Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта 0614060

Дата: 27.02.2023 15:28
Кількість переглядів: 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0614060

4060

  0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з орнанізації культурного дозвілля

 

 

2

Реалізація державної політики щодо збагачення духовного потенціалу

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар

39200,00

0,00

39200,00

24985,00

0,00

24985,00

-14215,00

0,00

-14215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

271300,00

0,00

271300,00

271103,07

0,00

271103,07

-196,93

0,00

-196,93

 

 

5

Оплата електроенергії

168000,00

0,00

168000,00

93474,00

0,00

93474,00

-74526,00

0,00

-74526,00

 

 

7

Нарахування на заробітну плату

300200,00

0,00

300200,00

300200,00

0,00

300200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

8

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

0,00

119000,00

119000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-119000,00

-119000,00

 

 

13

Заробітна плата

1286100,00

0,00

1286100,00

1284000,81

0,00

1284000,81

-2099,19

0,00

-2099,19

 

 

15

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

3500,00

0,00

3500,00

1818,99

0,00

1818,99

-1681,01

0,00

-1681,01

 

 

 

Усього

2068300,00

119000,00

2187300,00

1975581,87

0,00

1975581,87

-92718,13

-119000,00

-211718,13

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

3

Економія коштів по КЕКВ 2210 - 14215,00грн.,виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару(Постанова 590)

 

 

4

Економія коштів по КЕКВ 2240 виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час наданих послуг(Постанова 590) (Постанова 590)

 

 

5

Відхилення по КЕКВ 2273 - 74526,00 тому, що в зв'язку з військовим станом було низьке відвідування сільських будинків культури

 

 

7

Різниця між показниками відсутня

 

 

8

Відхилення по КЕКВ 3142 пояснюється тим, що проплата не здійснилася, тому, що не було у Постанові 590

 

 

13

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 2099,19 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування та економією бюджетних коштів по закупівлі товарів

 

 

15

Відхилення по КЕКВ 2220-1681,01 пояснюєтьсятим, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування будинків культури

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

кошторис

2068300,00

119000,00

2187300,00

1975581,87

0,00

1975581,87

-92718,13

-119000,00

-211718,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

2

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпис

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

штатний розпис

65,00

0,00

65,00

18,00

0,00

18,00

-47,00

0,00

-47,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

звіт

31820,00

0,00

31820,00

0,00

0,00

0,00

-31820,00

0,00

-31820,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

Відхилення по видатках загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплати лікарняних Фондом соціального страхування, по спеціальному фонду 119000,00грн-кредиторська заборгованість

 

 

2

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

7

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

Заходів було проведено набагато менше у зв'язку з військовим станом

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

8

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2022 році на виконання програми використано 1 975 581,87грн., бюджетна програма виконана на 95,52%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідчення того,що у 2022році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 2099,19 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування та економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, відхилення по КЕКВ 2220-1681,01 пояснюєтьсятим, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування будинків культури, відхилення  по КЕКВ 2210 - 14215,00,пояснюється здійсненням оплати за фактичне придбання, згідно даної накладної, відхилення по КЕКВ 2240 пояснюється тим, що оплата здійснювалася за фактично надані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги згідно наданих актів (Постанова 590),Відхилення по КЕКВ 2273 - 74526,00  в зв'язку з військовим станом було низьке відвідування сільських будинків культури. Відхилення по КЕКВ 3142 пояснюється тим, що проплата не здійснилася, тому, що не було у Постанові 590. Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 95,52% по загальному фонду із забезпеченням  ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь