Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0614040)

Дата: 01.03.2024 10:07
Кількість переглядів: 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0614040

4040

  0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

1656700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Створення умов для творчого розвитку,підвищення культурного рівня виховання громадян

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

18000,00

0,00

18000,00

17850,00

0,00

17850,00

-150,00

0,00

-150,00

 

 

6

Заробітна плата

161400,00

0,00

161400,00

161395,78

0,00

161395,78

-4,22

0,00

-4,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

7

Нарахування на оплату праці

42200,00

0,00

42200,00

42144,67

0,00

42144,67

-55,33

0,00

-55,33

 

 

 

Усього

221600,00

0,00

221600,00

221390,45

0,00

221390,45

-209,55

0,00

-209,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

3

Економія по КЕКВ 2210 у сумі - 150,00грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

6

Економія по КЕКВ 2111 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів

 

 

7

Економія по КЕКВ 2120 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма соц.-економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік

15000,00

0,00

15000,00

13944,00

0,00

13944,00

-1056,00

0,00

-1056,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв

грн.

кошторис

221600,00

0,00

221600,00

221390,45

0,00

221390,45

-209,55

0,00

-209,55

 

 

2

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

 

 

3

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

кількість установ - усього

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кількість відвідувачів музея

осіб

журнал реєстрації відвідувачів

230,00

0,00

230,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Середні витрати на 1-го відвідувача

грн.

кошторис

963,47

0,00

963,47

962,56

0,00

962,56

-0,91

0,00

-0,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв

грн.

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

2

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

Відхилення відсутнє

 

 

3

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Відхилення відсутнє

 

 

4

кількість установ - усього

од.

Відхилення відсутнє

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

5

Кількість відвідувачів музея

осіб

Відхилення відсутнє

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

6

Середні витрати на 1-го відвідувача

грн.

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Економія по КЕКВ 2111 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів, відхилення планових показників з касовими видатками зумовлене через низьке відвідування музею у зв'язку з військовим станом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

У 2023році на виконання програми було використано - 221 390,45грн., бюджетна програма виконана на - 99,91%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Забезпечення діяльності музеїв і виставок".

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь