A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0213230

Дата: 27.02.2023 14:22
Кількість переглядів: 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213230

3230

  1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення підтримкою внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Продукти харчування

590200,00

0,00

590200,00

590200,00

0,00

590200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Оплата послуг (крім комунальних)

1336000,00

0,00

1336000,00

1335999,32

0,00

1335999,32

-0,68

0,00

-0,68

 

 

4

Інші виплати населенню

50000,00

0,00

50000,00

30000,00

0,00

30000,00

-20000,00

0,00

-20000,00

 

 

 

Усього

1976200,00

0,00

1976200,00

1956199,32

0,00

1956199,32

-20000,68

0,00

-20000,68

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

Запланована більша кількість осіб ВПО,які зверталиь за одноразовою матеріальною допомогою.

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

1976200,00

0,00

1976200,00

1956199,32

0,00

1956199,32

-20000,68

0,00

-20000,68

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік

грн.

Кошторис на 2022 рік

1976200,00

0,00

1976200,00

1956199,32

0,00

1956199,32

-20000,68

0,00

-20000,68

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість внутрішньо переміщених осіб

осіб

Розрахунок

800,00

0,00

800,00

502,00

0,00

502,00

-298,00

0,00

-298,00

 

 

3

Поточний ремонт квартир для внутрішньо-переміщених осіб

од.

Розрахунок

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Середні витрати на одну людину

грн.

Розрахунок

2470,25

0,00

2470,25

3896,81

0,00

3896,81

1426,56

0,00

1426,56

 

 

5

Середні витрати на одну квартиру

грн.

Розрахунок

445333,33

0,00

445333,33

445333,11

0,00

445333,11

-0,22

0,00

-0,22

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

6

Відсоток виконання

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

98,99

0,00

98,99

-1,01

0,00

-1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік

грн.

Невиконання в зв*язку з відсутністю заяв внутрішньо переміщених осіб.

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість внутрішньо переміщених осіб

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Поточний ремонт квартир для внутрішньо-переміщених осіб

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

4

Середні витрати на одну людину

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Середні витрати на одну квартиру

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

6

Відсоток виконання

відс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання  видатків, пов*язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв*язку із введенням воєнного стану в повному обсязі.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на 98,99 % по загальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники.
Головним розпорядником були дотримані цілі державної  політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.
Невиконання в зв*язку з відсутністю заяв внутрішньо переміщених осіб.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Невиконання в зв*язку з відсутністю заяв на одноразову матеріальну допомогу для внутрішньо переміщених та /або  евакуйованим особам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь