A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта 0614030

Дата: 27.02.2023 11:05
Кількість переглядів: 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0614030

4030

  0824

Забезпечення діяльності бібліотек

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування

 

 

2

Забезпечення доступності до інформації, що зберігається в користуванні бібліотеками

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності прав громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Предмети, матеріали та обладнання

9900,00

0,00

9900,00

4939,00

0,00

4939,00

-4961,00

0,00

-4961,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

15000,00

0,00

15000,00

12140,93

0,00

12140,93

-2859,07

0,00

-2859,07

 

 

7

Нарахування на оплату праці

107800,00

0,00

107800,00

103253,31

0,00

103253,31

-4546,69

0,00

-4546,69

 

 

9

Заробітна плата

486000,00

0,00

486000,00

461866,52

0,00

461866,52

-24133,48

0,00

-24133,48

 

 

10

Медикаменти та перев'зувальні матеріали

3000,00

0,00

3000,00

1130,04

0,00

1130,04

-1869,96

0,00

-1869,96

 

 

 

Усього

621700,00

0,00

621700,00

583329,80

0,00

583329,80

-38370,20

0,00

-38370,20

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

3

Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі - 4961,00грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару(Постанова 590)

 

 

4

Відхилення по КЕКВ 2240 у сумі - 2859,07грн., виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час оплати наданих послуг(Постанова 590)

 

 

7

Відхилення по КЕКВ 2120 у сумі - 4546,69грн.пояснюється тим, що  економія виникла за рахунок лікарняних

 

 

9

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 24133,48грн.пояснюється тим, що  економія виникла за рахунок лікарняних

 

 

10

Відхилення по КЕКВ 2220 у сумі - 1869,96грн. військовий стан, менше відвідувачів

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

 

 

3

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

кількість установ (бібліотек)

од.

штатний розпис

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

6

поповнення бібліотечного фонду

тис.грн.

кошторис

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

поповнення бібліотечного фонду

тис. примірників

звіт

0,00

391,00

391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-391,00

-391,00

 

 

8

число читачів

тис.осіб

звіт

11485,00

0,00

11485,00

11485,00

0,00

11485,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

розрахунок

54,00

0,00

54,00

51,00

0,00

51,00

-3,00

0,00

-3,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

кількість установ (бібліотек)

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

6

поповнення бібліотечного фонду

тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

поповнення бібліотечного фонду

тис. примірників

Поповнення бібліотечного фонду не відбулося у зв'язку з військовим станом

 

 

8

число читачів

тис.осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

9

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюється тим, що касові видатки були менші ніж планові,тому і середні затрати на обслуговування 1 читача менші.

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2022 році виконання програми використано 583 329,80грн., бюджетна програма виконана на 93,83%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідчення того, що у 2022 році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Забезпечення діяльності бібліотек".

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 24133,48грн.пояснюється тим, що  економія виникла за рахунок лікарняних,відхилення по КЕКВ 2220 у сумі - 1869,96грн. військовий стан, менше відвідувачів, відхилення по КЕКВ 2210 у сумі - 4961,00грн.пояснюється тим, що були деякі товари відсутні у Постанові 590 тому не були проплачені. Відхилення по КЕКВ 2240 у сумі - 2859,07грн.пояснюється здійсненням оплати за фактично виконані роботи згідно актів виконаних робіт(Постанова 590).  Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 93,83% по загальному фонду  із забезпеченням  ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь