Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0611210)

Дата: 01.03.2024 09:59
Кількість переглядів: 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0611210

1210

  0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду

1656700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Реалізація державної політики, спрямована на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами.

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітнимипотребами, які здобувають освіту в закладі середньої освіти. Забезпечення фінансування закладів освіти. контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладі загальної середньої освіти. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Заробітна плата

26539,00

0,00

26539,00

26539,00

0,00

26539,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

Нарахування на оплату праці

5843,24

0,00

5843,24

5843,24

0,00

5843,24

0,00

0,00

0,00

 

 

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

3413,00

0,00

3413,00

0,00

0,00

0,00

-3413,00

0,00

-3413,00

 

 

 

Усього

35795,24

0,00

35795,24

32382,24

0,00

32382,24

-3413,00

0,00

-3413,00

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Відхилення відсутнє

 

 

2

Відхилення відсутнє

 

 

3

Відхилення виникли внаслідок того,що не відбулася закупівля

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять

грн.

кошторис

35795,24

0,00

35795,24

32382,24

0,00

32382,24

-3413,00

0,00

-3413,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість учнів з ООП, які навчаються в інклюзивнихкласах закладу загальної середньої освіти

осіб

звітність установ

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середні витрати на оплату за проведеннякоректно-розвиткових занять

грн.

розрахунок

3579,52

0,00

3579,52

3238,22

0,00

3238,22

-341,30

0,00

-341,30

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиваючих занять інклюзивних класів закладу освіти

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять

грн.

Розбіжність виникла внаслідок зменшення фактичних видатків на придбання корекційних засобів навчання для дітей з особливими освітніми потребами, оскільки не відбулася закупівля матеріалів для проведення коректно-розвиткових занять

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість учнів з ООП, які навчаються в інклюзивнихкласах закладу загальної середньої освіти

осіб

Відхилення відсутнє

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середні витрати на оплату за проведеннякоректно-розвиткових занять

грн.

Відхилення відбулося у зв'язку з заокругленням

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Забезпеченість оплати за проведення корекційно-розвиваючих занять інклюзивних класів закладу освіти

відс.

Відхилення відсутнє

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2023році на виконання програми використано 32 382,24грн.,бюджетна програма виконана на  90,47%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того,що у 2023році Відділ освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані майже в повному обсязі, що дало можливість забезпечити створення умов для надання освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь