Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0213050

Дата: 27.02.2023 14:17
Кількість переглядів: 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213050

3050

  1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок

41000,00

0,00

41000,00

12631,89

0,00

12631,89

-28368,11

0,00

-28368,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

41000,00

0,00

41000,00

12631,89

0,00

12631,89

-28368,11

0,00

-28368,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Кошти планувались на зубопротезування даної категорії.

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Комплексна програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавської області Полтавського району на 2022-2023 роки

41000,00

0,00

41000,00

12631,89

0,00

12631,89

-28368,11

0,00

-28368,11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн.

Кошторис на 2022 рік

41000,00

0,00

41000,00

12631,89

0,00

12631,89

-28368,11

0,00

-28368,11

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

Розрахунок

40,00

0,00

40,00

6,00

0,00

6,00

-34,00

0,00

-34,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн.

Розрахунок

1025,00

0,00

1025,00

2105,31

0,00

2105,31

1080,31

0,00

1080,31

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

30,81

0,00

30,81

-69,19

0,00

-69,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн.

Планувались кошти на безкоштовне протезування осіб даної категорії.

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

Кількість  осіб,які обслуговуються знизилась в зв*язку з відсутністю заяв ,щодо надання відповідної послуги.

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн.

Середня вартість пільги  збільшилась в зв*язку зі зменшенням кількості одержувачів.

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

відс.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить, що місцевий бюджет намагається виконати послуги по наданню пільгового медичного обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на  30,81 % по загальному фонду .Це свідчить про низькіі результативні показники.
Головним розпорядником були дотримані цілі державної  політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.
Результативні показники продуктивності вказують на те,що додаткова угода на пільгове медичне обслуговування була заключена на початку грудня 2022 року  і так ,як бюджетний рік закінчувався,не всі особи були забезпечені потрібними ліками та  планувались кошти на безкоштовне протезування осіб даної категорії.


 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве свмоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",Постанова КМУ №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів"

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь