A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 0213242

Дата: 27.02.2023 14:23
Кількість переглядів: 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

04383475

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213242

3242

  1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16567000000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Інші виплати населенню

6500000,00

0,00

6500000,00

5721425,00

0,00

5721425,00

-778575,00

0,00

-778575,00

 

 

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

100000,00

0,00

100000,00

50685,00

0,00

50685,00

-49315,00

0,00

-49315,00

 

 

 

Усього

6600000,00

0,00

6600000,00

5772110,00

0,00

5772110,00

-827890,00

0,00

-827890,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

2

Дана сума була запланована на максимальну кількість осіб,які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та людей,які попали в скрутне становище

 

 

3

Економія коштів для придбання ритуальної належностію

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради  Полтавського району Полтавської областіі на 2022-2024 роки

3600000,00

0,00

3600000,00

2772110,00

0,00

2772110,00

-827890,00

0,00

-827890,00

 

 

2

Програма "Підтримки військовослужбовців,які перебувають на військовій службі в збройних силах України на 2022 роки"

3000000,00

0,00

3000000,00

3000000,00

0,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнама -Афганцям.

грн.

Кошторис на 2022 рік

6600000,00

0,00

6600000,00

5772110,00

0,00

5772110,00

-827890,00

0,00

-827890,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість осіб

осіб

Розрахунок

200,00

0,00

200,00

540,00

0,00

540,00

340,00

0,00

340,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середній розмір допомоги

грн.

Розрахунок

33000,00

0,00

33000,00

10689,09

0,00

10689,09

-22310,91

0,00

-22310,91

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Рівень виконання виплати допомоги

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

87,46

0,00

87,46

-12,54

0,00

-12,54

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнама -Афганцям.

грн.

Дана сума була запланована на максимальну кількість осіб,які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та людей,які попали в скрутне становище

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість осіб

осіб

Фактично була більша кількість осіб,які звернулись за допомогою.

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середній розмір допомоги

грн.

Середні витрати менші по тій же ричині.

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Рівень виконання виплати допомоги

відс.

 

 

 

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері соціального захисту  і соціального забезпечення в обов*язковому обсязі.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на 87,46% по загальному фонду .Це свідчить про високі результативні показники.
Головним розпорядником були дотримані цілі державної  політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.
Дана сума була запланована на максимальну кількість населення,які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та на непередбачувані життєві ситуації.
Фактично була більша кількість осіб,які звернулись за допомогою.
Середній розмір допомоги різний,в зв*язку із життєвими обставинами.

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України та Програми соціального захисту населення Мартинівської сільської ради  Полтавського району Полтавської областіі на 2022-2024 року, Програми "Підтримки військовослужбовців,які перебувають на військовій службі в збройних силах України на 2022 рік

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

 

Оксана КОЗЕЛЬКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь