A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження номенклатури, обсягів та Програми місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Дата: 01.06.2021 09:53
Кількість переглядів: 3862

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від      28.05.2021р.                                                                   №   41/2021

 

Про затвердження номенклатури,
обсягів та Програми місцевого матеріального резерву

 для запобігання і ліквідації наслідків
 надзвичайних ситуацій

     Відповідно до підпункту 15 пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Указу Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775  «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 657  «Про внесення змін до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» з метою забезпечення запобігання, ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, надання термінової допомоги постраждалому населенню, виконавчий комітет сільської ради:

ВИРІШИВ:

 1.   Затвердити номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  згідно додатку.

 

        2.   Затвердити програму створення i використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та ïx наслідків на території Мартинівської сільської ради  на 2021-2022 роки (згідно додатку)

 

       3. Фінансово-економічному відділу сільської  ради під час уточнення сільського бюджету передбачити кошти на створення, поповнення та оновлення місцевого матеріального резерву.

      4.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського голови Родика Олександра Анатолійовича  та  постійну комісію з планування, фінансів , бюджету та  соціально-економічного розвитку.

 

 

                     Сільський  голова                              Котенко В.І.                

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету № 41/2021 від   28.05.2021 року 

Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

по Мартинівській сільській раді на 2021 рік

Найменуванняматеріальнихресурсів

Одиниця

виміру

Планується

закупити

Вартість за одиницю (грн.)

Вартість

загальна

(грн)

 

Місцезберігання/ відповідаль

ні.

1

Автомобільний бензин

літр

300

28

8400

 

2

Дизельнепальне

літр

500

28

14000

 

3

Цемент

міш

20

160

3200

 

4

Цвяхи (шиферні та будівельні)

кг

10

90

900

 

 

Масло для двигуна

 л

10 

40 

400

 

         Всього                                                                                                        26900

 

 

Одиниця виміру

Кількість

Прим.

1

Бензопила

шт

3

6 тис.грн. 

2

Лом

шт

2

      500грн. 

3

Бензогенератор

шт

1

   15 тис.грн. 

4

Лопати

шт

10

    1200грн. 

5

Пили ручні

шт

3

    600грн. 

6

Сокири

шт

5

2500грн. 

 7

Молотки

шт

8

800грн.

 8

 

Респіратор протипиловий

шт

40

2000грн.

               

                                                                                                        28600 грн.   

                                                                                        Всього    55500 грн.                                                                                      

   Знаходиться на зберіганні в складах комунального підприємства підпорядкованого

                               Мартинівській сільській раді (с.Мартинівка)

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                               Дроздович І.А.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток до рішення виконавчого комітету             

                                                                                                                  Мартинівської сільської ради

                                                                                                                  від 28 травня 2021 року№41/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

створення i використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

та ïx наслідків на території Мартинівської сільської ради  на 2021-2022 роки

 

І. Загальна частина

 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

На території сільської ради розміщені  потенційно небезпечні об’єкти які можуть становити загрозу  для  населення громади.

Мартинівська сільська рада є зоною можливого ризику виникнення аварій техногенного походження. Враховуючи, що рівень зносу обладнання на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності наближається до критичного, кількість випадків виникнення аварій постійно збільшується, матеріально-технічна база підприємств, установ, організацій застаріла.

По території селищної ради проходить багато км підземних газопроводів, їх роботу забезпечують 2 газорозподільні станції (ГРС), 21 газорегуляторних пунктів (ГРП) та інші об’єкти. Аналіз стану основних фондів та технічного стану обладнання газопроводу показує, що значна їх частина введена в експлуатацію більше 15-25 років тому, практично виробила свій ресурс і без вжиття заходів по їх відновленню найближчим часом може привести до значного підвищення аварійності в цій галузі економіки. Безпечній експлуатації газопроводів зашкоджує порушення охоронних зон, а також розукомплектування та розкрадення вузлів, деталей на об’єктах газопроводу. Окремі мережі водопостачання та водовідведення повністю відпрацювали свій ресурс і підлягають терміновій заміні. З кожним роком збільшується кількість природних катаклізмів, які супроводжуються значними матеріальними збитками.

Крім того на території сільської ради  велика  кількість лісового фонду, де можуть виникати надзвичайні ситуації, а саме  пожежі.

Аналіз надзвичайних ситуацій свідчить, що їх загальна кількість за останні роки не зменшується, а навпаки                — збільшується. Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Вищевказане дає змогу зробити висновок, що створення матеріального резерву є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків    надзвичайних     ситуацій,      забезпечення       зниження   матеріальних       збитків та зменшення кількості можливих втрат населення.

 

 1. Правовою основою Програми с чинне законодавство України:

 

 • Конституція України;
 • Кодекс цивільного захисту України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775

«Про  затвердження  Порядку  створення   та   використання  матеріальних резервів для запобігання i ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

 • Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Мета та основні завдання Програми:

 

Метою розробки цієї програми с забезпечення виконання Закону України «Про захист населення i територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання i ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Створення матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми:

 

Забезпечення створення, утримання та поповнення резервів здійснюється:

  • місцевого резерву — за рахунок коштів місцевого бюджету у межах фінансових можливостей;
  •   об’єктового   запасу          за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій;

Створення, утримання та поповнення резервів ycix рівнів може здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних i юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

 

 1. Основні напрямки реалізації Програми:

 

Основними напрямками реалізацїї Програми є:

   • створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій ïx наслідків i надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на сільську раду через сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці селищної ради.
   • створення на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єктового матеріального запасу для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій ïx наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт, покладається на керівників цих підприємств, установ та організацій.

 

 1. Контроль за виконанням Програми:

 

Відповідальність за створення та накопичення резервів покладається на сільського голову та керівників, установ, організацій.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці здійснює методичне керівництво i контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням місцевого та об’єктового резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та ïx наслідків.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією сільської ради з питань комунальної власності, інфракструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

 

 1. Основні заходи реалізації Програми:

 

 1. Визначення максимально гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для конкретної території, об’єкта, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації ïi наслідків

Сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці визначено максимально гіпотетичні надзвичайні ситуацій та відпрацьовано План реагування на надзвичайні ситуацій  територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуацій техногенного та природного характеру.

Відповідальні — сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці сільської ради.

 1. Визначення номенклатури, обсягів та норм накопичення матеріальних резервів місцевого та об’єктового рівнів

Номенклатура обсягів та норм накопичення матеріальних резервів місцевого та об’єктового рівнів визначається i затверджується рішенням  виконавчого комітету Мартинівської сільської ради з подальшим затвердженням на сесії сільської ради та наказами керівників підприємств, установ, організацій.

Відповідальні — сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці.

 1. Створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей

Створення умов щодо зберігання матеріального резерву покладається:

           - місцевого - на директора ГСКП;

 - об’єктового — на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування.

Відповідальні — сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони  праці.

 1. Створення місцевого матеріального резерву у термін 2020-2021

роки

Відповідальні   за   створення   місцевого   матеріального   резерву сільський голова, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної                          роботи,   надзвичайних  ситуацій,   цивільного   захисту   та охорони праці.

 

5.Створення об’єктового матеріального запасу у термін 2021-2022

роки

Відповідальні   за      створення   об’єктового   матеріального   запасу- керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

 1. Виконання робіт, пов’язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до резервів, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів 2020-2021 роки

Відповідальні за виконання робіт, пов’язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до резервів, підготовка відповідних річних графіків накопичення - сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи ,надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці.

 1. Залучення для вищевказаних заходів резерву наступного вищого рівня у разі недостатньої наявності матеріального резерву відповідного (місцевого та об’єктового) рівня

Відповідальні за залучення для вищевказаних заходів резерву наступного вищого рівня у разі недостатньої наявності матеріального резерву відповідного (місцевого та об’єктового) рівня сектор взаємодії з правоохоронними         органами,                                                                оборонної         i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці.

 1. Поновлення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації

Відповідальні за поновлення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації - сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної i мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці.

Заходи можуть бути реалізовані послідовно або співпадати в часі. Обсяги робіт, терміни ïx виконання повинні обгрунтовуватись окремо в кожному конкретному випадку та узгоджуватись з виконавцем.

 1. Очікувані результати Програми:

Результатом виконання Програми має стати створення місцевого та об’єктового матеріальних резервів з метою використання ïx у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та ïx наслідків.

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                               Дроздович І.А.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь