Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта 0613230

Дата: 27.02.2023 15:38
Кількість переглядів: 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0613230

3230

  1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

2

Надання підтримки внутрішньо-переміщеним особам.

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів за принципом `гроші ходять за дитиною`

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення підтримкою внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб.

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Оплата послуг(крім комунальних)

250000,00

0,00

250000,00

188493,77

0,00

188493,77

-61506,23

0,00

-61506,23

 

 

3

Продукти харчування

50000,00

0,00

50000,00

43311,00

0,00

43311,00

-6689,00

0,00

-6689,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

6

Предмети, матеріали  та обладнання

40000,00

0,00

40000,00

0,00

29464,05

29464,05

-40000,00

29464,05

-10535,95

 

 

7

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

40000,00

40000,00

0,00

12599,00

12599,00

0,00

-27401,00

-27401,00

 

 

 

Усього

340000,00

40000,00

380000,00

231804,77

42063,05

273867,82

-108195,23

2063,05

-106132,18

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Економія по КЕКВ2240 виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

3

Економія по КЕКВ2230 виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

6

Економія по КЕКВ2210 виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

7

Економія по КЕКВ3110 виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо-переміщених осіб на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024роки

340000,00

40000,00

380000,00

0,00

0,00

0,00

-340000,00

-40000,00

-380000,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Витрати на надання державних соціальних допомог

грн.

кошторис

340000,00

40000,00

380000,00

0,00

0,00

0,00

-340000,00

-40000,00

-380000,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість внутрішньо-переміщених осіб

осіб

розрахунок

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

-40,00

0,00

-40,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середні витрати на 1 людину

грн.

розрахунок

8500,00

1000,00

9500,00

0,00

0,00

0,00

-8500,00

-1000,00

-9500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Витрати на надання державних соціальних допомог

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість внутрішньо-переміщених осіб

осіб

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середні витрати на 1 людину

грн.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Економія по КЕКВ 2230 по ВПО здійснювалася згідно наданих накладних, економія по КЕКВ 2210 і КЕКВ 3110 здійснювалася згідно наданих накладних (Постанова 590).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 76,84% по загальному фонду і 31,50%по спеціальному фонду із забезпеченням  ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, культури та спорту, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь