Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0218240

Дата: 27.02.2023 14:33
Кількість переглядів: 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0218240

8240

  0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Підтримка підрозділів територіальної оборони

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Підтримка підрозділів територіальної оборони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони на території Мартинівської сільської ради

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

1504020,00

0,00

1504020,00

1483164,10

0,00

1483164,10

-20855,90

0,00

-20855,90

 

 

3

Продукти харчування

13700,00

0,00

13700,00

13689,71

0,00

13689,71

-10,29

0,00

-10,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4

Оплата послуг (крім комунальних)

20600,00

0,00

20600,00

20525,16

0,00

20525,16

-74,84

0,00

-74,84

 

 

5

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

1809680,00

1809680,00

0,00

896644,00

896644,00

0,00

-913036,00

-913036,00

 

 

 

Усього

1538320,00

1809680,00

3348000,00

1517378,97

896644,00

2414022,97

-20941,03

-913036,00

-933977,03

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

2

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на паливо мастильні матеріали.

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

Внаслідок незакінченої закупівельної процедури,запланований квадрокоптер не був придбаний.

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма підтримки підрозділів територіальної оборони на території Мартинівської сільської громади на 2022 рік

1538320,00

0,00

1538320,00

1517378,97

0,00

1517378,97

-20941,03

0,00

-20941,03

 

 

2

Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів 2022-2024 роки

0,00

1809680,00

1809680,00

0,00

896644,00

896644,00

0,00

-913036,00

-913036,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Видатки на реалізацію програми

грн.

Програма

1538320,00

1809680,00

3348000,00

1517378,97

896644,00

2414022,97

-20941,03

-913036,00

-933977,03

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість проведених  навчальних зборів територіальної оборони

од.

Розрахунок

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

Кількість предметів,матеріалів для забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони

од.

Розрахунок

0,00

180,97

180,97

0,00

5,00

5,00

0,00

-175,97

-175,97

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Середні витрати на проведення одного

грн.

Розрахунок

153832,00

0,00

153832,00

151737,90

0,00

151737,90

-2094,10

0,00

-2094,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

навчального збору підрозділу територіальної оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Рівень забезпечення обсягів витрат

відс.

Відсоток

100,00

0,00

100,00

98,64

49,55

148,19

-1,36

49,55

48,19

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Видатки на реалізацію програми

грн.

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів   на паливо мастильні матеріали

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість проведених  навчальних зборів територіальної оборони

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кількість предметів,матеріалів для забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

4

Середні витрати на проведення одного навчального збору підрозділу територіальної оборони

грн.

Середні витрати менші по тій же причині.

 

 

 

Якості

 

 

 

 

5

Рівень забезпечення обсягів витрат

відс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборони.Результативні показники бюджетної програми виконано  на  98,64  % по загальному фонду та 49,55 % по спеціальному фонду.Це свідчить про високі результативні показники
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на паливо мастильні матеріали.
Внаслідок незакінченої закупівельної процедури,запланований квадрокоптер не був придбаний.
Середня вартість також зменшилась.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь