Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0218130

Дата: 27.02.2023 14:32
Кількість переглядів: 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0218130

8130

  0320

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

4400000,00

4400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4400000,00

-4400000,00

 

 

3

Реконструкція та реставрація інших об*єктів

0,00

5133300,00

5133300,00

0,00

294699,15

294699,15

0,00

-4838600,85

-4838600,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

9533300,00

9533300,00

0,00

294699,15

294699,15

0,00

-9238600,85

-9238600,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

2

Планувалось придбання пожежної машини.

 

 

3

Кт  на кінець звітного періоду 3142-1020725,46 грн (реконструкція будівлі під МПО та тех.нагляд МПО). 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

рограма оновлення  матеріально-технічної бази бюджетних установ, організацій та КП "Халтуринське ГСКП" Мартинівської сільської ради на 2022 рік

0,00

9533300,00

9533300,00

0,00

294699,15

294699,15

0,00

-9238600,85

-9238600,85

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків для придбання пожежної машини

грн.

Зміни до кошторису на 2022 рік

0,00

4400000,00

4400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4400000,00

-4400000,00

 

 

2

Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію (реконструкція будівлі під МПО)

грн.

Зміни до кошторису на 2022 рік

0,00

5133300,00

5133300,00

0,00

294699,15

294699,15

0,00

-4838600,85

-4838600,85

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кількість запланованої техніки

шт.

Розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

-1,00

 

 

4

Кількість виготовленої документації

шт.

Розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Середня вартість

грн.

Розрахунок

0,00

9533300,00

9533300,00

0,00

294699,15

294699,15

0,00

-9238600,85

-9238600,85

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Відсоток виконання

відс.

Відсоток

0,00

100,00

100,00

0,00

3,09

3,09

0,00

-96,91

-96,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків для придбання пожежної машини

грн.

Планувалось придбання пожежної машини,але вона не була придбана в зв*язку з невідповідністю виставленим критеріям.

 

 

2

Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію (реконструкція будівлі під МПО)

грн.

Кт  на кінець звітного періоду 3142-1020725,46 грн (реконструкція будівлі під МПО та тех.нагляд МПО). 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

3

Кількість запланованої техніки

шт.

 

 

 

 

 

 

4

Кількість виготовленої документації

шт.

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

5

Середня вартість

грн.

Середня вартість

 

 

 

Якості

 

 

 

 

6

Відсоток виконання

відс.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити  діяльність місцевої та добровільної пожежної охорони . Результативні показники бюджетної програми виконано  на  3,09%  по спеціальному фонду. Це свідчить про низькі результативні показники..
Планувалось придбання пожежної машини, але вона не була придбана в зв*язку з невідповідністю виставленим критеріямта виникла Кт  на кінець звітного періоду по реконструкції будівлі під МПО та тех.нагляд МПО. 
Середня вартість також зменшилась.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь