A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорта 0611210

Дата: 27.02.2023 11:04
Кількість переглядів: 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

43956519

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0611210

1210

  0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Реалізація державної політики, спрямована на надання підтримки особам з особливими освітніми портебами

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладі загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Заробітна плата

64957,69

0,00

64957,69

17975,38

0,00

17975,38

-46982,31

0,00

-46982,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Нарахування на оплату праці

14290,00

0,00

14290,00

6012,07

0,00

6012,07

-8277,93

0,00

-8277,93

 

 

 

Усього

79247,69

0,00

79247,69

23987,45

0,00

23987,45

-55260,24

0,00

-55260,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі -46982,31 і по КЕКВ 2120 у сумі -8277,93 пояснюється тим, що коли було дистанційне навчання, то інклюзія не оплачувалася

 

 

2

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять

грн.

кошторис

79247,69

0,00

79247,69

23987,45

0,00

23987,45

-55260,24

0,00

-55260,24

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

к-ть учнів з ООП ,які навчаються в інклюзивних класах закладу заг.сер.освіти

осіб

звітність установ

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середні витрати на оплату за проведення корекц.-розвитк.занять

грн.

розрахунок

9905,96

0,00

9905,96

2998,43

0,00

2998,43

-6907,53

0,00

-6907,53

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Забезпеченість оплати за проведення корекц.-розв.занять інклюзивних класів закладу освіти

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Затверджений обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять

грн.

Відхилення між плановими показниками і касовими видатками пояснюється тим, що при дистанційному навчанні інклюзія не оплачується

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

к-ть учнів з ООП ,які навчаються в інклюзивних класах закладу заг.сер.освіти

осіб

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середні витрати на оплату за проведення корекц.-розвитк.занять

грн.

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Забезпеченість оплати за проведення корекц.-розв.занять інклюзивних класів закладу освіти

відс.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

У 2022 році на виконання програми використано  23 987,45грн., бюджетна програма виконана на 30,27%. Низькі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2022 році відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради не забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" у зв'язку з військовим станом.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 46982,31 і по КЕКВ 2120 у сумі - 8277,93 пояснюється тим, що коли було дистанційне навчання, то інклюзія не оплачувалася.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь