A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0210150

Дата: 27.02.2023 14:14
Кількість переглядів: 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0210150

0150

  0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Заробітна плата

9232700,00

0,00

9232700,00

9221806,03

0,00

9221806,03

-10893,97

0,00

-10893,97

 

 

3

Нарахування на оплату праці

2044600,00

0,00

2044600,00

1899495,89

0,00

1899495,89

-145104,11

0,00

-145104,11

 

 

4

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

1143800,00

0,00

1143800,00

892062,70

0,00

892062,70

-251737,30

0,00

-251737,30

 

 

5

Оплата послуг (крім комунальних)

973000,00

0,00

973000,00

940968,01

0,00

940968,01

-32031,99

0,00

-32031,99

 

 

6

Видатки на відрядження

5000,00

0,00

5000,00

600,00

0,00

600,00

-4400,00

0,00

-4400,00

 

 

7

Оплата водопостачання та водовідведення

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

-5000,00

0,00

-5000,00

 

 

8

Оплата електроенергії

277100,00

0,00

277100,00

121182,98

0,00

121182,98

-155917,02

0,00

-155917,02

 

 

10

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

595700,00

595700,00

0,00

491453,00

491453,00

0,00

-104247,00

-104247,00

 

 

11

Капітальний ремонт інших об*єктів

0,00

50000,00

50000,00

0,00

49960,00

49960,00

0,00

-40,00

-40,00

 

 

12

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

300000,00

0,00

300000,00

294814,60

0,00

294814,60

-5185,40

0,00

-5185,40

 

 

 

Усього

13981200,00

645700,00

14626900,00

13370930,21

541413,00

13912343,21

-610269,79

-104287,00

-714556,79

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

2

Не виконання , в зв*язку з хворобою працівника.

 

 

3

Заплановані кошти на віиплату лікарняних.

 

 

4

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали,а саме бензин та дизпаливо,існує Кт заборгованість по предметам та матеріалам.

 

 

5

Внаслідок передачі 3 приміщень з користуванням інтернету  Карлівській ЦПМСД,і снує Кт заборгованість по послугам .

 

 

6

Внаслідок Російського вторгнення в Україну зменшено кількість відряджень.

 

 

7

Договір по оплаті водопостачання не був заключений між Халтуринським ГСКП та Виконавчим комітетом.

 

 

8

Договір по розподілу електроенергії не використовувався в зв*язку з тим,що послуги входили до основного договору постачання.Економія електроенергії в зв*язку з відключенням світла.

 

 

10

Внаслідок процедурних закупівель економія коштів при закупівлі орг.техніки.

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

Зміни до кошторису на 2022 рік

33,50

0,00

33,50

33,50

0,00

33,50

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість отриманих  звернень громадян по соціальному захисту

од.

Розрахунок

400,00

0,00

400,00

263,00

0,00

263,00

-137,00

0,00

-137,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Розрахунок

12,00

0,00

12,00

10,00

0,00

10,00

-2,00

0,00

-2,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

відсоток виконання

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

95,57

0,00

95,57

-4,43

0,00

-4,43

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

.

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість отриманих  звернень громадян по соціальному захисту

од.

Було заплановано більшу кількість соціальних заяв, в зв*язку із збільшенням переселенців на території Мартинівської громади.

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Нормативно правових актів не виявлено.

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

відсоток виконання

відс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань,реалізацію повноважень,визначених законодавством,в обов*язковому обсязі.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на 95,57 % по загальному фонду та 83,85 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники.
Головним розпорядником були дотримані цілі державної  політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.
Кількість запланованих заяв  більша чим фактично отримано.
Нормативно правових актів не виявлено.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокупратури,судів та інших органів"зі змінами,згідно Бюджетного Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь