A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта 0610160

Дата: 27.02.2023 10:55
Кількість переглядів: 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0610160

0160

  0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти,культури,спорту

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Предмети,матеріали, обладнання та інвентар

103000,00

0,00

103000,00

61289,50

0,00

61289,50

-41710,50

0,00

-41710,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

41000,00

0,00

41000,00

36893,00

0,00

36893,00

-4107,00

0,00

-4107,00

 

 

10

Інші поточні видатки

11000,00

0,00

11000,00

2242,34

0,00

2242,34

-8757,66

0,00

-8757,66

 

 

13

Видатки на відрядження

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

-3000,00

 

 

14

Заробітна плата

2217900,00

0,00

2217900,00

2217887,59

0,00

2217887,59

-12,41

0,00

-12,41

 

 

15

Нарахування на оплату праці

489950,00

0,00

489950,00

489800,65

0,00

489800,65

-149,35

0,00

-149,35

 

 

 

Усього

2865850,00

0,00

2865850,00

2808113,08

0,00

2808113,08

-57736,92

0,00

-57736,92

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

3

Економія коштів по КЕКВ 2210 виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару(Постанова 590)

 

 

4

Економія коштів  по КЕКВ 2240 виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час надання послуг(Постанова 590)

 

 

10

Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється оплатою по фактичних податках та зборах

 

 

13

Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється тим, що курси під час воєнного стану проводилися в дистанційному режимі

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

фонд оплати праці

грн.

кошторис

2217900,00

0,00

2217900,00

2217887,59

0,00

2217887,59

-12,41

0,00

-12,41

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунок

318427,78

0,00

318427,78

312012,56

0,00

312012,56

-6415,22

0,00

-6415,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

За цим показником відхилення відсутні

 

 

2

фонд оплати праці

грн.

Відхилення по фонду оплати праці пояснюється тим, що були виплати по лікарняних листах

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

Відхилення на утримання 1-єї штатної одиниці між плановими показниками і касовими видатками пояснюється здійсненням оплати за фактичне придбання,згідно накладних та фактичноїоплати послуг згідно актів виконаних робіт (Постанова 590)

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2022 році на виконання програми використано 2 808 113,08грн , бюджетна програма виконана на 97,99%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Відхилення на утримання 1-єї штатної одиниці між плановими показниками і касовими видатками пояснюється здійсненням оплати за фактичне придбання,згідно накладних та фактичної оплати послуг згідно актів виконаних робіт (Постанова 590). Відхилення по фонду оплати праці пояснюється тим, що були виплати по лікарняних листах.
Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 97,99% по загальному фонду із забезпеченням  ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2023 році.

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь