обсягу видатків на  2023 рік, нерозподілені видатки складають 684 000,00  грн або 1% від загального обсягу видатків, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на капітальні трансферти та та капітальний ремонт об'єктів виділено 1 185 000,00 грн або 1% від загального обсягу видатків

Фото без опису

 

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА 2023 РІК

Витрати на поточне утримання установ передбачені з урахуванням мінімальної потреби для забезпечення роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій. З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання  бюджету Мартинівської територіальної громади  пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у сумі 200 000,00 грн. Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 2 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

         На виконання бюджетної програми 0210150, 0610160, 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради, Відділ освіти , культури та спорту Мартинівської сільської ради, Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради) у загальному фонді бюджету передбачені асигнування у сумі 19 418 600,00 грн, що на 741 350,00 грн або на 3,97% більше проти уточненого плану (зі змінами) на 2022 рік. Питома вага видатків на апарат становить 24% в загальному обсязі видатків бюджету по загальному фонду бюджету. Зазначені планові видатки, розраховані з врахування змін у структурі і штатах Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради та Фінансового відділу Мартинівської сільської ради з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників апарату з 1 січня 2023 року у кількості 47,5 штатних одиниць. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Мартинівської сільської ради на 2023 рік в бюджеті передбачено 16 199 600,00 грн, що на 1 124 950,00 грн більше фактичних показників за 2022 рік або на 7,46% більше проти планових показників (зі змінами) за 2022 рік та дає змогу здійснювати обов’язкові виплати (посадовий оклад, ранг, надбавку за вислугу років,) в повному обсязі та виплати стимулюючого характеру (премію та надбавку за високі досягнення), а також передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціальнопобутових питань .

        Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2023 рік визначаються в сумі 1 339 300,00 грн (дизильне пальне, бензин А 95, канцтовари, папір, бланки, господарчі товари, придбання меблів, запчастини та державна атрибутика), що на 51 500,00 грн більше порівняно з фактичними показниками за 2022 рік або на 4 % більше проти уточнених показників 2022 року.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2023 рік визначаються в сумі 761 900,00 грн (в тому числі для забезпечення видатків на обслуговування програмного забезпечення(FIT бюджет, 1С, МЕДОК,ЛОГІКА, інтернету, оплати послуг по ремонту комп'ютерної техніки, послуг по страхуванню автомобіля, , заправка катриджів, послуги редакції газети, охоронні послуги, навчання, обслуговування електромереж,шиномонтаж, поповнення телефону), що на 271 100,00 грн менше порівняно з фактичними показниками за 2022 рік або на 26 % менше проти уточнених показників 2022 року.

       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік визначаються в сумі 678 600,00 грн, в тому числі:

       КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 2023 рік визначається в сумі 10 000,00  грн, %), що на 5 000,00 грн більше проти уточнених показників 2022 року.

       КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2023 рік визначаються кошти в сумі 368 600,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах затверджених лімітів на 2023 рік, а також враховуючи підвищення тарифів, видатки забезпечені 100%), що на 91 500,00 грн більше проти уточнених показників 2022 року або на 33% більше проти уточнених показників 2022 року.

          КЕКВ 2275 «Оплата інших електроносіїв та інших комунальних послуг» на 2023 рік визначаються кошти в сумі 300 000,00 грн , що заплановано на рівні минулого року.

Видатки на відрядження на 2023 рік визначаються в сумі 13 600,00 грн, що на 5 600,00 грн більше проти уточнених показників 2022 року.

          Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2023 рік визначаються в сумі 25 600,00 грн, що на  5 400,00 грн  або на 18 % менше  проти уточнених показників 2022 року. Видатки спеціального фонду бюджету громади заплановані в сумі 400 000,00 грн, що передбачені на закупівлю генераторів, старлінків та придбання комп'ютерної техніки.

 Видатки на оплату праці, нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв по даних бюджетних програмах в бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік забезпечуються 100%.

ОСВІТА

Фінансування галузі проводиться як за рахунок власних джерел так і за рахунок субвенцій. У 2023 році передбачається профінансувати за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 11 544 300,00 грн, з власних доходів місцевого бюджету – 18 863 800,00 грн

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

       За бюджетною програмою 0611010 «Надання дошкільної освіти» у загальному фонді передбачено видатків в сумі 3 090 000,00 грн, що на 517 900,00 грн або 14% менше порівняно з уточненими показниками 2022 року. За спеціальним фондом бюджету громади для надання дошкільної освіти заплановані в сумі 50 000,00 грн. Питома вага видатків на дошкільну освіту становить 3,82 % в загальному обсязі видатків бюджету.

        При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників дошкільної освіти з 1 січня 2023 року у кількості 12,8  штатних одиниць (КЕКВ 2111, 2120) на 2023 рік  обраховані у загальній сумі 1 962 400,00 грн, що на 224 800,00 грн або на 13% більше проти уточненого плану на 2022 рік. Фонд заробітної плати складається з обов’язкових виплат, у т.ч. посадовий оклад, надбавки за престижність праці в розмірі 20%, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці.. Передбачена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпуски та винагорода 100% від посадового окладу педагогічним працівникам до Дня працівників освіти.

     В бюджеті на 2023 рік визначена сума видатків на харчування дітей (КЕКВ 2230) в ЗДО «Малятко»  становлять 753 900,00 грн, що на 714 300,00 грн або на 91 % більше уточненого плану на 2022 рік.

       Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2023 рік визначаються в сумі 33 700,00грн  (паперу, канцелярських товарів, господарчих товарів, реєстраційних журналів та бензину), що на 11 200,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

       Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2023 рік заплановані в сумі 51 200,00 грн, що на 216 800,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 року або на 81 % менше  проти уточнених показників 2022 року.

            Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2023 рік склали в сумі 4 800,00 грн,  що на 3 800,00 грн більше порівняно з фактичними видатками 2022року.   

            На оплату енергоносіїв та комунальних послуг видатки враховані у повному обсязі і складають 233 200,00  грн, що на 14 900,00 грн або на 6%  менше ніж у 2022 році, в тому числі:

         КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 2023 рік визначається в сумі 7 200,00 грн.

         КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2023 рік заплановані кошти в сумі 111 000,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах затверджених лімітів на 2023 рік, видатки забезпечені 100%).

         КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2023 рік виділенні кошти в сумі 115 000,00 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за  попередній період та в межах лімітів на 2023 рік, видатки забезпечені 100%). Видатки спеціального фонду бюджету громади для надання дошкільної освіти  заплановані в сумі 50 000,00 грн. для придбання ноутбуків.

                                           ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

        За бюджетною програмою 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) у загальному фонді передбачено 15 393 800,00 грн видатків. Видатки спеціального фонду склали 380 000,00 грн. За бюджетною програмою 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок освітньої субвенції) передбачено 11 544 300,00 грн, а саме: на заробітну плату педагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл 9 462 500,00 грн і 2 081 800,00 грн - на нарахування на заробітну плату. Даний ресурс не дозволяє в повній мірі забезпечити виплату заробітної плати педагогам у повному обсязі з обов’язковими виплатами, з врахуванням доплати за престижність та стимулюючими надбавками, тому за рахунок коштів місцевого бюджету заплановано до фінансування в сумі 2 021 600,00 грн. Питома вага видатків на загальну середню освіту на 2023 рік у бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади становить 37 %. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спеціалістів та іншого персоналу загальноосвітніх шкіл, передбачено (КЕКВ 2111 і 2120) 7 775 500,00 грн, що забезпечує виплату заробітної плати в повному обсязі з обов’язковими та стимулюючими виплатами, що на 853 500,00 грн або на 12,33 % більше уточненого плану на 2022 рік.

      Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2023 рік визначаються в сумі 543 700,00 грн (паперу, канцелярських товарів, господарчих товарів, бензин,дизельне паливо,запчастини до автобусів), що на 140 900,00 грн більше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

     Видатки по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 2023 рік визначаються в сумі 5 000,00 грн), що на 4 200,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

       Видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» враховують видатки на організацію безкоштовного  одноразового харчування для учнів закладів освіти Мартинівської сільської територіальної громади по загальному фонду бюджету склали 2 078 000,00 грн, що на 1 738 400,00 більше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

        Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2023 рік визначаються в сумі 302 000,00 грн (плпта за інтернет, охоронні послуги, ремонт та шино монтаж автобусів, профогляд працівників освіти і інші), що на 1 898 000,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 року.     

     Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2023 рік заплановані в сумі 9 600,00 грн, що на 400,00 грн меньше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

      Видатки у 2023 році на оплату енергоносіїв і комунальних послуг загальноосвітніх шкіл визначено у сумі 2 646 400,00 грн, виходячи з споживання у 2022 році за діючими цінами і тарифами, в тому числі:

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 2023 рік склала 12 000,00 грн, що на 3 600,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 рік.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2023 рік запланована  сумі 917 800,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах затверджених лімітів на 2023 рік, а також враховуючи підвищення тарифів, видатки забезпечені 100%), що на 22 200,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

       КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2023 рік визначаються кошти в сумі 1 707 000,00 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах лімітів на 2023 рік, видатки забезпечені 100%),  що на 369 400,00 грн меньше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 2023 рік визначені в сумі 9 600,00 грн, що на 2 400,00 грн більше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

         Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва (КЕКВ 2282) на 2023 рік визначаються в сумі 12 000,00 грн, що на  3 000,00 грн  або на 20 % менше  проти уточнених показників 2022 року. Видатки спеціального фонду бюджету громади заплановані в сумі 380 000,00 грн, що передбачені на закупівлю телевізорів, котел для Мар'янівської гімназії, капітальний ремонт котельні для Мар'янівської гімназії.

 Видатки на оплату праці, нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв по даних бюджетних програмах в бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади на 2023 рік забезпечуються 100%.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

       За бюджетною програмою 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» обраховані в сумі – 1 200,00 грн, що заплановані на рівні 2022року. На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, що надаються на території громади ПАТ «Укртелеком».

        Надання пільг з оплати послуг зв’язку передбачаються на такі окремі пільгові категорії:

Інваліди війни 1 групи (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

Інваліди війни 2 групи (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

Інваліди війни 3 групи (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

Учасник війни (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

Учасник бойових дій (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

Ветерани органів ВС (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98);

Вдова (вдівець) ветерана органів ВС (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98);

Ліквідатор ЧАЕС 1 кат. (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ);

Ліквідатор ЧАЕС 2 кат. (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ);

Вдова (вдівець) ліквідатора ЧАЕС (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ).

        За бюджетною програмою 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума видатків становить 27 000,00 грн. Фінансування проводиться за рахунок субвенції з обласного бюджету. У 2023 році передбачається профінансувати за рахунок обласної субвенції в сумі 27 000,00 грн.

За бюджетною програмою 0213090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» сума видатків становить 1 710,00 грн. Фінансування проводиться за рахунок субвенції з обласного бюджету.

За бюджетною програмою 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачено видатки в сумі 400 000,00 грн на виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки, 400 000,00 грн з власних коштів. В порівнянні з очікуваними виконанням за 2022 рік  видатки  збільшаться на 100% .

         За бюджетною програмою 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» в бюджеті на 2023 рік затверджені видатки в сумі – 435 000,00 грн, що на 235 000,00 грн більше уточненого плану за 2022 рік.  Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги розраховуються відповідно за соціальні послуги, які надаються інвалідам І групи, громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи, дітям-інвалідам, інвалідам ІІІ групи, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування відповідно до Постанови Кабінету міністрів України 29.04.2004 року № 558 (зі змінами) «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

      За бюджетною програмою 0213172«Встановлення телефонів особам з інвалідністю і груп» сума видатків становить100,00 грн. Фінансування проводиться за рахунок субвенції з обласного бюджету.

За бюджетною програмою 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті на 2023 рік затверджені видатки на соціальний захист населення в сумі – 2 603 900,00 грн, що на 3 999 100,00 грн менше уточнених показників за 2022 рік, ці кошти будуть надаватися, як матеріальна одноразова допомога громадянам, які проживають на території Мартинівської сільської територіальної громади (ліквідатори наслідків аварії ЧАЕС, воїни інтернаціоналісти, онкохворі, хворі та люди, які потрапили в складні життєві ситуації, опікуни, піклувальники та усиновлювачі, АТО/ООС до дня захисника, витрати на поховання та допомога при народженні), на забезпечення санаторно-курортним оздоровленням в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, осіб з інвалідністю з ураженням органів слуху та зору(20 000,00 грн), що фінансується з обласного бюджету.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

        Обсяг видатків на культуру і мистецтво на 2023 рік передбачено у сумі 3 337 100,00 грн, що на 361 800,00 грн більше уточнених показників минулого року. Питома вага видатків за бюджетною програмою у видатках бюджету сільської територіальної громади становить 4%.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

За бюджетною програмою 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки на утримання передбачені у сумі 853 800,00 грн. Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111) працівників бібліотечної системи передбачено у сумі 521 000,00 грн, що запланована на рівні минулого року, нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 114 700,00 грн, що становить 100% до потреби. Видатки розраховані на 4 штатних посад (по нормативним розрахункам – 4 штатних одиниць), а саме : завідувач  сільської бібліотеки (2 од), бібліотекар сільської бібліотеки-філіалу(2од)). Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2023 рік визначаються в сумі 25 100,00 грн, що на 15 200,00 грн більше уточнених річних призначень за 2022 рік, що включають підписку періодичної преси, придбання господарських товарів,канцтоварів та закупівлю обігрівачу). Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2023 рік передбачені в сумі 18 000,00 грн (в тому числі на оплату Інтернету, послуги з оренди приміщення , оплата послуг з перезарядки вогнегасників та поточний ремонт бібліотеки), що порівняно на 15 000,00 грн більше фактичних видатків за 2022 рік.

Видатки спеціального фонду бюджету громади для закладів бібліотеки  заплановані в сумі 175 000,00 грн, що передбачені на поповнення бібліотечного фонду та придбання комп'ютерної техніки.

У бібліотеках планується постійно проводити книго-виставки та тематичні полички, посвячені знаменним дням України, вітчизняним та зарубіжним поетам та письменникам. Разом з відвідувачами проводити перегляд тематичної літератури, періодичних видань та інше.

    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ТА ВИСТАВОК

За бюджетною програмою 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» передбачено видатки на утримання Варварівського Народного Історичного музею в сумі 226 000,00 грн, в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111,2120) працівників в сумі 223 000,00 грн, що на 38 300,00 грн більше уточненого плану за 2022 рік або на 30 %, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) передбачені в сумі 3 000,00 грн, що на 1 700,00 грн більше уточненого плану за 2022 рік.

БУДИНКИ КУЛЬТУРИ

        За бюджетною програмою 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки на утримання передбачені у сумі 2 097 300,00 грн, що на 90 000,00 грн або на 4% менше уточнених показників за минулий рік. Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111) передбачено вцілому у сумі 1 442 300,00 грн, що на 156 200,00 грн. або на 12,15 % більше уточнених показників за 2022 рік, нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 317 300,00 грн, що на 17 100,00 грн більше фактичних видатків за 2022 рік, що становить 100% до потреби. Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2023 рік заплановані в сумі 57 600,00 грн, що на 18 400,00 грн більше уточненого плану за 2022 рік або на 47 % (господарські товари, бензин,канцтовари).

     Видатки по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 2023 рік визначаються в сумі 3 000,00 грн, що на 500,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2022 року.

      Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2023 рік визначаються кошти в сумі 47 700,00 грн (в тому числі на оплату Інтернету, оплата робіт з ремонту та обслуговування техніки, тощо), що на 223 600,00 грн менше уточненого плану за 2022 рік або на 82 %. Видатки на оплату комунальних послуг заплановані в сумі 229 400,00 грн, в тому числі: КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2022 рік визначаються кошти в сумі 229 400,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередні періоди та в межах затверджених лімітів на 2023 рік, а також враховуючи підвищення тарифів, видатки забезпечені 100%).

      За бюджетною програмою  0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" передбачаються витрати на відзначення та організований відпочинок жителів села на державні, релігійні, традиційні місцеві свята та пам’ятні дати в 160 000,00 грн, що на 152 600,00 грн. в т.ч.;

 • на виконання Програми «Проведення культурно-масових заходів на території Мартинівської сільської ради на 2022-2024 роки».

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» передбачено видатки в сумі 140 000,00 грн, що на 85 000,00 грн більше уточнених показників 2022 року, видатки спрямовуються на покращення спортивної діяльності в ОТГ, а саме на: придбання господарських матеріалів та спортивного інвентарю (КЕКВ 2210) в сумі 110 000,00 грн та  членскі внески( КЕКВ 2800) в сумі 30 000,00 грн.

                        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГАСПОДАРСТВО

      Видатки на житлово-комунальне господарство передбачено по КПКВК 0216030"Організація благоустрою населених пунктів" в сумі 13 193 500,00 грн на виконання Програми підтримки Халтуринського госпрозрахункового сільського комунального підприємства на 2023 рік, що складає 18% загального обсягу видатків бюджету  територіальної громади.

З них видатки загального фонду – 13 193 500,00 грн .В порівнянні з очікуваними виконанням за 2022 рік  видатки  менше на 8 811 482,00 грн.

На заробітну  плату з нарахуваннями робітників  з благоустрою 43 штат.од передбачено 8 191 700,00 грн, що складає 62 % в загальних видатках програми, на заробітну плату для громадських робіт (20 чол квітень, жовтень) передбачено 160 800,00 грн, що складає 1 % в загальних видатках програми. На забезпечення вуличного освітлення в частині оплати за споживання  електроенергії заплановано - 1 079 000,00 грн або 8%.

          Видатки на Запчастини до комунальної техніки, будівельні матеріали, інвентар, господарчі матеріали склали  700 000,00 грн, що складають  5 % в загальних видатках програми, на придбання паливно-мастильних матеріалів заплановано кошти в сумі 2 436 000,00 грн, що складають  19 % в загальних видатках по бюджетній програмі. На поточний ремонт вуличного освітлення на  територіїї громади передбачено 300 000,00 грн, що складають  2 % в загальних видатках по бюджетній програмі, на сервісне обслуговування нової техніки заплановані кошти в сумі 200 000,00 грн що складають  2 % в загальних видатках ,на придбання спец. одягу заплановано 126 000,00 грн, що складають  1 % в загальних видатках, придбання

       За бюджетною програмою КПКВК 0216013" Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства "  передбачено кошти в сумі 180 000,00 грн на виконання Програми підтримки Халтуринського госпрозрахункового сільського комунального підприємства на 2022 рік, що складає 1% загального обсягу видатків бюджету  територіальної громади.

        В спеціальному фонді бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (бюджеті розвитку) передбачено капітальні видатки для забезеченя діяльності водопровідно-каналізаційного господарства в сумі 180 000,00 грн, що склали 100 % в загальних видатках по бюджетній програмі, які передбачені на закупівлю лічильників для води.

                                      Економічна діяльність

          Видатки на економічну діяльність Мартинівської сільської територіальної громади складають 165 000,00 грн на 2023 рік.За бюджетною програмою КПКВК 0217130" Здійснення заходів із землеустрою"  передбачено кошти в сумі 100 000,00 грн, що на 890 000,00 грн або на 90% меньше уточнених показників 2022року, видатки передбачені на виготовлення землевпорядних документів.

За бюджетною програмою КПКВК 0217413" Інші заходи у сфері автотранспорту "  передбачено кошти в сумі 50 000,00 грн, що на 17 600,00 грн або на 54% більше уточнених показників 2022року, видатки передбачені на  оплату послуг з перевезення населення з с. Білухівка до с. Варварівка.

За бюджетною програмою КПКВК 0217680"Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування"  передбачено кошти в сумі 15 000,00 грн.

                                               

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 

       Видатки на іншу діяльність Мартинівської сільської територіальної громади складають 500 000,00 грн на 2023 рік. За бюджетною програмою КПКВК 0218110"Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха "  передбачено кошти в сумі 500 000,00 грн, що на 712 100,00 грн або на 59% менше уточнених показників 2022року, видатки передбачені на забезпечення матеріального резерв громади.

Резервний фонд

         За бюджетною програмою 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» передбачено видатки в сумі 684 000,00 грн, що становлять 1% від бюджету Мартинівської сільської територіальної громади.

                              МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

        У 2023 році з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади планується передати субвенції по загальному фонду в сумі  9 327 600,00 грн що становлять 11 % в загальному обсязі видатків бюджету  в тому числі:

КПКВК 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» склала 9 327 600,00 грн, що на 277 100,00 грн або на 3% більше уточнених показників 2022 року, а саме:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(ЦРЛ) -   1 946 000,00 грн;

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги(ЦПМСД) -  3 989 200,00 грн;

- Забеспечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю(ТЦНСП) – 2 646 200,00 грн;

- Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості(Колос) – 259 800,00 грн;

- Інша діяльність у сфері державного управління (трудовий архів) – 89 000,00 грн

- Утримання Комунальної установи «Карлівський інклюзивно-ресурсний центр» -7 500,00 грн

- Забезпечення діяльності  місцевої пожежної охорони -   200 000,00 грн

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (Карлівська дитяча музична школа) – 68 400,00 грн

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 121 500,00 грн.

  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь