Мартинівська сільська громада
Полтавський

Бюджетний запит 0611021 на 2023рік

Дата: 26.12.2022 10:28
Кількість переглядів: 351

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

06

 

43956519

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

2. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

061

 

43956519

 

 

 

(найменування відповідального виконавця)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

3. 

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

1656700000

 

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код бюджету)

 

 

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

 

 

 

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

 

 

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

 

 

2)  завдання бюджетної програми;

 

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти,Оплата праці,Предмети,матеріали,обладнання та інвентар,Продукти харчування,Оплата послуг(крім комунальних),Видатки на відрядження,Оплата водопостачання та водовідведення,Оплата електроенергії,Оплата природного газу,Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг,Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів,Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів,Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти,Капітальний ремонт інших об'єктів,Заробітна плата,Нарахування на оплату праці,Медикаменти та перев'язувальні матеріали,Заходи по реалізації держ.(регіон.)прогр.,не віднесені до заходів розвитку,Капітальне будівництво(придбання)житла,Придбання обладнання і предметів  довгострокового користування,Інші поточні видатки

 

 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ;Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793"Про затвердження складовихпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21 грудня 2021року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

9 651 804

0

0

9 651 804

12 991 300

0

0

12 991 300

15 393 800

0

0

15 393 800

 

 

 

 

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

0

255 032

0

255 032

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

1 421 308

0

1 421 308

0

3 050 000

0

3 050 000

0

380 000

0

380 000

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

9 651 804

1 676 340

0

11 328 144

12 991 300

3 050 000

0

16 041 300

15 393 800

380 000

0

15 773 800

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

 

 

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

2111

Заробітна плата

4 966 152

0

0

4 966 152

5 267 500

0

0

5 267 500

8 030 400

0

0

8 030 400

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

1 096 300

0

0

1 096 300

1 157 600

0

0

1 157 600

1 766 700

0

0

1 766 700

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

545 104

178 234

0

723 338

402 800

0

0

402 800

543 700

0

0

543 700

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

0

0

0

0

9 200

0

0

9 200

5 000

0

0

5 000

 

 

 

2230

Продукти харчування

879 843

86 500

0

966 343

840 000

0

0

840 000

2 078 000

0

0

2 078 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

826 541

46 260

0

872 801

2 200 000

0

0

2 200 000

302 000

0

0

302 000

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

2 401

0

0

2 401

5 000

0

0

5 000

9 600

0

0

9 600

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

9 382

0

0

9 382

15 600

0

0

15 600

12 000

0

0

12 000

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

371 185

0

0

371 185

980 000

0

0

980 000

917 800

0

0

917 800

 

 

 

2274

Оплата природного газу

947 258

0

0

947 258

2 076 400

0

0

2 076 400

1 707 000

0

0

1 707 000

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

5 600

0

0

5 600

7 200

0

0

7 200

9 600

0

0

9 600

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

12 000

0

0

12 000

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

2 040

255 031

0

257 071

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

598 315

0

598 315

0

3 000 000

0

3 000 000

0

280 000

0

280 000

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

0

512 000

0

512 000

0

50 000

0

50 000

0

100 000

0

100 000

 

 

 

 

УСЬОГО

9 651 806

1 676 340

0

11 328 146

12 991 300

3 050 000

0

16 041 300

15 393 800

380 000

0

15 773 800

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

 

(грн.)

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

1

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9 651 804

808 166

0

10 459 970

12 991 300

3 050 000

0

16 041 300

15 393 800

380 000

0

15 773 800

 

 

 

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

0

229 976

0

229 976

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

5

Оплата послуг(крім комунальних)

0

39 260

0

39 260

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

14

Капітальний ремонт інших об'єктів

0

364 660

0

364 660

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

99

Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми

0

234 277

0

234 277

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

УСЬОГО

9 651 804

1 676 339

0

11 328 143

12 991 300

3 050 000

0

16 041 300

15 393 800

380 000

0

15 773 800

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

 

 

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2021 рік(звіт)

2022 рік(затверджено)

2023 рік(проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць

од.

штатний розпис

61,50

0,00

61,50

63,95

0,00

63,95

63,95

0,00

63,95

 

 

 

 

 

кількість закладів (за ступенями шкіл),

од.

штатний розпис

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

 

 

 

кількість класів (за ступенями шкіл)

од.

штатний розпис

34,00

0,00

34,00

32,00

0,00

32,00

32,00

0,00

32,00

 

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

одиниць педагогічного персоналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

0,35

0,00

0,35

0,35

0,00

0,35

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

од.

штатний розпис

47,25

0,00

47,25

49,50

0,00

49,50

49,50

0,00

49,50

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

од.

розрахунок

8,50

0,50

9,00

8,50

0,00

8,50

8,50

0,00

8,50

 

 

 

 

кількість учнів

осіб

звіт

361,00

0,00

361,00

347,00

0,00

347,00

347,00

0,00

347,00

 

 

 

 

кількість закладів

од.

звіт

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

4,00

0,00

4,00

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість закладів для яких планується капітальний ремонт

од.

звіт

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на 1 учня

грн.

розрахунок

26736,30

1342,11

28078,41

34743,00

0,00

34743,00

44362,54

0,00

44362,54

 

 

 

 

діто-дні відвідування

днів

розрахунок

53428,00

0,00

53428,00

60025,00

0,00

60025,00

60725,00

0,00

60725,00

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів відвідування

днів

звіт

148,00

0,00

148,00

175,00

0,00

175,00

175,00

0,00

175,00

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

2025 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

 

 

 

 

 

Найменування

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

4 418 086

0

4 758 279

0

4 964 500

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. посадовий оклад

2 452 151

0

2 640 967

0

3 763 300

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. надбавки

77 397

0

83 356

0

1 201 200

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Премії

0

0

0

0

459 400

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Матеріальна допомога

28 480

0

30 684

0

229 700

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

28 480

0

30 684

0

229 700

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер

0

0

0

0

2 376 800

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

у т.ч. стимулюючі доплати

0

0

0

0

2 376 800

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Інші виплати

519 586

0

395 537

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

0

0

125 179

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

у т.ч. допомога на оздоровлення

0

0

40 059

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

4 966 152

0

5 184 500

0

8 030 400

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії працівників

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік

2024 рік

2025 рік

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

Інші працівники

55,75

0,00

0,00

0,00

58,20

0,00

0,00

0,00

58,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

2

Педагогічні працівники

5,75

0,00

0,00

0,00

5,75

0,00

0,00

0,00

5,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

УСЬОГО

61,50

0,00

0,00

0,00

63,95

0,00

0,00

0,00

63,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

 

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

1

Програма "Про шкільний автобус" на 2022-2025рр.

рішення 12 сесії 8 скликання  Мартинівської сільської ради від 31.05.2022р.

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

 

 

 

 

2

Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради на 2021-2023 роки

рішення сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.09.2021р.

9 651 804

666 700

10 318 504

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

3

Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради на 2021-2023 роки

рішення сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.09.2021р.

0

0

0

12 991 300

50 000

13 041 300

0

0

0

 

 

 

 

4

Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради на 2021-2023 роки

рішення сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.09.2021р.

0

0

0

0

0

0

6 165 600

380 000

6 545 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

9 651 804

666 700

10 318 504

12 991 300

3 050 000

16 041 300

6 165 600

380 000

6 545 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації

 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2021 рік (звіт)

2022 рік (затверджено)

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації

2022

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Придбання шкільного автобуса

3022

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

 

 

 

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові
видатки /
надання
кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості(6-5)

Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів

Бюджетні зобов'язання (4+6)

 

 

 

загального фонду

спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2022-2023 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік

2023 рік

 

 

 

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

 

 

 

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2021

Дебіторська заборгованість на 01.01.2022