Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта 0614040

Дата: 27.02.2023 11:08
Кількість переглядів: 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0614040

4040

  0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Створення умов для творчого розвитку,підвищення культурного рівня виховання громадян

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

-3000,00

 

 

6

Заробітна плата

128000,00

0,00

128000,00

118977,40

0,00

118977,40

-9022,60

0,00

-9022,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

7

Нарахування на оплату праці

27900,00

0,00

27900,00

26175,23

0,00

26175,23

-1724,77

0,00

-1724,77

 

 

 

Усього

158900,00

0,00

158900,00

145152,63

0,00

145152,63

-13747,37

0,00

-13747,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

3

Економія по КЕКВ 2210 виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

6

Економія по КЕКВ 2210 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних

 

 

7

Економія по КЕКВ 2211 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв

тис.грн.

кошторис

158900,00

0,00

158900,00

145152,63

0,00

145152,63

-13747,37

0,00

-13747,37

 

 

2

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

кількість установ - усього

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

кількість відвідувачів музеїв

осіб

журнал реєстрації відвідувачів

257,00

0,00

257,00

257,00

0,00

257,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

середні витрати на одного відвідувача

грн.

кошторис

618,28

0,00

618,28

564,80

0,00

564,80

-53,48

0,00

-53,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв

тис.грн.

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

2

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

 

 

 

 

 

 

3

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

 

 

 

 

 

 

4

кількість установ - усього

од.

 

 

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

5

кількість відвідувачів музеїв

осіб

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

6

середні витрати на одного відвідувача

грн.

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2022 році на виконання програми використано 145 152,63грн., бюджетна програма виконана на 91,35%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022 році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми -  "Забезпечення діяльності музеїв і виставок".

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Відхилення по КЕКВ 2111 на суму - 9022,60грн.планових і касових показників зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних, відхилення  планових показників з касовими зумовлене через низьке відвідування в зв'язку з військовим станом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь