Мартинівська сільська громада
Полтавський

Бюджетний запит 0611010 на 2024-2026роки

Дата: 18.12.2023 11:53
Кількість переглядів: 160

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

06

 

43956519

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

2. 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

061

 

43956519

 

 

 

(найменування відповідального виконавця)

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

3. 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

1656700000

 

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

(код бюджету)

 

 

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

 

 

 

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

 

 

Забезпечення надання дошкільної освіти

 

 

2)  завдання бюджетної програми;

 

 

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

 

 

3) підстави реалізації бюджетної програми.

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ; Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".  Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік", Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

 

 

 

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

Код

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

2 115 081

0

0

2 115 081

3 542 900

0

0

3 542 900

3 011 600

0

0

3 011 600

 

 

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

1 173 822

1 173 822

1 173 822

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

2 115 081

1 173 822

1 173 822

3 288 903

3 542 900

250 000

250 000

3 792 900

3 011 600

0

0

3 011 600

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

3 149 563

0

0

3 149 563

3 301 638

0

0

3 301 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

3 149 563

0

0

3 149 563

3 301 638

0

0

3 301 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

 

 

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

2111

Заробітна плата

1 376 524

0

0

1 376 524

1 608 500

0

0

1 608 500

1 621 900

0

0

1 621 900

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

310 140

0

0

310 140

353 900

0

0

353 900

356 800

0

0

356 800

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

11 918

0

0

11 918

518 600

0

0

518 600

39 300

0

0

39 300

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1 790

0

0

1 790

800

0

0

800

2 000

0

0

2 000

 

 

 

2230

Продукти харчування

29 464

0

0

29 464

548 900

0

0

548 900

500 000

0

0

500 000

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

239 688

0

0

239 688

173 200

0

0

173 200

77 700

0

0

77 700

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

0

0

0

0

4 800

0

0

4 800

5 000

0

0

5 000

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

4 008

0

0

4 008

7 200

0

0

7 200

9 000

0

0

9 000

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

71 549

0

0

71 549

111 000

0

0

111 000

146 900

0

0

146 900

 

 

 

2274

Оплата природного газу

70 000

0

0

70 000

205 000

0

0

205 000

240 000

0

0

240 000

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

3 000

0

0

3 000

 

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

1 173 822

1 173 822

1 173 822

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

 

 

 

 

УСЬОГО

2 115 081

1 173 822

1 173 822

3 288 903

3 542 900

250 000

250 000

3 792 900

3 011 600

0

0

3 011 600

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

 

(грн.)

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

1 735 433

0

0

1 735 433

1 836 088

0

0

1 836 088

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

381 776

0

0

381 776

403 919

0

0

403 919

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

38 800

0

0

38 800

38 800

0

0

38 800

 

 

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

71 200

0

0

71 200

71 200

0

0

71 200

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

9 774

0

0

9 774

10 468

0

0

10 468

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

131 080

0

0

131 080

140 387

0

0

140 387

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного газу

260 640

0

0

260 640

279 145

0

0

279 145

 

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

10 860

0

0

10 860

11 631

0

0

11 631

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3 149 563

0

0

3 149 563

3 301 638

0

0

3 301 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2025 - 2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(11+12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

2 115 081

1 173 822

1 173 822

3 288 903

3 542 900

250 000

250 000

3 792 900

3 011 600

0

0

3 011 600

 

 

 

 

УСЬОГО

2 115 081

1 173 822

1 173 822

3 288 903

3 542 900

250 000

250 000

3 792 900

3 011 600

0

0

3 011 600

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2025 - 2026 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних
коштів

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3 149 563

0

0

3 149 563

3 301 638

0

0

3 301 638

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

3 149 563

0

0

3 149 563

3 301 638

0

0

3 301 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2022 рік(звіт)

2023 рік(затверджено)

2024 рік(проект)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(11 + 12)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць

од.

штатний розпис

12,80

0,00

12,80

13,30

0,00

13,30

13,30

0,00

13,30

 

 

 

 

кількість груп

од.

звіт

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

 

 

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

мережа закладів

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

3,60

0,00

3,60

4,10

0,00

4,10

3,60

0,00

3,60

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

од.

штатний розпис

7,20

0,00

7,20

7,20

0,00

7,20

8,70

0,00

8,70

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

звіт

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

98,00

39,00

0,00

39,00

 

 

 

 

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

звіт

24,00

0,00

24,00

26,00

0,00

26,00

22,00

0,00

22,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на 1 дитину

грн.

розрахунок

88128,38

0,00

88128,38

116923,07

0,00

116923,07

136890,91

0,00

136890,91

 

 

 

 

діто-дні відвідування

од.

розрахунок

7595,00

0,00

7595,00

6500,00

0,00

6500,00

5544,00

0,00

5544,00

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс.

розрахунок

20,00

0,00

20,00

26,50

0,00

26,50

56,00

0,00

56,00

 

 

 

 

кількість днів відвідування

од.

розрахунок

250,00

0,00

250,00

250,00

0,00

250,00

252,00

0,00

252,00

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у   2025-2026 роках:

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(8 + 9)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць

од.

штатний розпис

13,30

0,00

13,30

13,30

0,00

13,30

 

 

 

 

 

 

 

кількість груп

од.

звіт

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

 

 

 

 

 

кількість дошкільних навчальних закладів

од.

мережа закладів

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу

од.

штатний розпис

3,60

0,00

3,60

3,60

0,00

3,60

 

 

 

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

од.

штатний розпис

8,70

0,00

8,70

8,70

0,00

8,70

 

 

 

 

 

 

 

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

звіт

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

39,00

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

звіт

22,00

0,00

22,00

22,00

0,00

22,00

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на 1 дитину

грн.

розрахунок

143161,95

0,00

143161,95

150074,45

0,00

150074,45

 

 

 

 

 

 

 

діто-дні відвідування

од.

розрахунок

5544,00

0,00

5544,00

5544,00

0,00

5544,00

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс.

розрахунок

56,00

0,00

56,00

56,00

0,00

56,00

 

 

 

 

 

 

 

кількість днів відвідування

од.

розрахунок

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

 

 

 

 

Найменування

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

968 024

0

910 285

0

934 539

0

955 100

0

975 800

0

 

 

 

 

у т.ч. посадовий оклад

968 024

0

700 219

0

848 789

0

855 200

0

860 500

0

 

 

 

 

у т.ч. надбавки

0

0

102 011

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Премії

0

0

175 055

0

145 559

0

160 500

0

180 200

0

 

 

 

 

Матеріальна допомога

100 000

0

87 762

0

72 779

0

80 250

0

90 100

0

 

 

 

 

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

100 000

0

87 762

0

72 779

0

80 250

0

90 100

0

 

 

 

 

Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер

292 500

0

435 399

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

у т.ч. стимулюючі доплати

292 500

0

435 399

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Інші виплати

16 000

0

0

0

469 023

0

539 583

0

589 988

0

 

 

 

 

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

16 000

0

0

0

254 636

0

260 700

0

277 500

0

 

 

 

 

у т.ч. допомога на оздоровлення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

УСЬОГО

1 376 524

0

1 608 501

0

1 621 900

0

1 735 433

0

1 836 088

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії працівників

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

1

Керівники

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

 

 

 

 

2

Вихователі

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

 

 

 

 

3

Середній медичний персонал

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

 

 

 

 

4

Рядовий склад

7,80

7,80

0,00

0,00

8,30

7,80

0,00

0,00

8,30

0,00

8,30

0,00

8,00

0,00

 

 

 

 

 

УСЬОГО

12,80

12,80

0,00

0,00

13,30

11,80

0,00

0,00

13,30

0,00

13,30

0,00

13,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

 

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(10 + 11)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

1

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району  Полтавської області на 2023 рік

Рішення 24 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання  від 22.12.2022р

0

0

0

0

120 000

120 000

0

0

0

 

 

 

 

2

Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки

Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023р

0

0

0

0

0

0

500 000

0

500 000

 

 

 

 

3

Програма забезпечення подарунками до новорічних та різдвяних свят дітей закладів дошкільної та закладів заг.сер.освіти Мартинівської сільської ради на 2022-2024роки

Рішення 22 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.11.2022 року

100 000

0

100 000

140 000

0

140 000

100 000

0

100 000

 

 

 

 

4

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району  Полтавської області на 2022 рік

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання  від 21.12.2021р

0

125 600

125 600

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

100 000

125 600

225 600

140 000

120 000

260 000

600 000

0

600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування
місцевої/регіональної
програми

Коли та яким документом
затверджена програма

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
(7 + 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації

 

Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

 

 

 

 

 

 

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

Придбання модульного укриття

2022

1 059 673

1 059 673

100

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Придбання компютерної техніки

2023

20 000

0

0

20 000

100

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Придбання ігрового майданчика

2023

214 376

0

0