Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при Мартинівській сільській раді

Дата: 12.03.2021 08:50
Кількість переглядів: 3363

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 26 лютого 2021 року        с. Мартинівка                        № 9/2021

 

Про  створення  та  організацію

роботи  консультаційного  пункту  з

питань цивільного захисту при 

Мартинівській сільській раді

 

Відповідно до статей 33, 34 Закону  України "Про захист населення  і територій від надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру",  пункту  6  "Порядок здійснення  підготовки  населення  на підприємствах,  в установах  та організаціях  до дій при  виникненні  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру", затвердженого  наказом  МНС  України  від  23.04.2001  №  97  та  зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  06.06.2001  за  №  481/56-72, керуючись  Законом України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  підвищення  ефективності просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення, що не зайняте у сферах виробництва та обслуговування, виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

3.  Секретарю виконкому  сільської  ради  організувати  питання  створення Консультаційного  пункту  з  питань  цивільного  захисту  та  включити  в перспективний план розвитку громади.

2.  Затвердити  Положення  про  консультаційний  пункт  з  питань  цивільного захисту при Мартинівській сільській раді  згідно з додатком.

3. Обладнати  приміщення  консультаційного  пункту  наочною інформацією,  забезпечити  технічними  засобами  навчання,  зразками  навчального  майна (навчальні  та  наочні  приладдя,  медичне  майно,  засобами  індивідуального  захисту), навчальною  літературою  та  організувати  його  роботу  згідно  з  нормативними документами.  Просвітницько-інформаційну  роботу  здійснювати  через  розповсюдження серед населення рекомендацій, буклетів, пам'яток тощо.

4.  Для  забезпечення  роботи  консультаційного  пункту  Мартинівської сільської  ради призначити консультантів з числа активістів цивільного захисту:

1. Семеренко Тетяна Миколаївна.

2. Шандиба Маргарита Павлівна.

3. Ломакіна Сніжана Сергіївна.

4. Данець Михайло Федорович.

5. Бойченко Алла Миколаївна.

6. Спланувати роботу консультаційного пункту, оформити відповідну документацію (план роботи пункту на рік, розпорядок дня та графік чергування з надання консультацій населенню щодо дій у надзвичайних ситуацій, список та посадові інструкції працівників пункту.

7.  Контроль  за  роботою  консультаційного пункту покласти секретаря виконкому Мартинівської сільської ради .

 

                      Сільський голова                                 В.І.Котенко

 

Положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту Мартинівської сільської ради

I. Загальні положення

1.1. Це положення визначає єдині вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при Мартинівській сільській раді. Консультаційні пункти з питань цивільного захисту є осередком інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед непрацюючого населення відповідної адміністративної території з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Воно забезпечує місцевим органам місцевого самоврядування виконання завдань з навчання непрацюючого населення захисту та діям в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

1.2. Діяльність консультаційних пунктів організовується відповідно до статей 19, 20, 21, 40, 42 Кодексу цивільного захисту України, пункту 28 Порядку здійснення навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444, і Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 №587, інших нормативно-правових i організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Консультаційний пункт створюється згідно рішення виконавчого комітету сільської ради.

Один консультаційний пункт створюється для обслуговування не більше 1500-2000 непрацюючих громадян.

Непрацююче населення закріплюється для навчання за консультаційним пунктом.

1.4. На підставі рішення виконкому вказуються:

- перелік приміщень, які виділені для розташування консультаційного пункту та строки його обладнання;

- група будинків  і приватні будинки, мешканці яких закріплюються для навчання за консультаційним пунктом;

- кількість консультантів-фахівців різних напрямків (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, медицини, пожежної безпеки, охорони праці тощо), які залучаються до роботи консультаційного пункту на громадських засадах;

 порядок роботи консультаційного пункту та графік проведення консультацій;

- робота з непрацюючим населенням, організаціями, підприємствами та установами щодо створення активу з питань цивільного захисту консультаційного пункту на місцях;

- порядок забезпечення консультаційного пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками та технічними засобами;

- облік та звітність про проведену консультаційним пунктом за рік роботу;

 

1.5. У повсякденній діяльності консультаційний пункт функціонує згідно з Положенням про консультаційний пункт з питань цивільного захисту при Мартинівській сільській раді.

1.6. Загальне керівництво роботою консультаційного  пункту здійснюює сільський  голова Мартинівської сільської ради.

1.8. Консультаційно-методична допомога з організації роботи консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівниками територіальних курсів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області .

 

II. Завдання консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення.

 

2.1. Головними завданнями консультаційних пунктів є:

участь у підготовці непрацюючого населення з питань захисту та дій
у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованою ДСНС України;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Відповідно до завдань консультаційні пункти забезпечують:

- доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів, зокрема особливого періоду, застосування засобів індивідуального та колективного захисту, надання першої медичної само та взаємодопомоги постраждалим, поведінки в несприятливих побутових i нестандартних ситуаціях, дотримання особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

- створення умов для самостійного вивчення непрацюючим населенням матеріалів навчальних посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле- та радіопередач;

- участь у інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед непрацюючого населення з питань заходів цивільного захисту, які сплановані та проводяться у регіоні, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах по радіо та телебаченню, поширення друкованої, аудіо- та відеопродукції;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та громадських організацій із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення, в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема особливого періоду, а також при ліквідації їх наслідків;

- постійне вивчення та освоєння передового досвіду щодо форм i методів інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань;

- створення необхідної та удосконалення наявної навчально-матеріальної бази консультаційного пункту.

2.3. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на посадову особу відповідальну з питань цивільного захисту населення сільської  ради, яка працює під контролем сільського голови.

Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційних пунктів до проведення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань цивільного захисту серед непрацюючого населення залучаються (за їх згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту, викладачі нормативних дисциплін “Безпека життєдіяльності” і “Цивільний захист”, медичний персонал, а також громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання, мають необхідну підготовку та відповідне посвідчення.

2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які проводяться у консультаційному пункті, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази, зобов’язана:

- розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи;

- організовувати проведення консультацій з питань цивільного захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі, установленому розпорядженням сільського голови;

- проводити інструктаж консультантів;

- забезпечувати необхідною літературою та приладами громадян, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту, та правильних дій
в умовах надзвичайних ситуацій;

- вести облік заходів, проведених у консультаційному пункті з навчання непрацюючого населення;

- складати звіти про виконання плану роботи консультаційного пункту ;

- складати заявки на придбання навчального i наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

- стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються консультаційним пунктом для навчання непрацюючого населення;

- брати участь у заходах інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед непрацюючого населення з питань цивільного захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

-підтримувати постійну взаємодію з питань навчання з органами управління з питань надзвичайних ситуацій (цивільного захисту) та курсами НМЦ.

Для працівників консультаційного пункту, у тому числі що працюють за сумісництвом або на громадських засадахозробити функціональні обов’язки.

2.5. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, у встановлений термін проходить підготовку на курсах НМЦ.

 

III. Матеріально-технічне забезпечення консультаційних пунктів.

 

3.1. Навчальну матеріально-технічну базу консультаційного пункту
з питань цивільного захисту , Мартинівської сільської  ради складають:

- інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до непрацюючого населення необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації.

- окреме приміщення, призначене для проведення роз’яснювальної консультаційної роботи щодо дій в разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, ймовірних для конкретної території та надання практичної допомоги непрацюючому населенню у самостійній підготовці за спеціальними програмами підготовки непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які рекомендовані ДСНС України та відпрацьовані з врахуванням місцевих умов і особливостей регіону, та оснащене для цього наочними засобами навчання, спеціальною літературою, навчальними посібниками, іншим майном, необхідним для навчання.

3.2. Рішенням голови Мартиніської сільської  ради для консультаційного пункту виділяється приміщення у адміністративній будівлі організації, яке забезпечується необхідними меблями (столи, стільці, шафи тощо). Біля вхідних дверей консультаційного пункту розміщується табличка
з надписом “Консультаційний пункт з питань цивільного захисту”, розпорядок дня, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.

Засоби обладнання та оснащення консультаційного пункту повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики захисту непрацюючого населення i території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Кожному відвідувачу консультаційного пункту надається можливість отримати конкретну та вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації у районі його проживання, місця укриття та пункти видачі засобів індивідуального захисту (адреси), маршрути проходу до них, порядок евакуації тощо.

3.3 Інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту
є обов’язковим елементом консультаційного пункту  сільської  ради та має вигляд окремого стенду з розміщеними на ньому тематично оформленими планшетами.

Інформаційно-довідкові кутки розміщуються у зручних для їх огляду місцях масового перебування людей в адміністративному приміщенні органу влади, організації (коридори, холи, вестибюлі тощо).

3.4 Тематичний зміст планшетів інформаційно-довідкового кутка викладається зрозуміло, наочно, лаконічно та розміром шрифту, що забезпечує його легке читання та включає:

- пам’ятку щодо порядку зв’язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню;

- карти-схеми зони відповідальності Мартинівської сільської ради
з інформацією про ймовірні загрози техногенного характеру наслідки яких негативно впливатимуть на життєдіяльність непрацюючого населення;

- сигнали цивільного захисту (сигнали оповіщення непрацюючого населення) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, порядок оповіщення та дії непрацюючого населення при отриманні таких сигналів або інформації;

- рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

- інформацію про ймовірні сезонні загрози природного характеру (стихійні лиха), наслідки яких негативно впливатимуть на життєдіяльність непрацюючого населення, що мешкає на території сільської  ради та рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних сезонних загроз природного характеру i правил поведінки під час стихійного лиха;

- схему розміщення захисних споруд (при наявності) ;

- порядок проведення евакуації непрацюючого населення з адресами збірних евакуаційних пунктів, схемою їх розміщення та рекомендації щодо підготовки непрацюючого населення до проведення евакуаційних заходів;

- розклад роботи консультаційного пункту та порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

        Зміст інформаційно-довідкового кутку сільської (селищної) ради доповнюється додатковими тематичними планшетами:

рекомендаціями (з урахуванням місцевої специфіки) щодо захисту сільськогосподарських тварин і рослин, продукції сільськогосподарського виробництва, продуктів харчування, фуражу та води;

схемою організації створених при сільській раді позаштатних формувань цивільного захисту, їх завдання при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Під схемою розміщуються поіменні списки особового складу цих формувань, з визначенням посад, i перелік закріпленого за ними обладнання, інструменту та майна;

порядком дій позаштатних формувань цивільного захисту при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території сільської  ради;

порядком організації прийому евакуйованого непрацюючого населення
(у разі такого прийому).

3.5. Для тематичного оформлення приміщення консультаційного пункту використовуються навчально-наочні посібники (плакати, стенди), спеціальна навчальна література, технічні засоби навчання та навчальне майно.

Крім того, для більшої наочності зображення зон розповсюдження небезпечних факторів ймовірних аварій на потенційно небезпечних об’єктах, роз’яснення заходів цивільного захисту щодо укриття непрацюючого населення у захисних спорудах, його евакуації та екіпірування індивідуальними засобами захисту можуть застосовуватися макети будівель, споруд і місцевості, що обслуговується  сільською  радою.

3.6. Навчально-наочні посібники (плакати, стенди) розміщуються на стінах приміщення консультаційного пункту та повинні містити, з урахуванням місцевих особливостей, інформаційні матеріали наступного змісту:

- структура єдиної державної системи цивільного захисту (склад центральних, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших органів управління у сфері цивільного захисту та їх обов’язки щодо захисту непрацюючого населення i територій від надзвичайних ситуацій);

- права i обов’язки непрацюючого населення щодо власного захисту, дітей
i територій від надзвичайних ситуацій;

- класифікація надзвичайних ситуацій;

- правила особистої, пожежної та техногенної безпеки;

- хімічна небезпека;

- радіація;

- ураження електричним струмом;

- увага, газ;

- розлив ртуті;

-пожежа;

- землетрус;

- обмороження;

- небезпека на воді;

- безпека руху;

-безпека переходів;

- застарілі боєприпаси;

- тероризм;

- небезпека у лісі;

- безпечна прогулянка у лісі;

- ураган;

- повінь;

- блискавка;

- ожеледиця;

- життєзабезпечення непрацюючого населення в надзвичайних ситуаціях;

- засоби захисту органів дихання i шкіри (засоби індивідуального захисту);

- евакуація непрацюючого населення;

- укриття непрацюючого населення в захисних спорудах;

- медичний захист;

- дозиметричний i хімічний контроль;

- оповіщення та інформування;

-інші інформаційні матеріали, які розкривають зміст заходів захисту непрацюючого населення i територій відповідного регіону.

3.7. Спеціальна навчальна література призначена для самостійної роботи відвідувачів консультаційного пункту та повинна бути представлена:

навчальними посібниками з питань цивільного захисту;

виписками із законодавчих і нормативних актів з питань цивільного захисту непрацюючого населення i територій та безпеки життєдіяльності;

пам’ятками та рекомендаційними брошурами з питань охорони життя
i здоров’я людини у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях;

підшивками спеціалізованих журналів i газет.

3.8. Технічні засоби навчання: телевізор, відеоапаратура, комп’ютер
з електронною базою спеціалізованих видань і доступом до мережі Інтернет, прийомні пристрої дротового та ефірного віщання тощо.

3.9. Навчальне майно: засоби індивідуального захисту, рекомендовані для застосування на території (об’єкті), що обслуговується консультаційним пунктом; засоби пожежогасіння; засоби надання першої медичної допомоги; медичні муляжі та багатофункціональні тренажери для навчання навичкам надання першої допомоги; радіометри та дозиметри побутові.

Кількість зразків навчального майна консультаційного пункту визначається місцевими умовами.

3.10. Обов’язки із розроблення та впровадження стенду інформаційно-довідкового кутка та навчально-наочних посібників приміщення консультаційного пункту покладаються на заступника сілського голови Мартинівської   сільської  ради.

3.11. Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з виділенням
і утриманням приміщень консультаційного пункту, їх обладнанням
і оснащенням необхідною навчальною матеріально-технічною базою здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

IV. Організація роботи консультаційного пункту

4.1. Робота консультаційного пункту здійснюється за річним планом роботи консультаційного пункту згідно із щорічними керівними документами начальника цивільного захисту відповідної адміністративної території з питань цивільного захисту. У річному плані визначаються основні напрямки просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань серед непрацюючого населення щодо захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту.

План роботи консультаційного пункту розробляється, підписується особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу, погоджується головою сільської  ради.

4.2 Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності здійснюється працівниками консультаційного пункту згідно
з графіком роботи на місяць.

4.3. Навчання непрацюючого населення здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань цивільного захисту та дій в умовах ймовірних надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних організаційно-методичних вказівок з навчання непрацюючого населення начальника цивільного захисту відповідного регіону;

проведення інформаційних і агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань i відповідей, показів діафільмів, відеофільмів тощо);

розповсюдження та читання пам’яток, листівок і посібників, прослуховування радіо – та перегляд телепередач з тематики цивільного захисту непрацюючого населення;

самостійного вивчення непрацюючим населення правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками консультаційного пункту літературою;

проведення представницьких заходів (днів професійних свят, змагань, оглядів-конкурсів тощо);

участі у тренуваннях з питань цивільного захисту та захисту від надзвичайних ситуацій.

4.4. Консультаційні пункти використовують для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальним сигналом “Увага всім!”, при проведенні евакуаційних заходів, укритті в захисних спорудах і видачі засобів індивідуального захисту тощо).

4.5. При проведенні консультацій на консультаційних пунктах обов’язково надається інформація про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання непрацюючого населення, та порядок реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на дітей, інші соціально незахищені верстви непрацюючого населення та громадян, які проживають у сільській місцевості та поряд з потенційно небезпечними об’єктами.

Керівники потенційно небезпечних об’єктів через консультаційні пункти надають постійну та оперативну інформацію для непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

4.6. Для проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту Мартинівської сільської  ради, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку на курсах, в центрах. З медичних тем і питань психологічної підготовки для проведення занять залучаються працівники органів охорони здоров’я.

4.7. Робота персоналу пункту організується таким чином, щоб кожен відвідувач у будь-який час міг отримати вичерпну інформацію та роз’яснення щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах надзвичайної ситуації. На забезпечення цієї вимоги на консультаційному пункті постійно повинен бути працівник (консультант), здатний конкретизувати положення інформації стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також список контактних телефонів консультантів – фахівців відповідної галузі знань з цивільного захисту.

4.8. Просвітницька робота та пропаганда знань серед непрацюючого населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовується на їх підготовку до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей поведінки у різні пори року, на воді, при виникненні епідемії, епізоотії, отруєнь тощо, а також дотримання правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

4.9. Основна увага при навчанні непрацюючих громадян звертається на їх морально-психологічну підготовку та умілі дії у надзвичайних ситуаціях, характерних для місць проживання, виховання у них почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту
у надзвичайних ситуаціях.

4.10. На консультаційному пункті основними організаційно-розпорядчими документами є:

- витяг з розпорядження сільського голови села  про створення консультаційного пункту та організацію роботи;

- план роботи консультаційного пункту на рік;

- графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;

- журнал обліку консультацій.

4.11. На навчально-матеріальній базі консультаційних пунктів педагогічними працівниками курсів НМЦ можуть організовуватися заняття
з функціонального навчання населення за виїзною формою їх проведення.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                 І.А Дроздович

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь